Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Aktualności
 

Libary TerrorMachine

24.03.2015

Rakiety Patriot pod Warszawą. Czyli o tym, jak uczyć Polaków  oddać życie w obronie ideałów amerykańskiej demokracji. „To jest sojusznicza odpowiedź na to, co dzieje się na wschodzie Europy” – mówił wicepremier Siemoniak. Z każdym dniem widać coraz bardziej nachalny potop informacji związanych z tzw. ''nadchodzącym zagrożeniem”. Tytuły artykułów na portalach internetowych, czołówki gazet, spikerzy radiowi i telewizyjni straszą nas Rosją. Z tego wszystkiego wyłania się nieodparte wrażenie, że ta powszechna rusofobiczna propaganda jest tak naprawdę przygotowaniem gruntu pod zbliżający się konflikt, który może nas bezpośrednio dotknąć. Rzeczywiście przyjdzie i nasz czas, jeśli wciąż będziemy ufać tym "przyjaciołom” zza oceanu, którzy sprzedali nas za przysłowiową "paczkę fajek” Stalinowi. Czy mamy powody i interes do uczestnictwa w tej wojnie? Czy jesteśmy na tę wojnę przygotowani? W czyim interesie jest ta wojna i eskalowanie napięcia? Podczas rewolucji na kijowskim Majdanie, rządzący Polską, styropiany wraz z ''jedyną słuszną opozycją”, bezkrytycznie i bez jakiegokolwiek zastanowienia poparli ''majdanowców”, opowiadając się tym samym wyłącznie po jednej stronie barykady, realizują ściśle wytyczne kolejnego rezydenta Białego Domu. Za ofiarność i odwagę polskich "elit" w obronie Ukrainy i potępianiu Rosji zapłacili w praktyce uszczupleniem własnych dochodów polscy sadownicy, rolnicy, rzeźnicy, przetwórcy i wszelkiej maści przedsiębiorcy, którzy na handlu z Rosją zarabiali pieniądze, spłacali kredyty itp. W odpowiedzi usłużne władzy środki masowego przekazu publikowały mnóstwo artykułów o rzekomym szybkim i skutecznym podboju nowych rynków zbytu oraz tym samym wzrostu "zadowolenia" pośród naszych rodaków. Podczas Euro Majdanu, kiedy "nasi" wybrańcy narodu brylowali na wiecach w otoczeniu czerwono-czarnych flag, premier Węgier (jedynego prawdziwie przyjacielskiego kraju w Europie) Victor Orban wizytował węgierskie jednostki wojskowe stacjonujące przy granicy z Ukrainą. To ten sam V. Orban, który ograniczył na Węgrzech samowolę banksterów, opodatkowując banki i sieci handlowe. Za ten sprzeciw wobec woli narzucanej przez Brukselę i Waszyngton, starając się prowadzić suwerenną politykę, zgodną z INTERESEM NARODOWYM, doczekał się potępienia na europejskim forum. Przypomnijmy, że Węgry to chyba najbardziej pokrzywdzone państwo, któremu "europejscy przyjaciele” po I wojnie światowej zabrali olbrzymie połacie kraju. W efekcie dzisiaj Węgry są całkowicie pozbawione jakichkolwiek surowców naturalnych, będąc uzależnionymi całkowicie od dostaw zewnętrznych. Prowadzenie zatem mądrej polityki oznacza tym samym dla Budapesztu "być, albo nie być”. Dzięki takiemu podejściu Węgrzy płacą mniej niż my za rosyjski gaz, a Moskwa zapowiedziała zniesienie Budapesztowi embarga na artykuły żywnościowe. Polska, będąc "sojusznikiem” USA,  posłusznie wypełniając wolę administracji kolejnego rezydenta Białego Domu, która do dziś nie zniosła wiz dla obywateli swojego wiernego sojusznika, znaleźliśmy się na "zaszczytnym” drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych jako wróg Rosji. Z tego miejsca powinni być dumni czołowi polscy politycy… Wreszcie bowiem, nasz kraj znalazł się w ścisłej czołówce, a nie na szarym końcu. Aby prowadzić wojnę, należy posiadać środki finansowe, silną gospodarkę wraz z rozbudowanym przemysłem zbrojeniowym a przede wszystkim armię wraz przeszkolonymi rezerwistami. W obecnie zawarte sojusze raczej pokładać nadziei nie warto. Z uporem w mediach utrwala się mit, że posiadamy stutysięczną armię. Tak naprawdę posiadamy korpus ekspedycyjny, złożony z 40 tys. dobrze wyszkolonych żołnierzy. Szczytem głupoty jest, chęć zakupu rakiet Tomahawk do okrętów podwodnych, których polska Marynarka Wojenna nie posiada. Polska nie posiada praktycznie lotnictwa szturmowego. Niegdyś świetne śmigłowce szturmowe Mi-24D, to obecnie latający złom. Niedawno zaś zakupione przy dźwiękach fanfar amerykańskie F-16 nie posiadają dotąd uzbrojenia. Obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza de facto nie istnieje. Bez żadnego przemyślenia wyprzedano tereny strzelnic, poligonów, koszar, magazynów, likwidując tym samym zaplecze logistyczne dla wojska. Obrona cywilna istnieje jedynie na papierze, a ze względów oszczędnościowych wiele służb nie jest przygotowanych do likwidacji elementarnych zagrożeń. Nasz! kraj  przewidziany jest tylko jako pole bitwy. A Polacy jako mięso armatnie.  Polska,  z premedytacją mobilizowana jest do wojny z Rosją, co stanowi ekstremalne zagrożenie dla naszego bytu narodowego. Polacy muszą przeciwstawić się tej nadzwyczaj niebezpiecznej, nie mającej precedensu w historii Polski, zamierzonej, a także częściowo już podejmowanej, agresji.Jak się wydaje, jedynym sposobem na ratowanie Polski, nie tylko przed wpychaniem jej w wojnę, po której nasz kraj zmieni się w kupę popiołów, ale i przed jej definitywnym unicestwieniem politycznym i gospodarczym, była by fizyczna eksterminacja jej bandyckich, chazarskich, antypolskich "elit”.  Za mało nas Polaków II żydowska wojna nauczyła, za mało krwi rozlanej i ziemi spalonej. I jak to w historii wcześniej bywało, kto inny sra w wentylator , a kto inny te gówno z twarzy będzie zlizywał.

17.03.2015

W piątek 6 lutego Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet?? Pod tą pozytywnie brzmiącą nazwą kryje się jednak bardzo niebezpieczny dokument, wyraźnie inspirowany marksizmem i radykalnym feminizmem, w którym Rzeczpospolita zobowiązuje się do uprawiania inżynierii społecznej oraz wykorzeniania tradycji i kontrolowania rodziny. Konwencja przewiduje stworzenie szeregu instytucji rządowych oraz pozarządowych utrzymywanych na koszt podatników – jest to tło "biznesowe” grup zaangażowanych w ratyfikację konwencji. Lewaccy aktywiści próbują wykroić dla siebie kawałek publicznego tortu, by żerować na podatkach społeczeństwa – de facto jego najbiedniejszej części. Szczególnie niepokoi wprowadzenie do dokumentu definicji płci społeczno-kulturowej (gender). Przemoc wobec kobiet sformułowana jest w oparciu o mętną definicję płci – gender (Art.3, Art. 4 pkt.3, Art.6;  Art.18 pkt.3). W Art. 4 pkt. 3 ofiara przemocy nie może być dyskryminowana ze względu na płeć kulturowo-społeczną, tożsamość płciową, orientację seksualną – co może definiować praktycznie kogokolwiek, kto czuje się "kobietą”. Konwencja zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet (Art.1), poprzez ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych i kulturowych, wykorzenienie  tradycji I kultury. Temu celowi ma służyć obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów nauczania dot. pojmowania ról społecznych (w tym płci) na wszystkich poziomach edukacji.  Dopuszcza ona pełną promocję zachowań homo- i transseksualnych, a każda opinia krytyczna na temat dewiacji  może stać się podstawą oskarżenia o dyskryminację. Epoka pink gender, marksizm w "rozkoszniejszym" wydaniu w naszym świecie zaczyna być kształtowany w coraz młodszym wieku pierwsza matryca Standardów WHO dotyczy okresu edukacji dzieci 0-4 lat. Być może, tu należy upatrywać przyczyny obniżenia obowiązku szkolnego dzieci do wieku lat 6. Konwencja pod pretekstem zapobiegania przemocy nie tylko atakuje kulturę i tradycję, ale również promuje utopijny egalitaryzm pomiędzy płciami i orientacjami seksualnymi. Tylnymi drzwiami przemyca do polskiego prawa  "gender”, czyli założenie, że każdy obywatel może dowolnie określać swoją płeć, gdyż - według tej ideologii - płeć nie jest faktem biologicznym, a jedynie zbiorem ról i zachowań w sferze społecznej. Lektura Konwencji pozwala na wyobrażenie sobie następującej sytuacji: mężczyzna wraca do domu, otrzymuje trzy razy patelnią w głowę. Co powinien zrobić?
1. Oddać? - "Używa przemocy” i jest agresywny
2. Przytulić kobietę? -Używa "tradycyjnego wzorca zachowania” mężczyzny wobec kobiety znajdującej się w trudnej sytuacji psychicznej
3. Przynieść kwiaty? - "Bazuje na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”
4. Wyjść? - "Umyślnie powoduje naruszenie integralność psychiczną” kobiety
Każda odpowiedź prowadzi do ukarania.
W Konwencji nie ma nowych instrumentów pozwalających na walkę z przemocą wszystkie  rozwiązania są już obecne w prawie polskim. Kobieta zostaje upolityczniona i wprzęgnięta w służbę lewackich ideologii i marksistowskich wizji funkcjonowania społeczeństwa.

15.03.2015

19 marca wojskowy sąd wyda wyrok wobec czterech żołnierzy oskarżonych o zbrodnię wojenną w Nangar Khel w Afganistanie. Prokuratura chce dla nich kar od 12 do 5 lat więzienia. Obrona wnosi o uniewinnienie. Przypomnijmy: ten proces nie miał precedensu w historii polskich sił zbrojnych, podobnie jak całe postępowanie w tej sprawie. Polskich żołnierzy zatrzymano w niezwykle spektakularny sposób, przy użyciu sił specjalnych Żandarmerii Wojskowej, a potem kilka miesięcy spędzili w areszcie i przez długi czas nie mieli ze strony naszego państwa (w imieniu którego walczyli) zapewnionej opieki prawnej. Paranoją tego rządu jest to aby swoich własnych żołnierzy za skutki wojny sądzić. Mało tego....sami ich na wojnę wysłali,  walczyć i ginąć w interesie garbatego gołąbka pokoju.  Koszerne władze uznały, że polscy żołnierze powinni wziąć udział w działaniach w Afganistanie i że leży to w interesie? państwa polskiego. "Państwo polskie" po raz kolejny pokazuje, że potrafi stanowić prawdziwą awangardę jeśli chodzi o dbałość o "własne" interesy. Traktując w ten sposób ludzi, którzy pojechali ryzykować życie -w regularnej wojnie- do dalekiego kraju na pewno zachęca innych, by czynili podobnie.  Zaślepieni  służalczością wyrobnicy polityczni chyba w swej prostackiej bucie nie rozumieją co czynią – skoro celowo i podle wplątują Polskę i żołnierza Polskiego w konflikty. Hańbą jest, sprowadzać własnych żołnierzy do poziomu psów myśliwskich USraela i bez pytania o dowody wydawać rozkaz -bierz go! Hańbą jest wojenka w imię obcych interesów.
"Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić."

