Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Publicystyka - Artykuły
 

                                            

SAVITRI DEVI: KAPŁANKA HITLERYZMU

Kerry Bolton

    Savitri Devi można uznać za matkę ezoterycznego hitleryzmu, mitu o nieśmiertelnym Hitlerze powstającym z ruin Rzeszy w celu wskrzeszenia Aryjskiego Świata. Devi została opisana przez chilijskiego autora i dyplomatę Miguela Serrano, jako największy bojownik po Adolfie Hitlerze, Rudolfie Hessie i Józefie Goebbelsie. Poza tym, była pierwszą osobą, która odkryła tajemniczą, duchową siłę stojącą za hitleryzmem.

   Jej prawdziwe nazwisko to Maksimiani Portas. Urodziła się w Lyonie w 1905r. Jeden z rodziców był Grekiem, a drugi pochodzenia angielskiego. W Lyonie studiowała chemię, uzyskała tytuł doktora. Podróżowała wiele po Europie i Azji, opanowując siedem języków, w tym bengalski. Jej pragnienie odnalezienia utraconej aryjskiej wiedzy doprowadziło ją w 1932r. do Indii. Przybrała tam imię Savitri Devi, oddając w ten sposób hołd indoaryjskiej bogini słońca. Poślubiła brahmina Sri Asid Krishna Mukherjiego, który był edytorem magazynu sprzyjającego Osi: The New Mercury (Nowy Merkury). Uważając Narodowy Socjalizm za praktyczną manifestację aryjskiej kosmologii, kontynuowanej w hinduizmie, współpracowała podczas wojny ze zwolennikami Osi i ruchami niepodległościowymi w Indiach.

   W artykule zatytułowanym „Hitlerism and the Hindu World” (Hitleryzm i Świat Hinduski), opublikowanym w The National Socialist, Savitri wyjaśniała podstawy ezoterycznego hitleryzmu i odnoszące się do tego swoje doświadczenia, porównała do doświadczeń hindusów z czasów wojny. Cytując „jedną z największych osobowości duchowych współczesnych Indii” Ramana Maharshiego, który uznał Hitlera za gnani, czyli jak wyjaśnia Devi, osobę w pełni świadomą, poprzez osobiste doświadczenia, „odwiecznych prawd, które wyrażają istotę wszechświata”.

   Starożytna aryjska kosmologia mówi o prawie, podtrzymywanym przez hindusów, głoszącym nierówność istot oraz ras. Savitri Devi, tak jak Julius Evola szukała źródeł aryjskiej kosmologii w Arktyce, Hiperborei Północy. Von Sebottendorff, założyciel słynnego Towarzystwa Thule, wiele zawdzięczał wizytom w Indiach i kontaktom z hindusami, którzy byli świadomi swych hiperborejskich tradycji. Naturalnie Devi czuła wielkość wyboru Swastyki, jako symbolu Narodowego Socjalizmu, widocznego powiązania pomiędzy Hitlerem a ortodoksyjnym hinduizmem.

WYPRAWA DO NIEMIEC

   W 1948r., Devi wybrała się do zniszczonej wojną Europy. Przejeżdżała przez Niemcy podczas podróży powrotnej ze Szwecji do Anglii. Po raz pierwszy odwiedziła miejsce narodzin Narodowego Socjalizmu. „Teraz bogowie zawiedli mnie do tych ruin. Żałosna ironia losu”, pisała w The Gold in the Furnace (Złoto w Palenisku).

   W Szwecji poznała wielu Narodowych Socjalistów, w tym słynnego odkrywcę Sven Hedina. Wyjaśniała Hedinowi i młodym towarzyszom, że jej misja polegała na dostarczeniu Niemcom nadziei. Nie znając godnych zaufania drukarzy, samodzielnie napisała setki ulotek, w których deklarowała: „Niemcy! W obliczu niezmiernych trudów i cierpień, nie traćcie wiary w wasz chwalebny Narodowy Socjalizm i stawiajcie opór. Przeciwstawcie się waszym prześladowcom! Nic nie może zniszczyć tego, co zostało zbudowane na prawdzie. Jesteśmy czystym złotem, poddanym próbie w palenisku. Niechaj palenisko żarzy się i pali! Nic nas nie zniszczy. Pewnego dnia powstaniemy i zatriumfujemy! Miejcie nadzieję i oczekujcie! Heil Hitler!”.

   Dla Savitri Devi, rozrzucanie tych ulotek miało olbrzymie znaczenie, „pisane i rzucane przez bogów, którzy wstąpili we mnie”. Podczas przekraczania belgijskiej granicy, rozpoczęła śpiewać hinduski hymn na cześć Śiwy- Stwórcy i Niszczyciela Świata.

   W Londynie, wydrukowała 6 tys. ulotek i powróciła do Niemiec. Była kilkakrotnie aresztowana oraz zatrzymana we Francji. Napisała Gold in the Furnace w niemieckiej celi w 1949r.