09.03.2015

Dzień Kobiet, skłania do podejmowania przemyśleń dotyczących tego, kim jest współczesna kobieta, jakie problemy i wyzwania przed nią stoją, a także czy ona sama uważa tego dnia, że ma powody do świętowania. Polska, wasz piękny, ciepły i zadbany dom stał się ruiną. I wy również stałyście się ruiną. Rzucone w nową rzeczywistość nie wiecie już co należy robić, by było dobrze. Dylematy wiążą się zazwyczaj z wyborem pomiędzy byciem perfekcyjną żoną i matką, a z drugiej strony niezastąpioną pracownicą. W gruncie rzeczy te dwie role nie mogą zostać dzisiaj pogodzone. Realizując obie zawsze zdarzą się sytuację, w których zawiedziesz. Dziecko, zazwyczaj jedno, staje się nie tylko źródłem naprzemiennych trosk i radości – ono staje się również inwestycją, która ma się kiedyś zwrócić. I twoim zadaniem jest o to zadbać, inaczej staniesz się wyrodną matką, której nie zależy na jego przyszłości. Projekt „dziecko” skutecznie skomplikuje również twoje relacje z partnerem. A to dopiero połowa kłopotów. Kolejne czają się już w pracy. Rynek pracy jest otwarty tylko na pracowników w pełni dyspozycyjnych, mobilnych, dla których nadgodziny nie stanowią problemu. Nawet jeśli spełnisz wyśrubowane wymagania i oddasz się bez reszty swojej pracy to i tak nie będzie ci łatwo o awans, czy choćby samo docenienie. W końcu taka postawa ma być normą. Neoliberalna gospodarka żąda i wymaga. Walka o prawa kobiet znajduje się obecnie na sztandarach wielu organizacji. Oczywistym jest, że jednym wychodzić będzie ona lepiej, a innym gorzej. Gorzej zwykle dlatego, że zamiast stawiać sobie za cel walkę z realnymi problemami Polek, zajmują się one wyszukiwaniem pomniejszych, niewywierających istotnego wpływu na codzienne życie, zagadnień. Zagadnień,  które poprzez zdobywanie posłuchu wśród ludzi zaangażowanych w działalność pro-kobiecą przemycają treści nijak do niej pasujące. Największe pretensje można mieć tutaj do fałszywych doradców, którzy osobiście powiązani ze środowiskami odpowiedzialnymi za tragiczną sytuację milionów polskich kobiet, przybierają równocześnie pozę ich obrończyń i obrońców. W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo  instynktów, które dostajemy w chwili narodzin, społeczeństwo usiłuje nas "cywilizować” i wtłoczyć w sztywne role, które zagłuszają głębokie, życiodajne przesłanie. Obserwujemy, jak naturalne instynkty kobiety są coraz bardziej tłumione, odrywane, oddzielane od niej murem.  Kobieta współczesna to wir aktywności. Świat zmusza ją, by była wszystkim dla wszystkich. Stara wiedza dawno przestała obowiązywać. Wilki i kobiety to istoty z natury pokrewne, są dociekliwe, bardzo silne i odporne. Mają głęboką intuicję, z poświęceniem troszczą się o potomstwo, partnerów i stado. Potrafią się doskonale przystosować do wciąż zmieniających się warunków, odznaczają się silnym charakterem i wielką odwagą. Żyjącą w zgodzie z naturą, kobieta otrzymuje dar  – wieczną, wewnętrzną mądrą opiekunkę, wizjonerkę, wyrocznię, intuicję, instynkt – które przypominają kobietom, kim naprawdę są i do czego dążą.  Personifikują moc życiową, bez której kobiety nie mogą istnieć. Kobieta odcięta od swego podstawowego źródła, zdana jedynie na rozsądek, zatraca swe instynkty, a jej naturalne cykle życiowe giną, pochłaniane przez kulturę, intelekt lub ego – własne lub należące do innych. Jakie zatem należy postulować rozwiązania? Co może okazać się skutecznym lekarstwem na chorobę, która  wciąż postępuje? W jaki sposób zacząć naprawiać przemieniony w ruinę dom, którym interesują się głównie ludzie wynoszący z niego kolejne sprzęty i doraźnie przeprowadzający konieczne remonty, pozwalające wyłącznie na to, aby się nie zawalił? Tutaj właśnie widzę miejsce dla Ciebie. Kobiety Wilka. Kobiet, co do których sumienności, wytrwałości i dobrego zorganizowania nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Te właśnie cechy mogą okazać się kluczowe w działalności organizacyjnej, której tak bardzo nam teraz potrzeba. Działalności, która na celu będzie miała nie przetrwanie w ciężkich warunkach, jakie teraz panują, lecz takiej, która za cel postawi sobie zupełne przeoranie otaczającej nas neoliberalnej rzeczywistości. Nie bez powodu twierdzi się nieraz, że najgorsza jest zemsta skrzywdzonej kobiety. Teraz jest odpowiedni czas i na gniew, i na zemstę – za lata neoliberalnych upokorzeń, za lata mrzonek i będącego udziałem kobiet wyzysku, za zniszczenie wypielęgnowanego domu, w którym każdy mógł odnaleźć spokój i harmonię.     
                                                                                                                   Jędza

08.03.2015

Kopacz: Polacy powinni pomagać Ukrainie w sposób szczególny i to robią
"- Mniej recenzentów, a więcej pomocy realnej w tej konkretne sprawie, to i Ukraińcom będzie łatwiej. Polska powinna dzisiaj bardzo mocno wspierać Ukrainę w zakończeniu lub rozpoczęciu reform tam, gdzie jeszcze tego nie uczynili, bo to się również wiąże z realną finansową pomocą UE. I my to na każdym kroku podkreślamy. Podkreślamy, że chcemy tam wysłać swoich specjalistów, którzy będą w ministerstwach pilotować projekty dotyczące nie tylko wyborów samorządowych, nie tylko zakładania małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim walki z korupcją. Po to obecność szefa CBA i NIK, kiedy byliśmy w Kijowie z taką delegacją rządową. Trzeba pomagać Ukrainie i jestem przekonana, że taka realna pomoc, a nie recenzowanie, co tam się dzieje, bo sytuacje mają wyjątkowo trudną" - powiedziała."Pani Premier" Kopacz , na debacie w sprawie edukacji małych Polaków w sejmie-   nieobecna...     Sprawy Ukrainy są ważne?  Sprawy Polski są ważniejsze! Pasożytująca na narodzie ZBĘDNA rakotwórcza narośl marginesu polityczno- urzędniczego, celowo i świadomie obniża  intelekt przyszłej rzeszy "niewolników". Najpierw pozbawiono możliwości wychowywania dzieci przez Dziadka i Babcie - którym rządzące twory i inne szumowiny kazały pracować do 67 roku życia ( docelowo do 85) później te same anty-Polskie szumowiny pozbawiają dzieci 1 roku życia - rozpoczynając pasożytnicza indoktrynację o rok wcześniej - gdy dziecko nie ma jeszcze wytworzonej odpowiedniej ochrony przed propagandą.  Jakie będą skutki działań tworów  - względem dzieci - działań będących zdradą narodu Polskiego? Dziecko niewolnik - po przejściu procesu edukacji - natychmiast zacznie programować swój umysł gadzinowym kłamliwym propagandowym gównem - zamieszczonym w paskach informacyjnych  polskojęzycznych stacji... Niewątpliwie? ue potrzebuje lemingów, ślepych niewolników, dzieci niewolnika są własnością pana i to pan decyduje jak będą eksploatowane. Polska i Matka Europa gnije we własnych pomyjach, nie trzeba przestrzegać norm moralnych i społecznych tylko znać "jedyną słuszną" odpowiedź.  Do szkół, w celu jeszcze większego zbydlęcenia wprowadzane są współczesne wynalazki, ideologie gender, pedalskie programy, czy jeśli rodzice nie chcą posłać dzieci na sex- deprawacje to "powinien wkroczyć sąd rodzinny". Rodzice dziś nie mają prawnego i moralnego monopolu na kształtowanie światopoglądu dziecka, monopol taki ma państwo. Polski parlament przypomina więzienną celę pełną recydywistów. Polityka i politycy gniją, a smród z tego rozkładu rozciąga się od Tatr po Bałtyk. Musi do nas Polaków dotrzeć w końcu taka oto prawda. Żadne wybory niczego w Polsce nie zmienią, układ władzy tak manipuluje wyborami, aby być władzą nieodwoływalną.  My musimy rozwalić ten system i rozpocząć budowanie polskiego domu od nowa, czyli od położenia silnego, stabilnego fundamentu...

07.03.2015

Pochodzenie rasy białej jest więcej niż tylko tematem "tabu" dla naukowców i dzisiejszej nauki a wręcz jest całkowicie zabronione i zakazane. Fakt, że tak mało wiemy na ten temat Ariów czy Aryjczyków starożytnej prehistorycznej cywilizacji i jej wierzeń (religii) jest na to dowodem. 19 i 20 wieczni uczeni i archeolodzy wiedzieli więcej na ten temat i wierzyli, że biała rasa aryjska to najstarsza cywilizacja ludzka. Dziś ta wiedza nie może przebić się z racji tego, że jesteśmy pod okupacją "narodu wybranego", jego religii. a do tego mógłby runąć mit żydowskiego boga stwórcy wszechświata, który usunąłby na zawsze boga Starego testamentu, pokazując boskość człowieka, jego moc i siłę duchową. Świadome pomijanie lub marginalizowanie tego tematu z uwagi na wysoce "nieprawomyślne" wnioski, jakie nieuchronnie z takich badań musiałyby się nasunąć. Nawet niewielka ilość szczątkowych faktów wystarcza aby podważyć wszystkie "najświętsze i niepodważalne" mity współczesnego świata począwszy od religii, teorii ewolucyjnego rozwoju ludzkości i koncepcji nieprzerwanego i nieuniknionego "postępu" czy na fundamentalnej równości wszystkich ludzi i ras ludzkich kończąc. To już powinno pobudzić ciekawość białych ludzi na temat ich rodzimego systemu duchowego i dociekanie, dlaczego zostali w tym temacie oszukani. Wiedza ta nadal jest ukrywana i tuszowana celowo w nauce głównego nurtu, a biali ludzie nadal utożsamią się i identyfikują z religią żydowską a nie religią swoich genetycznych przodków i ich naturalnych przyrodzonych wierzeń czy religii. Wszyscy znają doskonale żydowskie biblijne historie Mojżesza, Dziesięciu Przykazań, wyjście z Egiptu, z przybyciem do Ziemi Obiecanej, królewskości Dawida Solomona, i całej historii Żydów która została nienaturalnie zaszczepiona na psychikę Europejczyków w sposób, który sprawia, że Europejczycy utożsamiają się z żydowskim pochodzeniem, jakby to było ich własne. Powodem tego jest właśnie fałszowanie i ukrywanie historii białej rasy Aryjskiej i całkowicie pomijana wiedza na jej temat przez historyków, co jest na rękę tym którzy dziś rządzą światem i tych co za nimi stoją. Dodatkowo w/g nauk Ariańskich okazuje się, że my jesteśmy nieśmiertelnymi duchami/duszami posiadającymi obecne ciało, że człowiek jest Bogiem w ciele zwierzęcia co zgodnie twierdziły starożytne filozofie, ale nasz Boski , duchowy element został całkowicie wyeliminowany przez semickie religie. Nie pozwalają one nam zobaczyć i rozpoznać w naturalny sposób naszej boskości, i uświadomić sobie o naszym potencjale odcinając nas od wiedzy na ten temat mądrości Ariów, traktując ją jako herezję. Wiedzę tą posiada jednak kultura hinduska która ocalała tam jako wiedza i wierzenia Ariów. Posiadają również tę wiedzę loże i bractwa masońskie. Obydwie te grupy chronią tę wiedzę i mądrości Ariów przed prześladowaniami KRK które trwają od setek lat, przez co wszyscy znający tę wiedzę są heretykami, lucyferynami czy określani innymi demonicznymi nazwami mającymi wystraszyć ciemny lud. A tak naprawdę są oni strażnikami innej starożytnej doktryny religijnej Aryjskiej białej rasy i wiedzy na jej temat, którą badają i pielęgnują, wierząc, że Stary Testament, na którym etycznie, moralnie oparte są religie i wartości świata zachodniego są fałszywe, natomiast bardziej autentyczne i znacznie bogatsze i już prawie zapomniane są duchowe wartości i wierzenia i wiedza Ariów. Mało tego, cała ludzka kultura, wszystkie wyniki sztuki, nauki i technologii, które widzimy przed nami dzisiaj, są niemal wyłącznie kreatywne produktem Ariów i wiedzy przez nich pozostawionej. I to jest dziedzictwo całej ludzkości a nie historia jednej małej grupy, Hebrajczyków przyklejona białej rasie w raz z hebrajskimi religiami i ich plemiennymi lokalnymi bóstwami. Mądrością-kluczem symbolem, jak i uniwersalnym godłem tej starożytnej kultury Ariów jest swastyka. Słowo "swastyka" pochodzi z sanskrytu "su" (dobry) i "Asti" (jest), co oznacza "dobre samopoczucie". Godło to jest utworzone przez skrzyżowanie dwóch symetrycznych, ale przeciwnych "S", RUN, które są tajemniczym starożytnym alfabetem przedchrześcijańskiej Północnej Europy. Runa ta symbolizuje idee Słońca, magicznej i działającej, ukierunkowanej woli i energii oraz zwycięstwa nad przeciwnymi człowiekowi siłami. Fonetycznie odpowiada ta Runa za zgłoskę "S". Alfabet runiczny używany był do zapisu przez ludy północnej Europy: słowiańskie, nordyckie, germańskie i celtyckie. Jako, że każda runa ma osobne znaczenie, symbole używane były również w obrzędach magicznych. Staro-nordyckie słowo run oznacza tajemnicę lub sekret. Co do dokładnego ich znaczenia, pewności nie ma i zapewne nie będzie jej nigdy ponieważ zostały one wyplenione (podobnie jak wiedza o nich) przez alfabet łaciński. Starożytni Aryjczycy widzieli w dwóch przeciwstawny runach "S" zrównoważenie dwoistości (czyli słonce-księżyc, dzień-noc, światło-ciemność, gorąco-zimno, męskość-kobiecość, pozytywny- negatywny, itp). Podobnie jak w kulturze chińskiej symbol Yin & Yang RÓWNOWAGA - święta formuła przeciwstawień - dwoistości - równoważenia jest wspólnym centrum samorealizacji i znalezienia punktu środka, świętej formuły przebudzenia duchowego. Dawało też niezmącone poczucie słusznej drogi i wyznaczało nieomylnie kierunek realizacji duchowej, wskazywało niezawodnie ścieżkę wiodącą od "życia" w stronę "więcej niż życia". Swastyka, to starożytny symbol równowagi przeciwieństw, którego kolejnym etapem wtajemniczenia jest przeistoczenie tej równowagi w witalną i magiczną siłę życiową.

04.03.2015

Kolejna bezpłatna pozycja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej          Libary TerrorMachine

01.03.2015

"Przedstawiciele grup o nastawieniu prorosyjskim są prawdopodobnie płatnymi agentami Rosji (.)". Jan Piekiełko
 Zdaniem obserwatorów w naszym kraju istnieje wiele ugrupowań,- RN, ONR,FALANGA itd.- które coraz jawniej demonstrują swoje prorosyjskie nastawienie. Polska mozaika antyliberalnych, a wręcz anty-systemowych organizacji, często przenikających się nawzajem rośnie w siłę. Wystąpienia ich przedstawicieli wskazują, że polityka prowadzona obecnie przez Władimira Putina i rosyjska propaganda, trafiają w Polsce na podatny grunt i znajdują aprobatę.- Przeglądając rozmaite portale można zauważyć spora liczbę wpisów, które swoją treścią mogą nawiązywać do haseł głoszonych przez prorosyjskie środowiska. Moim zdaniem jest to planowo nakreślona akcja propagandowa. Niektóre organizacje z dużym prawdopodobieństwem zatrudniają informatyków wykonujących swoją pracę na zlecenie jakiejś siły politycznej lub nawet służb specjalnych - podkreślił były pracownik UOP, ekspert ds. służb specjalnych.Jednym z najszerszych pól, na których działają członkowie środowisk prorosyjskich jest Internet. Według Piotra Niemczyka, odpowiednio dobrani fachowcy zajmują się zaplanowanym rozprzestrzenianiem treści propagandowych.
Niemczyk, pseudo-oficer żydowskiej bezpieki, koszerna kurew na usługach. Obserwując polską politykę, poprzez pryzmat radia, gazet i tygodników dostępnych poprzez Internet, dochodzę do wniosku, że cały nasz parlament to zbiorowisko dziwek, tanie syjonistyczne prostytutki, które obsługują masowo wszystkich.  Watahy polityków i żurnalistów III żydo-RP jak wściekłe kundle rzucają się obszczekiwać prezydenta Rosji. Ta antypolska banda zdaje sobie jednak sprawę, że polskie społeczeństwo w 70% popiera politykę prezydenta Putina, że ich propagandowy jazgot przynosi skutek odwrotny od zamierzonego.Od lat wszystko, co dotyczy Polaków, traktowane jest przez całą klasę polityczną, jak gangrena.  Państwo które tonie w długach, które nie rozwiązuje podstawowych nabrzmiałych problemów socjalnych i gospodarczych, ot tak sobie, wyrzuca w ukraińskie majdany olbrzymie pieniądze, mając za nic opinie obywateli, którzy są temu zdecydowanie przeciwni. Gdyby sabotaż gospodarczy kolejnych polskich rządów, dotyczył tylko ukraińskiej awantury, można by to jeszcze jakoś przełknąć. Ale owe  "rządy" szkodzą polskiemu narodowi bezustannie! Straciliśmy lukratywny eksport towarów i usług do krajów arabskich, ponieważ kolidowało to z interesami naszych "przyjaciół". Co więcej tracimy zaufanie takich krajów jak  Czechy, Słowacja, Węgry i Serbia, które mimo wszystko starają się utrzymać dobre stosunki handlowe z Rosją, ponieważ tego wymaga ich RACJA STANU.  W polityce każdego normalnego państwa, wobec innych, liczy się tylko NARODOWY INTERES, nic więcej! Rząd każdego państwa, jeśli działa w interesie swojego narodu,  prowadzi taką właśnie politykę: nie ma przyjaciół, ma INTERESY.  Sztuka polityki zagranicznej polega na uzyskaniu maksymalnych korzyści gospodarczych dla swego kraju.
Trzeba publicznie głośno oznajmić, że niejaki B.Komorowski to pospolity kretyn, dziwka czarnej małpy z Waszyngtonu, a rząd  III RP to kolaboranci.

25.02.2015  

  „Jedność Unii Europejskiej i potępienie agresji jest dla nas rzeczą fundamentalną. W szczerej i trudnej rozmowie oznajmiłam to premierowi Orbanowi. Dziś zarówno Polska jak i Węgry mogą same decydować o swoim losie. Wielki naród, jakim są Ukraińcy również ma prawo do decydowania o swoim losie”.  i dalej  „Polskę i Węgry łączyła zawsze prawdziwa, a nie tylko przysłowiowa przyjaźń. Doskonałym tego przykładem jest postać bohatera Polski i Węgier, generała Józefa Bema, w nim splata się wspólnota historii, wspólnota wartości. Jestem dumna, że oba naszej kraje po latach niewoli są dziś członkami wspólnoty Zachodu”.Do jakiego poziomu służalstwa i głupoty doszła miłościwie nam panująca "elyta"? Nasz "rząd" nawołuje do tzw. jedności europejskiej, która jest fikcją i krytykuje przywódcę, który wiedząc o tym, prowadzi politykę suwerenną, zgodną z interesami swojego narodu. Wprost głosi nową odmianę doktryny politycznej o ograniczonej suwerenności, kwestionuje prawo Węgier do własnej polityki. "Wielkiego narodu ukraińskiego”,  "wielki” ?. Na takie miano zasługują narody, które coś w historii stworzyły, można mówić jako o wielkim narodzie francuskim, niemieckim, rosyjskim, amerykańskim, polskim a nawet węgierskim, ale "wielki naród ukraiński"  Ukraińcy nie stworzyli NIC. Nawet własnego państwa, którego ziemie dostali w prezencie od Stalina. Orbanowi podsuwa się pod nos różne historyczne analogie, tak jakby historia była decydującym czynnikiem kształtującym współczesną politykę, a jednocześnie w przypadku Ukrainy historia nie ma dla "polskiego rządu" i mediów żadnego znaczenia, nawet wtedy, kiedy polityka historyczna, oparta na kulcie OUN-UPA i Bandery, uderza nie tylko w prawdę, ale i w godność wielkiego narodu polskiego. Premier Węgier Viktor Orban, został zaproszony do Polski przez szefa Krajowej Izby Gospodarczej ze względu na węgierski sukces gospodarczy. Objął rządy, w stanie kompletnej katastrofy gospodarczej, kiedy Węgrom groziło bankructwo, było gorzej niż w Grecji. I po tych kilku latach Węgry mają jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych. wyższy niż w Polsce. Dlaczego polityk , który zawiera sojusze w interesie własnego Państwa , którego przecież jest reprezentantem ma być złym politykiem?

.  

21.02.2015  

Od dziś dostępny jest dział  Libary Terror Machine ,gdzie możecie zamawiać nasze bezpłatne publikacje. Książki wysyłamy tylko pojedynczo  i raz w tygodniu .Piszcie na e-mail : library-terrormachine@hotmail.com

20.02.2015

Pręgierz- słup stojący przeważnie przed ratuszem dawnych miast, służący do wymierzania kar.Do pręgierza wiązano oszustów dla pokazania ich ludowi, i winowajców, skazanych na hańbę publiczną, chłostę lub wyświecenie, czyli wygnanie z miasta. Durczok to produkt mainstreamu, produkt poczucia bezkarności i pobłażania sprawom pozornie błahym. Każdego dnia dowodził, że nie ma bardziej dyspozycyjnej i sprzedajnej dziwki nad dziennikarza, próżno, więc oczekiwać dla dziwki szacunku. Zabrakło czujności, zabrakło potępienia kiedy suczka zaćpanej Kory dostała przesyłkę z ziołem. To było dowcipne?  To drwina z państwa w wykonaniu osoby, którą prezydent RP odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jakoś nikt się nie oburzał kiedy senator RP biegał wokół stołu w sukience w grochy. Miał chwile słabości, każdemu może się przytrafić. Każdemu? Senatorowi RP nie może. Tak się psuje państwo. Polskie dziennikarstwo? Psy gończe, szczują, biorą udział w manipulacji. Wyborcza, onety, newsweek, wprost i inne szmatławce, karmią się "newsem niszczącym" ile się da. Wszystkie chwyty dozwolone dla klikalności/sprzedajności Kamil Durczok kierując zespołem Fuck'tów, pokazywał kogoś palcem i szczuł ...swołocz polskojęzycznych mediów, dziennikarska kurew. Kokaina i amfa, twarda pornografia,  molestowanie, mobbing.... Zarzuty, może prawdziwe, a może nie...? Durczok, stoi dziś pod pręgierzem, przyjdzie czas na: Olejnik, Lisa, Kraśko i innych... słupki sprzedaży i oglądalności będą rosły... DZIENNIKARSKIE PROSTYTUTKI!

19.02.2015

Ze wszystkich plag, jakie dotknęły nas w ostatnich latach najgorsze są zdemoralizowane legiony mścicieli. Młodzi wegetujący na zapomogach, wojowniczy spartanie -z wyższej szkoły "robienia hałasu", i doświadczeniem zawodowym w firmie "szlachta nie pracuje"- którzy  maszerują z pieśniami o żołnierzach wyklętych na ustach,  nie pamiętają jakie wartości nimi kierowały. Pokolenie anonimowych narkomanów, alkoholików,  kółka wzajemnej adoracji i poklepywania po plecach. Emo-pedały, to na swój sposób odrębna rasa człekopodobnych: są zupełnie pozbawieni elementarnych odczuć ludzkich, jak empatia, poczucie wstydu, - choć potrafią owe uczucia świetnie udawać. Toleruje się wszystkich, narkomanów, pijaków, konfidentów, pogan,  którzy po drodze się ochrzcili i wzięli kościelny!. "Duma i Honor". Szukając drogi wyjścia z tej rozpaczliwej sytuacji można tylko zwrócić uwagę, że podstawowym warunkiem dla jej znalezienia jest eliminacja ścierwa, eliminacja łysych anarcho-punków.  Zrozumienie zjawisk patologicznych pozwala na znalezienie perspektywy spojrzenia na nie, i ochronę naszych umysłów przed zatruwaniem ich chorobliwą treścią. Losem człowieka jest aktywny udział w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa. Czyni on to na dwóch zasadniczych płaszczyznach: poprzez kształtowanie losu własnego i swojej rodziny, oraz poprzez włączanie się w szersze aktywności społeczne. Wymaga to od nas rozwinięcia dwóch częściowo pokrywających się znajomości rzeczy. Od jakości tych umiejętności zależy nasz własny los, nasza przyszłość i przyszłość przyszłych pokoleń. Kiedy patrzymy, powiedzmy okiem artysty, na rój pszczeli, wydaje się nam, że jest to zbiorowisko tłoczących się owadów, powiązanych ich gatunkowym podobieństwem. Pszczelarz jednak śledzi i zna złożone prawa zakodowane w instynkcie każdego owada i w zbiorowym instynkcie roju. Dzięki temu może on współdziałać z tymi prawami natury, dla utrzymania zdrowia i siły roju. Rój stanowi bowiem organizm wyższego rzędu, w którym truteń istnieć nie może. Narodowy Socjalizm  jest filozofią opartą na fundamentach Natury: prawdach naturalnych, jej prawach i ładzie. Promuje szereg wartości, dzięki którym, przynajmniej w moich oczach, góruje nad chciwym kapitalizmem, tchórzliwą demokracją i szaleńczym komunizmem. Elementarnymi zasadami Narodowego Socjalizmu są: uczciwość, odwaga, bezinteresowność, a także akceptacja świata takim jaki jest zamiast prób tworzenia sztucznej rzeczywistości dla osób zbyt słabych by znieść trud codzienności. Bezinteresowność jest najwyższą oznaką szlachetności, a szlachetność tkwi w nazwie naszego ludu: Arjowie. Termin Aryjczyk pochodzi z sanskrytu i oznacza SZLACHETNY. Narodowy Socjalizm jest odrodzeniem ducha naszych najodleglejszych Przodków. Przodków, którzy byli twórcami wspaniałych cywilizacji. Jest wolą rasy Aryjskiej do stania się wolną, wolną od NARKOMANII, ALKOHOLIZMU, KOLESIOSTWA- wolną jak tysiące lat temu. Wspomniane już wyżej kółko różańcowe z różnymi dewiacjami nosiciele anomalii , wywierają szkodliwy wpływ na kształtowanie się światopoglądu innych osób. To, jaki będzie świat  zależy właśnie od nas, jakie wartości przekażemy przyszłym pokoleniom. Większość ludzi hołduje wąskim prowincjonalnym postawom, które powstały na podstawie poglądów uformowanych przez środowisko trutni. Głębsze zrozumienie fundamentalnych Praw, które rządzą człowiekiem jest niezbędne jeśli mamy ocalić cywilizację od jej uzurpatorskich egzekutorów. Dopiero nadchodząca generacja będzie wystarczająco dojrzała, aby wcielić w życie nasze idee i plany. Naszym zadaniem jest zbudowanie podstaw dla takiej społeczności, a przede wszystkim przewodzenie młodzieży szlakiem prowadzącym do celu. Czeka nas ciężka walka. Będą potknięcia i ciosy posypią się na nas ze wszystkich stron. Pod powierzchnią Lud ukształtowany z żelaza i brązu będzie kuty, aby wyrósł twardy jak stal. To jest właściwa droga i sposób stworzenia wspaniałego miecza ze stalowym połyskiem, który nigdy nie chybia i nie łamie się. Niech inni żyją miernym życiem,   niech inni składają swoją przyszłość w cudze ręce… Ale nie Ty. TWOJA przyszłość i przyszłość TWOICH dzieci, nie poprawi się przez przypadek, poprawi się, jeśli zaczniesz je faktycznie zmieniać. Nie pragnij, aby to co robisz było łatwiejsze. Pragnij, abyś to Ty był lepszy.
 Szczęśliwe życie to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie  przebiegające zgodnie z naturą.


                                                                   17.02.2015  

Protestujący rolnicy zaskakują pospołu rządzących i pozostałych rządzonych w naszym kraju, bo kwestionują jeden z podstawowych fundamentów III RP: zasadę „cieszmy się z tego co jest”, wspartą przez dodatkową podpowiedź „aby gorzej nie było!” Liczba nawarstwionych kłamstw i fałszów, jakimi podpuszcza się SPOŁECZEŃSTWO przeciw producentom rolnym nie ma końca, dotyka bowiem samej istoty polskiej gospodarki i oderwania jej od narodowych interesów- czy jak kto woli – od potrzeb tutejszych konsumentów. Wykorzystując ten podstawowy dysonans poznawczy – obudowuje się go nowymi "argumentami”. Oto "chłop dostaje od Unii”. Dostaje?  Powtarzają to często bezmyślnie te same osoby, które w ramach "wykorzystywania unijnych funduszy” gotowe są rano kopać rowy, a wieczorem je zakopywać. Producenci rolni jak i np. wytwórcy żywności, wiedzą, że członkostwo w UE zobowiązuje i nie oznacza to bynajmniej rozdawnictwa wolnych pieniędzy, tylko nakaz wydawania ich na spełnianie szeregu wymogów, narzucanych przez brukselskich biurokratów. W naszym kraju koszerna manipulacja, przekupne "elity",  którzy żyją spokojnie z budżetowych dotacji, zasiadają w radach nadzorczych firm z szerokiego folwarku resortu rolnictwa i agencji rolnych oni  rozkładają na łopatki POLSKIEGO rolnika, POLSKIEGO producenta żywności. Paradoksalnie – żyjąc i zachowując się jak niewolnicy coraz bardziej pieścimy swą niewolę, oburzając się tylko, gdy komuś ten stan się nie podoba i daje temu wyraz. A tymczasem ten wkurzający rolnik na traktorze, za którym dziwnym trafem jedzie akurat tysiąc matek spieszących do lekarza  i ten ewidentny chuligan udający górnika – to bodaj ostatnie przypadki autentycznego zdrowego rozsądku, wolności i dążenia do normalności, jakie jeszcze ostały się w naszym ogłupiałym kraju.