PIELGRZYMKA

   Powróciła do Niemiec z pielgrzymką w 1953r., aby odwiedzić święte miejsca Narodowego Socjalizmu i niemieckiego pogaństwa. Efektem tej pielgrzymki była książka pod tytułem German Heathenism (Niemieckie Pogaństwo), opublikowana dopiero w 1958r. Podróż ta odbyła się pomimo zakazu wjazdu wydanego jej przez władze okupacyjne.

   Według Devi, wizja Hitlera była czymś praktycznym, „w swojej istocie bardzo przyziemną wizją, nie mającą nic wspólnego z problemami metafizycznymi, nurtującymi ludzi, dla których otaczający nas świat jest niewystarczający”. Savitri nie interesowała sprawa wiary i życia po śmierci, ale cześć w stosunku do rzeczy widzianych i przeżywanych w życiu codziennym, a także  boskość Aryjczyka, która wyznacza jego dalszy rozwój.

    To jest „ład i rytm”, właściwy życiu, część „kosmicznego tańca” z cykliczną interakcją narodzin, śmierci, tworzenia, destrukcji, miłości, nienawiści- ścierających się przeciwieństw, przedstawiających Prawa Natury. Wszystkie formy życia zostały umieszczone na właściwym dla siebie miejscu, z Aryjczykiem na szczycie. Wszyscy, którzy staliby na drodze tych Praw mieli być usunięci za pomocą „bezwzględnej przemocy”, hinduską koncepcją zawartą w rękopisach Bhagavad Gita.

   Devi miała wiele problemów, zatrzymywana przez niemieckich celników z wielką ilością egzemplarzy swoich książek. Kulminacyjnym punktem jej wyprawy było osiągnięcie miejsca, w którym obchodzono za czasów Hitlera starogermański kult słońca, Externsteine.

   W głównej komnacie, zwróconej w kierunku wschodzącego słońca, stanęła z wzniesionym ramieniem, salutując na jego cześć. Następnie zmówiła modlitwę do bóstwa, które, jak wierzyła uczyniło z Hitlera współczesną ikonę, „Pana niewidzialnych mocy”, których nie jestem w stanie pojąć, a którego siłę podziwiam w odwiecznym porządku natury i w heroicznym pięknie postawy naszych towarzyszy, pozwalającej nam, Narodowym Socjalistom, utrzymać prawdę w naszych sercach i pewnego dnia wprowadzić ją w życie- prawdziwie Nowy Ład Führera, ziemskie odbicie bezlitosnej kosmicznej harmonii(...)”.

W CZASIE, PONAD CZASEM, PRZECIWKO CZASOWI

   The Lightning and the Sun (Błyskawica i Słońce), rozpoczęła pisać w Szkocji w 1948r., kontynuowała z przerwami w Niemczech i ukończyła w 1956r. Książka została napisana, aby przedstawić koncepcję historii starożytnej i nowożytnej z punktu widzenia Odwiecznych Prawd. Głównymi postaciami, jakimi się posłużyła dla zilustrowania cyklicznej koncepcji historii były: Echnaton, Czyngis-chan i Hitler. Zostali oni umieszczeni w kontekście sukcesji „wieków”. W Kali juga (Epoce ciemności), Echnaton był przedstawiony jako „człowiek ponad czasem”, ukazany jako bóg słońce, faraon, który pragnął powrotu człowieka do utraconego złotego wieku, proroka bez środków do realizacji swojej wizji.

   „Człowiekiem swoich czasów” symbolizowanym przez Czyngis-chana, kieruje destrukcyjna siła, pozbawiona idealizmu, przybierająca formę błyskawicy, działająca zgodnie z prawem swego czasu.

   W Hitlerze, Devi zobaczyła „człowieka przeciwko czasowi”, łączącego idealizm z siłą, czyli słońce i błyskawicę. Według niej był wcieleniem Kalki Pogromcy, który ujawnia się pod koniec każdej ery. Skoro jednak Hitler walczył przeciwko cyklicznym falom swojej epoki, bitwa była z góry skazana na przegraną. Devi wierzyła, że nadrzędnym obowiązkiem hitlerowców było podtrzymanie idei Narodowego Socjalizmu w Kali juga, jako podstaw Nowego Ładu, którego nadejście przewidział Hitler w 1928r., widząc siebie w tym przedsięwzięciu jako herold: “Nie jestem wybrańcem, ale skoro nikt nie szykuje dla niego drogi, ja to czynie”.

   Savitri spędziła sporą część swojego życia w Indiach, ucząc języka angielskiego we francuskiej szkole dla kobiet(...). Zmarła nagle podczas wizyty w Anglii, 22 października 1982r. Jej ciało zostało poddane kremacji, a prochy wysłane do sztabu amerykańskiego ruchu narodowosocjalistycznego “New Order” i umieszczone w kapliczce w Arlington, stan Wirginia.

             tłum.: C18
 
 
           Copyright:
    Blood & Honour