                                                                        16.02.2015

  

Sąd w Moskwie przedłużył we wtorek do 13 maja areszt Sawczenko, obwinianej o udział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Po areszcie, w połowie grudnia, kobieta zaczęła głodówkę w areszcie. Pod koniec stycznia Sawczenko przeniesiono ze zwykłej celi do szpitalnej izolatki w celu przeprowadzenia dodatkowych badań oraz dalszej obserwacji w związku z długotrwałą odmową spożywania posiłków... "Głoduję po śniadaniu, obiedzie i kolacji”Czy ślepe popieranie banderyzmu jest w interesie Polski?Wspaniałe relacje w "naszej" TV. I te wizyty, na krzywy ryj, nieproszonych "naszych" wybitnych polityków: Kaczyńskiego wykrzykującego z zachwytem banderowskie pozdrowienia Sława herojam!, Buzka i prawdziwych orłów "naszej" polityki. Wspaniały prezydent Komorowski, co za banderowców świeczki w oknach palić kazał, bo to takie wzruszające było. JPII z jaką estymą darzył kardynała greko-katolickiego, który siedział na Syberii i wrócił, tego, który na Wołyniu błogosławił tych, co nas rżnęli. Wałęsa, pijany Kwaśniewski, Sycz,  Kowal, Tusk, Sikorski...i inne styropiany Polskiej "Elity"..  Toleruje się występki Ukraińców pod upo-wska flagą na terenie RP, toleruje się roszczenia wysuwane przez niektórych puczystów z Ukrainy a dotyczących wschodnich województw obecnej Polski, toleruje się pomniki UPA na terenie Polski. Nie mówi się o zbrodniach ludobójstwa jakiego dokonali Ukraińcy na Wołyniu.....  Pro- banderowskie zaangażowanie, pani Stepan czy Bojke z TVP w relacjach z i o Ukrainie. Profesorowie, pisarze, redaktorzy... wypowiadają się publicznie i... wybielają Banderę! Sawczenko, to sadystka i terrorystka, banderowska blać,  bombardująca ludność cywilną.Podobnie jak Julia Tymoszenko prowadzi głodówkę. Niedługo będzie umierająca i "nasze Elity" będą domagały się jej wypuszczenia.. "Nasz rząd" zaprzedał się Zachodowi rozbijając jedność słowiańską i środkowoeuropejską. Żadne inne narody Europy Centralnej i Wschodniej nie poparły banderyzmu, Czesi, Słowacy na Majdany nie jeździły i banderowskich haseł nie wykrzykiwały... ,,Mamusiu, czy będzie bolało? To zdanie tysiące razy padało na Wołyniu. A nad matką i dzieckiem stał z siekierą banderowski oprawca.......

                                                                     13.02.2015

 13 na 14 lutego 1945 r. Koniec karnawału. Po ulicach biegały dzieci karnawałowo przebrane za kominiarzy i klaunów. Właśnie podano pączki, kiedy zawyły syreny alarmowe. Rozpoczęło się piekło na ziemi. Prawie 800 samolotów lotnictwa brytyjskiego i 311 bombowców amerykańskich  nadleciało nad Drezno. W ciągu kilku godzin na bezbronne miasto zrzucono 2,5 tys. ton bomb. W wyniku bombardowań, pod walającymi się budynkami, płonąc żywcem w piekle szturmu ogniowego lub dusząc się w piwnicach stojącego w ogniu miasta, setki tysięcy- według raportu Ordnungspolizei do 22 marca 1945r. odnaleziono 200 tysięcy ciał, zwłoki znajdowano jeszcze w latach 60- kobiet, dzieci i starców, pochowano w gruzach miasta. 2212 ciężko rannych a ponad 13 tys. osób odniosło lżejsze obrażenia. 630-tysięczne miasto, nic nieznaczące z punktu widzenia militarnego ani strategicznego -z rozkazu Winstona Churchilla- Stolica Saksonii, perła architektury i kultury  Europejskiej z jej barokowymi zabytkami, przestała istnieć. "Moral bombing" masowy mord na ludności cywilnej, miał złamać wolę przetrwania. Zaledwie kilka tygodni po katastrofie Drezno ogłoszono >twierdzą<; jeszcze w ostatnich dwóch dniach wojny sowieckie ścierwo padało podczas oblężenia zniszczonego miasta.
Stulecia przeminą, ale ruiny naszych miast i posągi... Przemówią

"Jest nieprawdą, że ja lub ktokolwiek inny w Rzeszy chciał wojny w 1939. Wyłączną przyczyną było to, że międzynarodowi dygnitarze byli żydami, lub działali w ich interesach. Złożyłem zbyt wiele ofert ograniczenia i zaprzestania produkcji uzbrojenia, których możliwości nie dostrzeżono, a właśnie ta ignorancja wywołała wojnę, chociaż obarczono nią mnie. Nigdy nie myślałem że po tej pierwszej światowej wojnie przyjdzie wojna przeciwko Anglii, lub nawet Ameryce która by się nam udała. Stulecia przeminą, ale ruiny naszych miast i posągi będą dziękować nam, podczas gdy, międzynarodowe żydostwo i ich pomocnicy będą rosnąć w siłę"

                                                                  11.02.2015

                                                  Dzień Honoru- Becsület Napja

W grudniu 1944 na Budapeszt spadł huragan ognia artyleryjskiego. Potem nastąpiły bombardowania lotnicze. W mieście było ponad 800 tys. ludności cywilnej; mieszkańców i uciekinierów przed zbliżającym się frontem. 51 dni, fanatycznej obrony Budapesztu jest jednym z najbardziej heroicznym wydarzeniem Europejskiej historii.  Przeciwko broniącym Budapeszt- 40.000 żołnierzy Niemieckich i Węgierskich- skierowano siły dowodzonego przez Rodiona Malinowskiego Frontu  Ukraińskiego liczące 500 tys. żołnierzy, w tym 170 tys. skierowano bezpośrednio do zdobywania miasta. 15 sowieckich dywizji dysponujących 3 tys. czołgów uderzyło na Budapeszt . Była to jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej, porównywalna w zaciekłości walk i liczbie ofiar ze Stalingradem.   11 lutego 1945 odbyły się najbardziej krwawe walki, podczas oblężenia stolicy Węgier przez sowieckie ścierwo. Resztki obrońców,  broniły się już tylko na Górze Zamkowej. Obszar 1 km kw., zasiedlony przez 70 tys. mieszkańców, zasypywany był lawiną pocisków artyleryjskich i lotniczych. To już nie była walka, to była rzeźnia. Z 40.000 żołnierzy tylko 785 bezpiecznie dotarło do linii osi, ponad 300 tys. zabitych wśród ludności cywilnej, zniszczonych 80 proc. budynków Budapesztu. Straty po stronie sowieckiej szacowano na 80 tys. zabitych, 250 tys. rannych.Sowieci wkroczyli na Węgry jako do kraju, który przegrał wojnę. Dla ludności cywilnej był to początek piekła. Zwyczajem wzorowanym na Dżingis- Chanie, komunistyczna swołocz przez dwa dni hulała po zdobytym mieście.  W tym szale zamordowano blisko 40 tys. mieszkańców, zgwałcono ponad 50 tys. kobiet. Rabowano wszystko, co miało jakąś wartość. Sześć tygodni trwały zacięte walki o obronę własnego domu przed bezlitosnym wrogiem. Poświęcono jedno z najśliczniejszych miast Europy, Budapeszt, aby powstrzymać czerwoną zarazę przed zalaniem kontynentu.

05.02.2015

Narodowy socjalizm, jest ruchem  niezależnym, odbiega od ustalonych szablonów myślenia i działania, charakteryzujących dotychczasowe kierunki. Samodzielnie formułuje swój stosunek do życia. Odrzuca balast demagogii i taktycznych posunięć, aby gruntować nurt prądów dziejowych , tworzyć swą ideologie z pierwiastków zasadniczych i trwałych. Najważniejszą i jedynie trwałą postacią życia zbiorowego społeczeństw jest naród. Naród jest organizmem żywym i rozwijającym się nieustanie . Wspólny odrębny język, własna historia, odrębna kultura, jedność plemienna, świadomość samoistnego bytu, stanowią najważniejsze cechy a zarazem spoidła kolektywu narodowego. Społeczeństwo każdego narodu stanowi jego część składowa. Jego rozwój, losy złączone są z losami i rozwojem narodu. Dzieje ludzkości, kultura i cywilizacja powstają na skutek postępu i rozwoju poszczególnych narodów.. Społeczeństwo świadome swej narodowej przynależności podporządkowuje swój interes dobru ogólnemu, broni jego wolności i bytu, zdając sobie jasno sprawę ze broni własnego bytu i własnej przynależności.  Narodowy socjalizm jest za powrotem naturalnych praw rządzących,  bezwzględną walką z marksizmem występującym w zamaskowanej formie parlamentarnego socjalizmu, który prowadzi do, zwyrodnienia kultury, skutkuje degeneracją społeczną, prowadzi do zaniku idealizmu i upadku moralności. Moralny upadek jednostki pociąga za sobą upadek narodu jako kolektywu, ucisk społeczeństwa i upadek cywilizacji.  To, co się dzieje w Europie jest ludobójstwem i przestępstwem popełnianym przez zorganizowane elity polityczne i tych którzy je finansują. Europejczycy muszą wstać i sprzeciwić się unii żydoeuropejskiej. Musimy wrócić do samorządności i odzyskać kontrolę nad naszymi narodami, bo jeśli tego nie zrobimy, to zostaną unicestwione . Matka Europa to kontynent bogaty w różnorodność, ale nie mam tu na myśli "różnorodności", wprowadzanej przez lewicę i zdradzieckie klasy polityczne. Jesteśmy kontynentem różnych narodów, kultur i języków, kontynentem unikalnych zwyczajów i tradycji. Powinniśmy pozostawić je wolnymi od rzeźników z Brukseli, wolnymi od neurologicznie niestabilnych podmiotów społecznych, które oprócz komentarzy "# @ k off ,umrzyj" nie posiadają żadnych argumentów.
  Jak żyć w kraju, który jest niszczony przez lewacką różnorodność?  Czy możesz sobie wyobrazić, za kilka lat spróbują oni wyniszczyć narodowe filary, odzierając narody z ich naturalnego przywództwa, sprawią, że dojrzejemy do niewolniczej roli permanentnego poddaństwa. Przez lata, ostrzegaliśmy przed tym co dzieje się teraz na Twoich oczach, to jest rzeczywistość, która będzie się pogarszać. Polityczne prostytutki, niszczą Twój naród w maskach "anty-rasizmu", patetycznych sloganach "każdy inny, wszyscy równi", "różnorodność jest naszą siłą", wmawiają że różnorodność jest wzbogaceniem naszej kultury. Klasa polityczna (przeważnie z lewacką przeszłością), zdradzi każdego z nas, poprzez stłamszenie naszej świadomości rasowej i kulturowej , głosząc kłamstwa na temat pokojowego współistnienia sprzecznych ze sobą systemów wartości.
  Jak wiecie kłamcy przybierają różne formy - czułymi słówkami i pochlebstwami chcą zatruć człowieka, który staje się słaby i przestaje myśleć tak jak pozostali, zaczyna wierzyć w inne ideały - zdradziecko podrzucone, jak kukułcze jajo. Poprzez kłamstwo zostaliśmy podzieleni i wciągnięci w olbrzymią machinę propagandy i ucisku kłamców - okupantów. Od momentu wtargnięcia na ziemie naszych przodków, aż po dziś dzień, odczuwamy skutki naszej słabości, naszej łatwowierności Stańmy na jednym fundamencie, który nas połączy i stwórzmy społeczeństwo idealne, mocny kolektyw . Społeczeństwo oparte o zasady moralne z najwyższej półki i dzięki wysokiemu morale będziemy niezwyciężeni, żaden wróg nas nie pokona....

04.02.2015

Komunizm  sowiecki marksizm-leninizm, który desantem usadowił się w Polsce, przeszedł drogę ewolucji w pewnym stopniu personalnej, a w jakimś ideologicznej.  Agresorzy, grupy interesu koncentrujące kapitał światowy, Sojusz o którym nie wiemy, uzgodnienia których nie znamy, ujawnione nie miałyby charakteru politycznego, ale wchodziłyby w zakres zdrady stanu. Byliśmy potęga stoczniową, wykończyli to,  byliśmy potęgą hutnicza, węglową teraz zostały wspomnienia. "Demokracja" poczyniła wielkie postępy, to skutki długiego procesu społecznego, krążenia elit i ideologii, przy czym sposób aplikowania tej ideologii jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb i mentalności społeczeństwa, które ma oszukiwać. Społeczeństwo daje się topić we własnej marności i ulega samo-destrukcji. Propaganda używana wobec protestujących, ma na celu skompromitowanie i ośmieszenie w oczach społeczeństwa walczących o godne życie ludzi." Rząd" jako kartę przetargową ma broń i strzela do niezadowolonych rządami mas. Próbują nam wmówić, że po okrągłym stole zmienił się ustrój. Stół pozostał, i Polakom odbiera  wszystko.

03.02.2015

Wystarczy pobieżnie prześledzić przekazy stacji radiowych i telewizyjnych, a także portali internetowych, by dostrzec skalę nieudolności  Polskich "elit rządzących". Kraj do łupienia?. Polityczne prostytutki, nie są zdolne do wzięcia w obronę małych grup społecznych łupionych przez możnych tego świata. Obecnie tysiące Polaków zamienia się w ekspertów od górnictwa. Wcześniej byli ekspertami od służby zdrowia, a jeszcze wcześniej od rolnictwa. A "elity" milczą! Nasz kraj, nie może być miejscem ludzi znikąd podążających donikąd. Dziś największym zagrożeniem dla przyszłości Polski jest "rząd" i system polityczny. Zaślepienie UE odbiera im zdolność myślenia.. Narzucanie wzorów z innych rzeczywistości społecznych, z innych porządków historycznych Polsce szkodzi. To nowa forma zniewolenia, niosąca milionom marginalizację i uprzedmiotowienie. Obalić nieudolny rząd i zmienić na lepszy? Trzeba zmienić ustrój, zmiana rządu  niczego nie zmieni, nowi rządzący w tym samym ustroju będą robić dokładnie to samo.

                                                                  29.01.2015

Wszystkie osoby które złożyły zamówienie, a nie otrzymały "Białej Myśli" niech zrobią to ponownie gdyż zrobiliśmy dodruk .                                                                Piszcie na mail: bialamysl@hushmail.com lub poland318@hotmail.com

                                                                   28.01.2015

                                                              Śląska Myśl
Wiele osób, bez względu na ukierunkowanie polityczne czy też życiowe, nie przejmuje się kwestią Śląska – tak istotnego dla polskiej gospodarki.Czas przejrzeć wreszcie na oczy w tej kwestii – mówię to nie tylko jako rodowity hanys, lecz także jako Polak. Zacznijmy od konkretów: kwestia autonomii Śląska. Czy my, środowisko narodowych socjalistów przyjmujemy liberalne koncepcje federalizmu? Stanowcze nie! Nie oznacza to jednak że kwestia Śląska i jego mieszkańców jest nam obojętna. Śląsk, mimo swojej historii, która ukazuje jego propolskie nastawienie, gdy to dumni Polacy szli bić się za wolność Śląska i Polski w powstaniach jest obecnie negatywnie nastawiony – nie, nie najmocniej do rządu, nie najmocniej do państwa w formie IV RP a do NARODU POLSKIEGO – POLAKÓW. Środowiska takie jak Ruch Autonomii Śląska w swoich publikacjach czy statutach wyrzekają się polskości na rzecz 'narodu śląskiego' –  tak wyidealizowanego przez tą organizację. Osłabia to nie tylko stabilność kraju gdzie już teraz widać olbrzymie rozłamy – mam na myśli przykład ostatnich strajków po przyjęciu ustawy przez rząd, w której otwarcie mówiono o ZAMKNIĘCIU kopalń, a nie tak jak wpajały nam media, o „prywatyzacji” Kompanii Węglowej. Niestety, ze względu na emocje, jakie wtedy kierowały obiema strona konfliktu – z jednej strony Warszawa krzyczała 'zabić!', a z drugiej Śląsk krzyczał 'wszystkie przywileje do nas!' omal nie doszło do „małej wojny domowej”. Nie mam zamiaru poruszać teraz tematu ekonomii, chcę jednak zaznaczyć że bardzo często dochodzi do sytuacji gdzie jedna lub druga strona – mam na myśli rodowitych hanysów i „resztę Polski” zostaje prowokowana przez niewiadome grupy, do konfliktów – czasem słownych,czasem ekonomicznych.Autonomia nie jest niezbędna, by Polska potrafiła zwrócić uwagę na ten indywidualny wyjątek - warto promować tradycje Śląska, gwarę, lecz i przede wszystkim POLSKOŚĆ tego regionu! Możemy zaobserwować ostatnimi czasami wzrost zainteresowania młodzieży kwestiami narodowymi – być może to tylko moda, szerzona przez syjonistyczny wymysł Winnickiego i jego bandy; jednakże trzeba pamiętać – pamięć o Śląsku i jego zasługach ekonomicznych i rozwojowych dla naszego kraju jest rozwiązaniem które sprawi, że wilk będzie syty a owca cała. 

                                                              26.01.2015   

Wybory do greckiego parlamentu........
Tuż przed wyborami, w Grecji 4 liderów partii Złoty Świt ,(jak tłumaczą koszerne media "złota jutrzenka") zostało  bezprawnie i bezpodstawnie aresztowanych.  Aby osłabić i zmniejszyć szansę na większe poparcie społeczne, wyborcze "jedynki" Złotego Świtu zostały wyeliminowane i pozbawione prawa głosu, we wtorek 20 stycznia. W czasach "demokracji", kilka dni przed wyborami liderzy, trzeciej siły politycznej w Grecji  bez procesu zostają pozbawieni wolności na okres 18 miesięcy. Złoty Świt miał zniknąć, ze sceny politycznej zgodnie z oczekiwaniami greckiego establishmentu i jego zagranicznych protektorów.  Złoty Świt, partia całkowicie odrębna od znanych nam lewicy i prawicy. Nowy, niezależny ruch który odbiega od ustalonych zasad myślenia i działania, pomimo represji, ataków ze strony lewackich bojówkarzy, znalazła j akceptację wielu ludzi i uzyskała  6, 28% głosów i 17 mandatów.  Po nierównej walce , biorąc pod uwagę skrajnie trudne warunki w jakich prowadzili kampanię- totalny bojkot ze strony mediów, wylewające się ze stron gazet kłamstwa, liderzy  w areszcie- wynik wyborczy złotego świtu  jest wielkim sukcesem. Drugie miejsce zajęła prawicowa Nowa Demokracja. "Wygrała"  radykalnie lewicową,  o zabarwieniu marksistowskim, partia Syriza która po ogłoszeniu pierwszych sondaży wyborczych, w oknie budynku w którym znajduje się siedziba wywiesiła zwycięska flagę ,czerwoną flagę z sierpem i młotem. Obietnice wyborcze Syrizy gwarantują, obecny niezmieniony stan rzeczy, iluzję dobrobytu i rozdawania pieniędzy .

23.01.2015   

Obawiam się o naszą przyszłość, bo już teraźniejszość jest przerażająca  Polska służba zdrowia należy do tych dziedzin, które od lat znajdują się w permanentnym kryzysie. Katastrofalna sytuacja, odczuwalna jest przez jej pracowników, a także przez pacjentów. W kolejkach po lekarską pomoc, po zabieg, a często niestety po życie, stoją  już miliony Polaków. Ogromne różnice w zarobkach,  pojedynczych pracowników  w poszczególnych grupach, w zależności od regionu, a przecież  Narodowy Fundusz Zdrowia jest jeden, który reguluje stawki, więc pracodawcy powinni dysponować porównywalnymi pieniędzmi za poszczególne świadczenia. Co za tym idzie – wysokość płac i jakość świadczeń powinna być  zbliżona dla wszystkich....  Ten rząd jest katastrofą, ministerstwo zdrowia to terror , wydawanie pieniędzy publicznych w niejasny sposób, przetargi, likwidowanie szpitali, absurdalne limity. Zaczyna się pleść bzdury o rzekomym braku możliwości dofinansowania służby zdrowia. Jaki jest zatem sposób przezwyciężenia tej pobieżnie przedstawionej sytuacji polskiej służby zdrowia, w której przyszłość zarówno pacjentów jak i pracowników rysuje się w zdecydowanie mało różowych barwach?  Najbardziej oczywistą, samo narzucającą się odpowiedzią na tak postawione pytanie jest ,nacisk na rządzących, aby zainteresowali się sprawami które NAS właśnie dotyczą. Akcje protestacyjne przeprowadzone przez pracowników przy możliwie szerokim wsparciu społeczeństwa.  Skutecznie sięgnąć po gigantyczne środki finansowe zawłaszczane przez oszustów, a także wyciekające z państwa przy cichej akceptacji rządzących. "Elita", pieniędzmi podatników musi spłacać długi jakie pozaciągała za granicą. Co roku idzie na to dziesiątki miliardów złotych. Miliardów, które mogły być przeznaczone na poprawę sytuacji m.in. w służbie zdrowia.  To jest niewidzialna wojna, walka z narodem., zaborcy i okupanci  starają się nas niszczyć biologicznie, wprowadzając cichy plan naszej eutanazji, prymitywne to, ale to już było we wszystkich rządach koszernej demokracji

19.01.2015      

Wszystkim, którzy już Polskę opłakali i pożegnali się w myślach z ideą niepodległego państwa polskiego, przypominam, że nie wszystko jeszcze zostało stracone, nie wszystko zostało – rozkradzione, a dóbr, które jeszcze pozostały należy bronić pazurami. Polska już dogorywa, szczególnie jeśli chodzi o polską "inteligencję", która właśnie przecież wypowiada się o polskiej polityce energetycznej. Okupujący Polskę rząd, nie jest w stanie stanąć po stronie NARODU, a co gorsza, prawdopodobnie nie ma nawet bladego pojęcia o jego osamotnionej walce o ich kawałek Polski i ich godziwą w Niej egzystencję. "Wygaszanie" polskich, rzekomo nierentownych kopalń, wiąże się z całkowitym uzależnieniem Polski od obcych źródeł energii, Wystarczy nam już zależność gazowa, na energetyczną nie możemy sobie pozwolić. Zarzuca się górnikom ogromne pensje, "13”, "14” ,oraz szereg innych przywilejów, których nie posiadają inni. Zakres przywilejów przysługujących, a wywodzących się z czasów PRL, nie był stały. Na przestrzeni lat niektóre likwidowano, inne wprowadzano. Władze manipulowały nimi, starając się pozyskać przychylność różnych grup pracowniczych. W zamian oczekiwały posłuszeństwa i lojalności. Takie posłuszeństwo i lojalność udowodniły PRL-owskie górnicze psy, które w zamian za kość uzbrojone, w pały i łańcuchy wsparły komunistyczne władze, stając, przeciwko stoczniowcom. O co więc w tym wszystkim chodzi? Bądźmy szczerzy, to nie górnicy są przyczyną kryzysu polskiego górnictwa. Fatalne zarządzanie spółkami węglowymi, (jak zresztą wszystkimi państwowymi firmami, typu PKP, Poczta, Orlen czy LOT). Zamiast dać ją w zarządzanie komuś mądrzejszemu od małpy- po wielomilionowych inwestycjach, dokonanych w ciągu ostatnich lat, na siłę próbuje się je "zrestrukturyzować" (rozkraść). Pół biedy jak przejmie ją Tauron i będzie wykorzystywał jako zaplecze surowcowe dla własnych elektrowni . Gorzej, gdy za kilka srebrników przejmie ją jakaś podstawiona firma-krzak "Palikot" i rozkradnie majątek. Reasumując, "restrukturyzacje" miały miejsce już za pierwszego, jedynie słusznego premiera i nazywały się wtedy schładzaniem gospodarki. Dziś po zakończeniu strajku i podpisaniu porozumienia, wchodzimy w gospodarczą epokę lodowcową. Porozumienie jest klęską Polskiego górnictwa, znowu nie zrobiono nic by uczynić ten sektor bardziej konkurencyjnym i dokonać jego modernizacji. Zamiast wynegocjować niższe podatki, skrócenie łańcucha dystrybucyjnego i preferencyjne warunki sprzedaży do jednostek budżetowych  wywalczono zachowanie, PRL profitów, jak 14-stki, ołówkowe i deputaty węglowe. Polska posiada ponad 80% zasobów węgla kamiennego w całej UE powinniśmy być, surowcowo-energetyczną bazą, ale "nasz" rząd i komusza hiena, nawet  z kopalni złota nie potrafiłby zysków czerpać...

                                                                                                  18.01.2015 

17.01.2015

To nie jest tak, że  WOŚP to zło wcielone. Przykro jest tylko patrzeć, jak przelatują przez największą w Polsce fundację fundusze, które ludzie z serca dają potrzebującym. WOŚP – największa i najmniej wydajna z fundacji charytatywnych, Medialny i organizacyjny cyrk, jaki towarzyszy WOŚP, dawno już przekroczył granice absurdu i przyzwoitości.  Godziny telewizyjnych transmisji, przeloty samolotami, tysiące ludzi do obsługi koncertów, którzy przecież nie pracują darmo, sprzęt itd. Jaki jest sens ciągnąć imprezę, gdzie co roku trzeba wymyślać nowe fajerwerki, coraz absurdalniejsze i coraz kosztowniejsze, byle zachęcić ludzi do jednorazowego zrywu? Owczy pęd wyłącza myślenie większości ludzi, którzy "dają na Owsiaka”, bo "przecież wszyscy dają”. Dwie najbardziej drażliwe kwestie dotyczące działalności WOŚP, nie licząc zaangażowania politycznego w promowanie „autorytetów” środowiska Gazety żydowskiej, to organizacja Przystanku Woodstock i zapraszanie takich luminarzy świata medycznego jak Marek Belka, Leszek Balcerowicz czy Lech Wałęsa. W świetle dokumentów finansowych Przystanek Woodstock nie jest imprezą muzyczną, ale… „działaniem propagatorskim na rzecz promocji zdrowia”. Analizując,  można "przyjąć”, że środki zbierane podczas finału przeznacza się na cele medyczne, czyli m.in. na Przystanek Pierwszej Pomocy Woodstock, gdzie grają głównie zespoły NZOZ i NFZ.  Porównanie kosztów i zysków to zwykłe wyliczenie efektywności. Dlaczego nikt tego nie zrobił? W sprawie WOŚP działa moralny szantaż. Kto krytykuje Owsiakową imprezę, ten widocznie musi nienawidzić małych dzieci, którym Owsiak pomaga. Ten argument jest oczywiście absurdalny, oparty na naciąganym sylogizmie i założeniu, że cel uświęca środki. W tym cyrku biorą udział i prezydent, i premier. Szantaż moralny odnosi skutek. Kto w entuzjazmie nie bierze udziału, zostaje napiętnowany, a chodzi tylko o to żeby podczas wielkiego finału było jasno powiedziane: Ile zebranych składek idzie na pomoc, ile na imprezy, ile na wypłaty dla Owsiaka. Dzięki temu ludzie którzy chcą naprawdę pomóc przeznaczą swoja pieniądze do organizacji które lepiej je wykorzystują, a osoby dla których ważniejsza jest lewicowa impreza – na Owsiaka

                                                                    16.01.2015

Od dziś jest dostępna publikacja "Biała Myśl" autorstwa szczecinianina ,który podpisał się "Towarzysz BH/ C18 Poland Szczecin" Publikacja jest bezpłatna i rozpoczyna cykl wydawniczy "TerrorMachine" odnośnie wysyłki piszcie na adres bialamysl@hush.com: Następnym wydawnictwem będzie książka "NORDIC FRONT - GNIEW ULICY John Murdoch"


15.01.2015   


Prezydent Czech Milosz Zeman w ostrych słowach odpowiedział grupie Ukraińców, którzy wysłali do niego list "w obronie Stepana Bandery". "Czy znacie rozkaz Bandery: >Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?<. Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami" -
"Szanowni Ukraińcy, otrzymałem od was list w obronie Stepana Bandery. Pozwólcie mi zatem zadać dwa pytania" - rozpoczyna swój list Zeman. Dalej stawia sprawę jasno: "Po pierwsze, czy znacie rozkaz Bandery: >Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?" Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami. A jeżeli znacie, to czy się z nim zgadzacie, czy nie?" - pyta prezydent Czech.
"Jeżeli się zgadzacie, tu kończy się nasza dyskusja" - czytamy.
W dalszej  Zeman udziela krótkiej lekcji historii. "Dla Waszej wiedzy chciałbym stwierdzić, że Stepan Bandera miał zamiar stworzyć wasalne wobec Niemiec państwo ukraińskie. Miał poparcie Alfreda Rosenberga, ale dlatego, że Hitler zdecydował, że po wygranej wojnie zasiedli Ukrainę niemieckimi rolnikami, projekt został anulowany, a Bandera został wysłany do obozu koncentracyjnego. Coś podobnego stało się zresztą na naszym terytorium w przypadku Jana Ryse Rozsévača, założyciela Flagi" - pisze Milosz Zeman.
Zeman pisze też, że "nie może gratulować Ukrainie takich narodowych bohaterów". "Cieszę się, że mogłem poszerzyć Waszą wiedzę i życzę wielu sukcesów w pracy"
Tutaj bardzo smutna refleksja, związana z faktem, że za naszą wschodnią granicą wyrósł sponsorowany  potwór. Ukrainiec, to post-banderowski stan umysłu. Typ okrutnych, bezwzględnych ludzi, którzy nie cofną się przed żadnym mordem . Nie tylko, że ludobójstwo nie zostało potępione, to jeszcze się odrodziło i jest gotowe do dalszego mordowania.
Zeman, mógłby udzielić lekcji historii polskiej dyplomacji, która dość długo zamiata sprawę rzezi popełnionej przez zwierzęta z UPA pod dywan. Historia, nie zaczyna się i  kończy na "holokaulscie", o którym  pomimo iż jest wyimaginowany pamięć jest pielęgnowana. Naród bitnego rycerstwa i patriotycznej młodzieży stał się narodem rządzonym przez tchórzy i to tchórzostwo zostało wytknięte przez  Zemana. Nie to nie przez sympatię, czy szacunek do Polski i Polaków lecz przez tchórzliwą i haniebną politykę  którą "Polska" dyplomacja udowodniła niejednokrotnie w historii. Polityczne prostytutki, które prowadzą politykę wędrówki, po ordery na Obce Dwory,  odzierają nas z naturalnego przywództwa sprawią że dojrzejemy  do niewolniczej roli permanentnego poddaństwa. To nie jest już tylko naiwność, ale coś co zahacza o zdradę polskich interesów. Ich właśnie historia, haniebna historia tchórzy, jest zapisywana.........
My stańmy na jednym fundamencie, stwórzmy mocny kolektyw, społeczeństwo idealne oparte o zasady moralne z najwyższej półki, tylko dzięki wysokiemu morale będziemy niezwyciężeni!

                                                                   14.01.2015

Nie jestem Charlie. Jestem za karą śmierci" -Janusz Korwin-Mikke podczas posiedzenia parlament ueuropejskiego.  

My, jako Narodowi Socjaliści nie popieramy JKM, który przemówił jak grupy osób aktywnie i skutecznie roznoszące zarazę na społeczeństwa, w którym się znajdują. Grupy te, mamiąc ludzi i świadomie wprowadzając w ich umysły fałszywy obraz świata oraz sensu życia, czerpią z tego procederu wręcz niewiarygodne bogactwa i władzę. Zwą się oni kapłanami, rabinami, al-mudżtahid- al-mutlak, itp. Leczenie wiruso-idalnego zapalenia umysłu jest niezwykle trudne, bowiem chory zwykle zaprzecza swojej chorobie, i uważa się za zdrowego. Mając poważnie uszkodzone mechanizmy poznawcze i logiczne myślenie, chory torpeduje próby leczenia, a nawet próbuje aktywnie zarażać. Gdy mu się to nie udaje, często posuwa się do agresji słownej czy fizycznej. Wirus przejmuje kontrolę nad swoim nosicielem i upodabnia to zarażonych religijnym wirusem do niebezpiecznych i groźnych szaleńców. 
RELIGIA TO WYNALAZEK CHORYCH UMYSŁÓW !
To, co się dzieje w Europie jest ludobójstwem i przestępstwem popełnianym  przez zorganizowane elity polityczne i tych  którzy je finansują. Europejczycy muszą wstać i sprzeciwić się Unii Europejskiej. Musimy wrócić do samorządności i odzyskać kontrolę nad naszymi narodami, bo jeśli tego nie zrobimy, to zostaną unicestwione .Europa to kontynent bogaty w różnorodność, ale nie mam tu na myśli "różnorodności", wprowadzanej  przez lewicę i  zdradzieckie klasy polityczne. Jesteśmy kontynentem różnych narodów, kultur i języków,  kontynentem unikalnych zwyczajów i tradycji.
Rządzący krajem polityk musi być samodzielny. Nie może kierować się zasadą: "Co Francuz wymyśli - to Polak polubi!". UE nas osłabiła przez całkowite otwarcie granic, narzuca politykę oszczędności która w  odczuwalna jest szczególnie w wymiarach obronnych kraju. Na całym kontynencie kryją się terroryści, którzy  nie przyjechali tu  do ciężkiej pracy, ale ze względu na rozwiązania socjalne, w ramach których systemowo nie pracują i biorą dużo pieniędzy za samo posiadanie dzieci.  Europa jest słaba, a polityczne prostytutki niszczą Twój kraj i jedyne co potrafią wyrazić to, hipokryzję, czcząc pamięć ofiar poprawności politycznej minutą ciszy. Trzymanie karteczek z napisem "Je suis Charlie",  jest tak samo skuteczne  co kadzidełko na raka. Należy wprowadzić bezwzględny ostracyzm patologii socjalnej, która  wspierana przez unię europejską,  przyciąga do Europy najgorsze elementy i demoralizują Europejczyków.

09.01.2015

Bogowie nam sprzyjają ,zdechł komunistyczny aparatczyk Oleksy -CHWDKO

    07.01.2015     
        
  

Po raz kolejny islamiści pokazali, że ich religia nie jest religią pokoju. To kolejny raz, gdy pokazali, że nie możemy być pobłażliwi w stosunku do nich. Kolejny raz wykazali się bezwzględnością wobec bezbronnych, nieuzbrojonych cywilów. Pokazali, że nie są przystosowani do życia w cywilizowanym świecie i kodeks wojenny nie jest im znany - pokazali, że są ponad jakimkolwiek kodeksem moralnym i etycznym.Jesteśmy oburzeni postawą napastników i apelujemy: Europa znajduje się w stanie wojny z Państwem Islamskim. W tej wojnie, nasi przeciwnicy pokazali, że nie obowiązują żadne reguły. Musimy podjąć rzuconą nam rękawice, i zrobić to samo. Walczyć, walczyć z pełną brutalnością i pełną świadomością tego, o co walczymy. Walczymy o to, by Europa stała się wolna od muzułmańskiej zarazy. By Europejczycy nie musieli martwić się o to, czy tego dnia nie zostaną zastrzeleni w miejscu swojej pracy, czy ich żony i córki nie zostaną zgwałcone przez fanatyków kozojebcy mahometa. Wzywamy wszystkich, bez względu na to, czy popieracie środki z jakich korzystamy w walce z syjonistycznym rządem, do natychmiastowej kontrofensywy względem wyznawców islamu. Oddajcie im ze zdwojoną siłą to, co oni dziś podarowali mieszkańcom Paryża.Nawołujemy do bezpośrednich akcji sabotażowych względem wszelkich osób które identyfikują się lub są wyznawcami islamu.Nie bójcie się robić tego, co nam - Europejczykom, zafundowali "żołnierze Allaha".

 

                                                                     05.01.2015

Obserwujemy rosnące zainteresowanie i działania anty-islamskiego ruchu PEGIDA, który ma coraz to większy zasięg u naszych zachodnich przyjaciół. PEGIDA- czyli Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes -Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu - to ruch który dzięki działaniom i inicjatywie Lutza Bachmanna, nabiera prężnego znaczenia w walce z islamem w Europie. To dzięki manifestacjom organizowanym co poniedziałek w większości niemieckich miast, społeczność niemiecka wychowana w duchu  koszernej idei multi-kulti i wszechobecnej "tolerancji", pierwszy raz  od czasów II wojny światowej, źle mówi o "obcych".Dziesiątki tysięcy Niemców wychodząc na ulice żąda także porzucenia "szalonych" działań na rzecz równości płci i "genderyzacji", oraz "niemal obsesyjnej politycznie poprawnej neutralizacji płciowej języka". Wyraźnie zaznaczono to w 17. punkcie manifestu PEGIDA,który jest dostępny tutaj. Idea, która narodziła się w Dreźnie, przeszła wielką metamorfozę od początków jej istnienia. Na manifach pojawiało się początkowo maksymalnie kilkaset osób - teraz są to dziesiątki tysięcy młodych Niemców, którzy mają dość tego, że ok. 10 mln. muzułman czuje się w ich kraju jak w swoim własnym i chce narzucać im swoje prawa. Są już pierwsze rezultaty demonstracji ruchu PEGIDA. Chrześcijańsko-demokratyczna CDU chce zbadać  procedury przyznawania azylu. Komisja ekspertów powołana przez CDU przeprowadzi w tej sprawie krytyczne dochodzenie, zapewnił w sobotę sekretarz partii w Saksonii Michael Kretschmer.Niestety, prawidłowa postawa aktywistów ruchu PEGIDA, nie podoba się koszernej władzy i ich pachołkom. Klasa polityczna w Niemczech jest coraz bardziej przerażona rosnącą popularnością ruchu PEGIDA, organizującego demonstracje przeciwko radykalnym wyznawcom islamu. Z tej okazji wzywają chrześcijan do śpiewania muzułmańskiej piosenki, na znak sprzeciwu wobec rosnącej „islamofobii”. Prym w zwalczaniu przeciwników prawa szariatu wiedzie niemiecka lewica. Politycy socjaldemokracji i Zielonych wezwali tamtejszych chrześcijan do śpiewania muzułmańskich piosenek w trakcie religijnych uroczystości. Thomas Funk z SPD powiedział, że społeczności wyznawców islamu i chrześcijaństwa, potrzebują „zrozumienia, szacunku i tolerancji”. Głównym orędownikiem podobnych działań jest Omid Nouripour z Partii Zielonych. Polityk posiadający niemieckie obywatelstwo od 2002 roku, uważa, że w ramach sprzeciwu wobec demonstracji ruchu PEGIDA, chrześcijanie powinni śpiewać  podczas nabożeństw islamskie pieśni, a w meczetach winny pojawić się chrześcijańskie kolędy. Syjonistyczna propaganda wyszła również z ust Centralnej Rady Żydów (!)w Niemczech.Jej przewodniczący, Josef Schuster, obawia się, że strach przed islamskim terroryzmem doprowadzi do oczerniania całej religii muzułmańskiej.Wcześniej przeciwko anty salafickim demonstracjom wypowiedziała się chadecka kanclerz Angela Merkel. W ubiegłym tygodniu powiedziała ona, że w Niemczech nie ma miejsca na „propagandę i oszczerstwa” względem wyznawców "wielkiego proroka" Mahometa.Dziś kolejny raz PEGIDA zorganizowała wielką manifestację - o godz. 18:30 na ulice Berlina wyszło kilka tysięcy ludzi, chcących wyrazić swój sprzeciw przeciwko narastającej inwazji islamskich "imigrantów" na ich ojczystą ziemię. Nam nie pozostaje nic innego, niż trzymać kciuki, czynem i słowem wesprzeć tą inicjatywę. Najważniejsze jest to, by zaszczepić również w polskim społeczeństwie rozumowanie, że islamska fala dosięga i nas - może na razie nie tak bardzo odczuwalnie jak u naszych braci zza zachodniej granicy, ale zmierza to w tym samym, złym kierunku.Tureckie jedzenie, meczety, a co następne? Popularnym imieniem nie będzie Jan, nazwiskiem Kowalski, tylko Abdul, Ahmed, Raszid? PEGIDA nie ma nic wspólnego z ruchami politycznymi, a nasz artykuł ma na celu pokazać, że czas na walkę, walkę wszelkimi sposobami z islamskimi "mieszkańcami" Europy.Nie chcemy również, by ktokolwiek utożsamiał nas z PEGIDA, ponieważ tak jak wspomnieliśmy - jest to ruch apolityczny, nie mający nic wspólnego z postulatami organizacji  lewackich jak i prawicowych. PEGIDA wykazuje wręcz wrogość do ruchów politycznych, jednak syjonistyczne media i tak nazywają ich "faszystami", bo "demokracja" nie pozwala na wyrażanie własnych poglądów - tym bardziej mających kontekst rasowy, etniczny czy religijny.

04.01.2015

Jak zapewne wiecie, na Ukrainie trwa „wojna”. Wojna i propaganda stworzona przez amerykańskie lobby żydowskie, tylko po to, by rozpętać kolejny konflikt na skale światową i doprowadzić do bratobójczych bitew. Wielu z was wie, dzięki niezależnym mediom, że ukraińscy „FASZYŚCI” tak naprawdę są pro-żydowskimi agentami i najemnikami. Są na to dowody, takie jak np. zdjęcia które zamieszczamy na naszej stronie po to, by otworzyć oczy tym, którzy nadal wierzą zakłamanym słowom syjonistycznych przyjaciół Poroszenki. Ten wielki „oligarcha” na co dzień jest sympatykiem probanderowskich ideologii, i wręcz błaga żydów z NATO i UE, o to by wzięli jego rząd i kraj który zagarnął pod skrzydła. 
Wierzymy, że konflikt w końcu się zakończy, nasi bracia wrócą do swoich rodzin i nie zostanie więcej przelana braterska krew.

                                                                    01.01.2015

Krew i Honor!
Tak jak wspominaliśmy - nowy rok to czas nowych zadań i nowych pomysłów na walkę z Z.O.G.Chcemy Was powiadomić, że trwają intensywne prace nad długo wyczekiwanym, drugim numerem, magazynu STORMER.Jeśli chcesz zrobić coś więcej dla idei, aniżeli siedzieć z założonymi rękoma i być NS-em "Sekcja internet" to:usiądź, porusz ważny temat i wyślij swój artykuł, felieton na adres: redakcja_stormer@hush.com i stań się częścią prawdziwego ruchu oporu!
Z Białymi pozdrowieniami,
Blood & Honour / Combat 18 Poland.

 31.12.2014

    30.12.2014

Jakiś czas temu dostaliśmy informację, że na terenie stołecznej Warszawy „pokojowo nastawieni muzułmanie” szykują jakiś happening który ma na celu pokazać że islam jest pozytywną religią, blablabla. Oczywiście, kolejny raz islamiści chcieli w perfidny sposób zmanipulować łatwowiernymi ludźmi, już i tak omamionymi przez syjonistyczny rząd. Najbardziej niepokojący jest fakt, że głównym inicjatorem tejże akcji jest „dyrektor” warszawskiego meczetu – Jakub Filip Wasilewski. Ów „wyznawca religii miłości” zaprosił swoich przyjaciół z Wlk. Brytanii –jak doskonale wiemy, większość tamtejszych muzułmanów jest podejrzana o działalność terrorystyczną  - i wraz z nimi szerzyłmiłość i pokój” na ulicach Warszawy.Nie zgadzamy się  i nie dajemy przyzwolenia na takie działania na terenie naszego kraju. Co więcej, nie widzimy podstaw ku temu, by nazywać tych podludzi Polakami – warto sprawdzić treść zdjęcia jakie umieściła na pewnym portalu społecznościowym małżonka pana Wasilewskiego. Jestem Polką? Jesteś zakałą Białej Polski,zdrajczynią rasy i takim samym ścierwem jak Twój mąż i wasi przyjaciele z Wlk. Brytanii i całego świata – wszyscy którzy szerzą obłudę i kłamstwo w imię „litościwego Allaha”. Ktokolwiek popiera działania muzułmanów w Białej Europie będzie ukarany z pełną surowością. Nie ma miejsca dla takich jak wy. Jest tylko jedna właściwa ścieżka Narodowego Socjalizmu.
Strzeż się.Byliśmy, jesteśmy, będziemy!
                        Blood and Honour / Combat 18 Poland.

                                                                27.12.2014

Rozwijamy się i reorganizujemy – tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej. W zakładce NA ŻYWO możecie zalogować się na szyfrowany czat - link dostępny tutaj. Hasło dostępne dla tych, którzy na nie zasługują ;-)Forum B&H/C18 dostępne jest pod nowym adresem – znajdziecie je tutaj.

Z Białymi pozdrowieniami,Blood & Honour / Combat 18 Polska

                                                                  21.12.2014


                                                                  20.12.2014

  
Gratulujemy mieszkańcom Słupska genialnego wyboru w ostatnich wyborach samorządowych! ;-)
Wierzymy, że „nowoczesne podejście” Roberta Biedronia na stanowisku prezydenta miasta przyniesie wiele korzyści oraz pozwoli odkryć mieszkańcom nieznane dotąd horyzonty.
Z racji, że pan Biedroń jest naszym starym „przyjacielem” jeszcze z czasów sprawy „Redwatch” chcemy mu pogratulować ze szczerego serca pierwszego sukcesu w dotychczasowej karierze politycznej!

Cytując głos internautów - „LUDU SŁUPSKA SZYKUJ DUPSKA!”

                                                                  19.12.2014
               Dodano artykuł " pokolenie kobiet ze skażonymi wartościami"


Naszym głównym celem, jest przywrócenie jedynego, słusznego ustroju, jakim jest narodowy socjalizm. Nie podlega żadnej dyskusji, że narodowy socjalizm, oparty na odwiecznych prawach natury jest jedynym słusznym systemem dla Białej rasy. Pisząc te słowa, wiemy doskonale do czego  dążymy, i jakie postawiliśmy sobie cele. Nasze życie i nasze poświęcenie jest skierowane ku naszej świętej idei, i naszym honorem jest oddanie życia za narodowy socjalizm. Będziemy bardziej radykalni, niż ktokolwiek przed nami i ktokolwiek po nas. Zrobimy coś, co pozwoli nam ruszyć terror-maszynę i zamkniemy zakłamane gęby zdrajcom rasy i narodu. Przede wszystkim, musimy zmienić nastawienie względem bezpośrednich akcji. Nasza praca nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do ideologicznego szkolenia młodego pokolenia. Musimy wykorzystać ich zapał i energię do bezpośredniej walki z okupantem! Naszym zadaniem jest również fizyczne wyeliminowanie naszych przeciwników. Zastanawiałeś się kiedyś, kto jest winny tego, że po ulicach chodzą czarni, muzułmanie? To wina zdrajców rasy! Trzeba zabić tych, którzy sprowadzili ich na europejskie ziemie, dali im obywatelstwo, dali im dach nad głową. Rządy kierowane przez żydów, doprowadziły do rozrostu „multi-kulti” i zepchnięcia nas, białych patriotów rasy, na  drugie miejsce. Nie zgadzamy się z tym i wzywamy wszystkich, którzy tak samo jak my, uważają białą rasę za największą świętość do walki bezpośredniej z Z.O.G.  Nie interesują nas sposoby, interesują nas wyniki – jakakolwiek akcja przeprowadzona w myśl zasad i idei BH/C18 spotka się z pochwałą i wpisaniem na karty historii którą tworzy Combat 18. Wspieramy aktywnie pro-białe działania i wierzymy że wkrótce otworzymy oczy niedowiarkom, którzy sądzą, że BH/C18 to tylko ideowi aktywiści.

18.12.2014

   

Z
e smutkiem przyglądamy się narastającej modzie wśród damskiej części społeczeństwa -”nie szanuję swojego ciała”. Niestety, dwójnasób ta „moda” dotknęła i nasze środowisko. Jakiś czas temu dotarła do nas informacja, że nijaka Katarzyna Pokora vel Mazur vel Weissewolf, paradująca w koszulce z logo Blood and Honour Brotherhood, świecąca biustem na „pejsbuku”, nie do końca jest tym za kogo się podaje. Ta bezwartościowa pomyja, poza podwójnym życiem – czyt. „reprezentowaniem” polskich kobiet – narodowych socjalistek - na gigach i memoriałach w całej Europie, trudni się w miejscu swojego zamieszkania prostytucją ( niedowiarkom radzimy zapoznać się z linkiem który znajdziecie TU.) Polka na emigracji okazała się zwykłą prostytutką, rozprzestrzeniającą wiele chorób wenerycznych. Nie jesteśmy w stanie ustalić z iloma mężczyznami spała, jednakże doszły nas słuchy że byli to również osobnicy błotnych i zanieczyszczonych syjonizmem i ideą „multi-kulti” ras.
Kategorycznie zaprzeczamy doniesieniom, ażeby ta osoba była związana z jedynym oficjalnym oddziałem Blood & Honour w Polsce jakim jest BH Poland. Ostrzegamy również osoby, które mogą ją spotkać – nie wdawajcie się w żadne komitywy z tą „damą”! Jeżeli zarabia w taki sposób, to kto wie czy nie jest na usługach polskiego odpowiednika Mossadu i nie zarabia również poprzez układ wymiany informacji o nieświadomych swojej sytuacji towarzyszach z innych krajów?

17.12.2014

"O ABWehrze i sytuacji w środowisku NS w Polsce słów kilka.”

Każdy z nas chce żyć w państwie, którym rządzą ludzie pragnący zmian nie tylko dla swojej korzyści, ale korzyści ogółu. W państwie, które nie jest państwem bezprawia politycznego, i które to ciągle nie narzeka na swoich obywateli, stawiając patriotów pod ścianą i szykanując ich bohaterską postawę. W państwie, gdzie służby specjalne będą zajmowały się RZECZYWISTYMI ZAGROŻENIAMI, a nie zwalczaniem PATRIOTYZMU RASY I PATRIOTYZMU ETNICZNEGO. Pisząc tych kilka zdań, chcemy przypomnieć każdemu z Was, i tym którzy muszą wykonywać rozkazy zachłannego i pro-żydowskiego rządu – NIE JESTEŚMY PRZESTĘPCAMI!
Przestępcami są Ci, którzy kradną, biją swoje żony, swoje córki, molestują swoje kilkuletnie dzieci! Przestępcami są Ci, którzy w imię boga/bogów szerzą przemoc i niechęć! A kim my jesteśmy ? My,którzy od wielu lat znosimy szykany i wrzucenie na margines społeczeństwa z łatką – NAZIŚCI?! Ilu z Was zdaje sobie sprawę że żaden z nas – towarzysze krwi – żaden nigdy nie nazwał siebie neonazistą? Ilu z Was zdaje sobie sprawę, że pomimo tej otoczki zbudowanej przez pro-żydowskie i pro-masońskie media, każdy z nas jest dumny z tego, że jest narodowym socjalistą?
Niewielu z was wie i zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy tak jak żyjesz ty, twój kolega, twoja rodzina – pracujemy, uczymy się, mamy założone rodziny. Wielu z nas nie pije, większość nie pali tytoniu, nikt z nas nie bierze narkotyków i nie odurza się substancjami psychoaktywnymi. Czym zasłużyliśmy sobie na wrzucenie nas do wora z przestępcami? Dlaczego gdy funkcjonariusze ABW, CBŚ pukają do naszych powołują się na K.K. i traktują nas jak przestępców?
Ci z Was, którzy śledzą naszą stronę od dawna, zapewne pamiętają sytuację z MACIEJEM MATYSEM vel „Pryszcz”. Tym, którzy do nas dopiero co dołączyli nakreślę sytuację – Maciej M. powoływał się w miastach Małopolski na komitywy z naszą organizacją..Po krótkiej wymianie informacji z naszymi towarzyszami z Małopolski, okazało się że „Pryszcz” jest zatrudnionym na 1/2 etatu funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że jego zamiary nie są w żaden sposób powiązane z ideą i zasadami BH/C18. Na ten moment, z tego jak
dowiedzieliśmy się z pewnego źródła persona Matys jest głównym świadkiem w procesie Brunona Kwietnia, oskarżonego o próbę zorganizowania zamachu terrorystycznego na najważniejsze osoby w państwie.
To pierwszy przykład na to, że służby specjalne marnują czas i pieniądze podatników na to,by wysyłać swoich funkcjonariuszy w różne regiony Polski tylko po to by inwigilowali oni grupy o poglądach takich jak nasza. Kolejnym przykładem jest „niekończące się śledztwo”.Niestety, to nieodłączna „kolaboracja” między nami a „służbami” - przez to samo przechodzą / przechodziły m.in. Blood & Honour w Wlk. Brytanii, Niemczech, Finlandii i Szwecji. Tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo tego, że nasza grupa pozwoli ludziom otworzyć oczy i przepędzić syjonistyczne władze, tam „za chwilkę” znajdują się panowie w balaklawach, w towarzystwie „nakazu” i odbierają wolność tym, którzy kochają własną rasę i jej przetrwanie jest dla nich priorytetem. Nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się o tym pisać! Nie pozwólmy bandzie patałachów zawładnąć naszymi umysłami, sterować naszym życiem. To my – narodowi socjaliści jesteśmy przyszłością tego kraju. Nie mamy tu na myśli kwestii politycznej, bo polityka zawsze będzie dla nas stała na którymś z rzędu miejscu – mam na myśli walkę o przetrwanie i rozwój białej rasy. Biały człowiek w Polsce, biały człowiek w Europie, biały człowiek na świecie MUSI odzyskać należyte mu miejsce. Nie ma miejsca na „multi-kulti”, to jest sprzeczne z Naturą. To jest sprzeczne z odwiecznymi zasadami. Nie dajemy przyzwolenia na mieszanie między rasowe, nie dajemy przyzwolenia na związki homoseksualne, nie dajemy przyzwolenia na ideologię gender i napastowania nią naszych białych dzieci! Ty nazwiesz to rasizmem i hitleryzmem – my nazwiemy to odpowiedzialnością za byt przyszłych pokoleń i swój własny. Odpowiedzialnością za to, byś pewnego dnia nie wyszedł na ulicy i nie został zastrzelony za to, że jesteś biały. By Twoja córka nie została nazwana szmatą, dziwką przez fakt, że jest biała.

Bądź dumny,
bądź silny,
bądź biały!
Sieg heil!

P.S. Przypominamy raz jeszcze – nie jesteśmy kółkiem hobbystycznym, do którego trzeba wysłać „ankietę” by zostać członkiem. Nie interesuje nas kolesiostwo, kumoterstwo i to, co szerzą panowie i panie przy ulicy Wiejskiej. Chcesz coś zrobić w imię narodowego socjalizmu?
Przeprowadź akcję propagandową – rozklej plakaty, wlepki, napisz artykuł, rozmawiaj z ludźmi o narodowym socjalizmie.
Mail kontaktowy pozostaje bez zmian – poland318@hotmail.com

Heil Ian Stuart!
Heil B&H
Heil Combat 18!

14.12.2014

Z radością przyjęliśmy informację o tym, że Niemcy coraz to radykalniej podchodzą do „islamizacji” Berlina. Żydo-media donoszą, że „W trzech obiektach w Bawarii, w których mieli być zakwaterowani uchodźcy, w nocy z czwartku na piątek wybuchły pożary. Policja podejrzewa podpalenie. Na ścianach jednego z budynków ktoś wymalował swastyki. Kanclerz Angela Merkel potępiła zamach. Stwierdziła, że "w Niemczech nie ma miejsca na żadną formę ksenofobii czy rasizmu".”

Cieszy nas fakt, że ktoś pokazał tamtejszym „pokojowym muzułmanom” gdzie jest ich miejsce oraz to, że nie ma przyzwolenia na osiedlanie przez nich europejskich ziemi.

Pozdrawiamy naszych braci w walce i życzymy dalszych sukcesów. 88!

10.12.2014

Oficjalne oświadczenie BH/C18 Poland.

Krew i Honor!

Z racji zamieszania, jakie miało miejsce jakiś czas temu – mamy na myśli sytuację ludzi z niejakiego „Clubu 28” i kolejnej, jakże „prawdziwej” i równie zakłamanej dywizji BH „Division Polonia” - obie „ekipy” wydały oświadczenia, które miały podbudować ich medialny wizerunek.

My, jako zwarta grupa ludzi, chcemy przypomnieć i zaznaczyć – BH/C18 Poland jest JEDYNĄ, OFICJALNĄ DYWIZJĄ ŚWIATOWEGO BH W POLSCE. Nie podlega to żadnej dyskusji. Twory, które wymieniłem dwa zdania temu, są najprawdopodobniej „elytą” która zakłada grupy na portalach społecznościowych, i tam zbiera informacje o nieświadomej młodzieży, która niejednokrotnie mogłaby stać się prawymi i inteligentnymi przedstawicielami idei narodowego socjalizmu, jednakże brak im odpowiedniego ukierunkowania. Zwracamy się również do nich – przestańcie brać udział w zbieraninie, jaka ma miejsce w internecie! „Ugrupowania”, o których wspomniałem wcześniej, to B&D Sekcja Internet - ich siła zaczyna i kończy się w momencie przyciśnięcia przez nich klawisza „capslock”. My, aktywiści BH/C18 wyznajemy zasadę, że ludzi nie ocenia się po słowach jakie wypowiadają, lecz po ich czynach. Dowodów na jakiekolwiek działania i jednych i drugich nie ma. Jedno jest jednak pewne – obie grupy powodują niepotrzebne zamieszanie na polskiej scenie NS. Obelżywe kłamstwa i wyzwiska między sobą, doprowadziły obie ekipy do tego, że stały się pośmiewiskiem i tematem kpin i żartów wszystkich lojalnych towarzyszy. Jednakże, nie warto zaprzątać sobie głowy sprawami i osobami, których pochodzenie i klarowność nie jest pewna. A czy Ty, drogi Biały bracie, czy Ty Biała siostro wiesz z kim komunikujesz się poprzez niebieski portal utrzymywany i inwigilowany przez syjonistyczne władze? Przemyśl dwa razy, nim napiszesz do ludzi mających na avatarze C18 wiadomość o koszulkę, naklejki, plakaty lub cokolwiek innego. Z.O.G. czeka na nasz najmniejszy błąd!

Nasze szeregi zasiliły „młode wilki”. Są pełni determinacji, woli walki, jak i niesamowitego wyczucia sytuacji w jakiej się znajdują. To, co pokazały ostatnio władze – czyt. wybory samorządowe – pokazują nam wszystkim, że demokracja to najgorszy i najbardziej zakłamany ustrój na świecie. Pokazuje to również, jak daleko sięgają ręce syjonistów i ile są w stanie zrobić by doprowadzić do chaosu w naszym kraju. Jednak nie o tym tym razem. Zegar zaczął odliczanie – terromaszyna C18 znów nabiera rozpędu. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy nadejdzie rewolucja – i to my zagramy w niej pierwsze skrzypce. Krew i Honor, ponad wszystko! Strona internetowa będzie od dnia dzisiejszego aktualizowana na bieżąco. Nadchodzą nowe czasy, nowa siła, jednak zasady i ideały, pozostaną takie same!

20.04.2014

HEIL HITLER

17.08.2013

05.03.2013

Dodano Artykuł :"NS - Uniwersalny System Ludzkości"

24.09.2012

 

17.08.2012

21.04.2012
Od dwóch lat wiedzieliśmy o ludziach z okop zine i white devils że splamili sie konfidencją teraz wypłynęły dokumenty potwierdzające ich kurestwo !!! www.bhpoland.org/strona/okop.pdf

 20.04.2012

19.04.2012
Zmiana adresu e-mail na     poland318@hotmail.com   oraz Skype na radio28


 04
.04.2012
W niedzielnej audycji 08.04.2012 do wygrania 8  CD H.W.H

 02.02.2012

14.01.2012

W niedzielnej audycji Radia Biała Rewolucja "muzyka  na życzenie" będzie można wygrać 4 x CD zespołu Straftat "Hail  C18"  Informujemy ,że audycja zaczyna się o 19:30 .Zmieniono też login komunikatora skype audycji na radio318PL

 


29.12.2011

30.10.2011

01.09.2011

Niejaki Jawor-14 handluje na allegro flagami z naszym logiem .Ten geszefciarz robi to bez naszej zgody a pieniądze ze sprzedaży idą wyłącznie na prywatne cele, wiec nie polecamy wam kupowania czegokolwiek od tej złodziejskiej parowki

Akcja Redwatch Polska dalej trwa i będzie trwać .Za parę dni zobaczycie nowe aktualizacje .Adres mailowy gdzie możecie wysyłać informacje o lewakach itp to :redwatchpl@hotmail.com Interesuje nas lewactwo a nie 14 letnie punki pijące piwo na ławce za szkołą. Nie będziemy odpisywać na maile ze względu na wasze bezpieczeństwo nie nasze.

Amerykanie często mówią o czarnych czwartkach na swoich koszer giełdach ,a my możemy pochwalić się białymi czwartkami .Dziś w Jedwabnem nieznani sprawcy umieścili antysemickie napisy uwieńczone piękna zielona swastyką na pomniku likwidacji semickiego chwastu w tym małym miasteczku ,podczas okupacji naszego kraju przez wojska III Rzeszy.

Ale uwaga ABW i Policja jest ponoć na tropie :))))

21.08.2011


W zeszłym tygodniu na gościnnej ziemi Kujawskiej, spotkała się grupa Polskich towarzyszy lojalnych wobec B&H/C18 .Celem spotkania było porozumienie się, co do dalszego działania na rzecz białego patriotyzmu w Polsce .Akcja redwatch będzie dalej kontynuowana za pośrednictwem naszych amerykańskich przyjaciół ze względu na wolność słowa w tym, że kraju.
Będziemy dalej zamknięta grupa nie otwarta na innych ,żeby uniknąć ludzi typu elvis czy cipliński”big wojtek” Wolimy być kilkunasto osobową elitą niż inwigilowana przez ZOG bandą nieudaczników nie robiącą nic prócz koncercików na których zarabia się pieniądze.
                                                                      Heil Combat 18  
                                                                      Heil Ian Stuart

                                                                      01.08.2011

W Chicago rodzina i przyjaciele oddali hołd naszemu towarzyszowi Hyperowi w piątą   rocznice jego śmierci.

26.07.2011

20.06.2011

Jak wspominaliśmy od jutra dostępną jest  nowa płyta zespołu Potop318  "Strażnicy Rasy " Możecie pisać w tej sprawie pod adres mailowy sando28@windowslive.com  Zaznacza się ,że nie  będą odbierane maile z polskich serwerów typu onet wp itp. Cena CD to 18 zł . Jutro w radiu Biała Rewolucja od godziny 19 do 21 będzie audycja promująca tą płytę , a w niej do wygrania 10 płyt nowego albumu Potopu318

Szczecińska  młodzieżówka powiązana z ideą B&H/C18  otworzyła  swoja stronę internetową  www.bhpoland.org/szczecin318

16.06.2011

Od poniedziałku  20 czerwca dostępna będzie nowa płyta zespołu Potop318 "Strażnicy Rasy" Więcej informacji 20 czerwca

20.04.2011

Z okazji 122 rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, wszystkim Narodowym Socjalistą i Patriotą Rasy na świecie, życzymy triumfu w walce i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

15.03.2011

Od konfidentów do narkomańskiego ścierwa - upadek zasad ruchu NS czy pojedyncze przypadki?

W ostatnich latach obserwujemy z rosnącym niepokojem falę negatywnych zjawisk w Polskim ruchu Narodowosocjalistycznym. Pomijając różne niesnaski, jakie miały miejsce w latach, że tak to nazwę "wczesnych", raczkowania ruchu NS w Polsce (co w końcu się niejako "wyprostowało" wraz ze wzrostem dojrzałości politycznej i ogólnej ludzi tworzących nasz ruch - mam tu na myśli różne bzdurne konflikty interpersonalne, na których korzystali wyłącznie nasi wrogowie) nastąpiły wypadki, które położyły się cieniem na wizerunku całego ruchu NS w Polsce. Myślę tu o sytuacji, która ma miejsce od pierwszej połowy roku 2006, kiedy to służby ZOG rozpoczęły kampanię przeciwko Blood&Honour - Combat 18 Polska. Miało to związek z osławioną już sprawą akcji Redwatch. Do mieszkań ludzi, których jedyną "winą" był patriotyzm, zamiłowanie do normalności i poczucie odpowiedzialności zwłaszcza za młode pokolenie Polaków, których jedynym "przestępstwem" była chęć napiętnowania działań "mainstreamowwych" mediów promujących homoseksualizm, "polityczną poprawność", rozpowszechniających kłamstwa, którzy pragnęli zatrzymać falę koszer demokratycznej zgnilizny i skundlenia obyczajów w polskim społeczeństwie - wkroczyła policja. Zatrzymano szereg osób, z których parę aresztowano. I właśnie wówczas okazało się, kto jest, kim w tym środowisku. Wśród tych osób znajdują się takie,która darzę autentycznym szacunkiem za ich niezłomną postawę w sytuacji, w jakiej się te osoby znalazły. Ludzie ci - nasi Towarzysze - woleli zapłacić cenę wolności za lojalność i milczenie niż pójść na jakąkolwiek współpracę z tzw. organami ścigania. Zachowali się tak, jak należało się w takiej sytuacji zachować. Ale niestety wśród tych zatrzymanych znalazły się gnidy, godne najwyższej pogardy. Mówię tu o takich osobach jak:
1. Maciej Gajewski ps. "Wolfgar" zamieszkały w Kutnie woj,. łódzkie przy ul. Jagiellońskiej, który poszedł na współpracę z policja i prokuraturą pod naciskiem szantażu.
2. Bartosz Barcicki ps. "Szprot" zamieszkały w Słupsku woj. pomorskie - poszedł na współpracę z policją po zatrzymaniu, donosił na współtowarzyszy, cały okres tymczasowego aresztowania spędził jako cwel na ochronkach Aresztu Śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37
3. Paulina Dąbrowska ps. "Szczurzyca" zamieszkała w Bydgoszczy - dziewczyna w/w "Szprota", która również udzielała organom ścigania szczegółowych informacji,
4. Łukasz Sobot obecnie zamieszkały w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego - również poszedł na współpracę z organami ścigania, donosząc na współtowarzyszy.
Aby ratować własną skórę osoby te udzielały organom ścigania szczegółowych informacji, ułatwiając tym samym rozpracowywanie środowisk polskiego ruchu NS
Do osób takich należy również niejaki Maciej Lewandowski vel Elvis ze Szczecina, o którym obecnie dzięki przypadkowemu wyciekowi dokumentów z prokuratury wiadomo, że udziela informacji funkcjonariuszom ABW na temat środowisk polskiego ruchu NS,oraz Wojciech Ciepliński vel Cipły który do sprawy Redwatch okazał się zwykłym obsrańcema ale do innej sprawy związanej z Dolnośląskim światem WP już rozjebusem .Na marginesie samej sprawy Redwatch warto - tak sądzę - podać informację, że osobami szczególnie zaangażowanymi w sprawę Redwatch byli: prokurator Katarzyna Szyfer z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a z Policji - mł. asp. Aneta Ceglińska i mł. asp. Zbigniew Krasuski (oboje wówczas w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie), którzy czynili wszystko, aby wydobyć maksymalnie dużo informacji na temat środowisk polskiego ruchu NS, zaś mł. asp. Aneta Ceglińska wręcz specjalizuje się w "zwalczaniu przestępstw z nienawiści" (obecnie pracuje w Komendzie Głównej Policji).
Następną sprawą jest kwestia niejakiego Wojciecha Czerwińskiego ps. "Czerwony", dawnego gitarzysty zespołu Konkwista 88. Czerwonego zgubiły narkotyki. Tak się akurat składa, że piszący te słowa już dawno temu, bo prawie 15 lat temu powziął wiadomość, że "Czerwony" po prostu ćpa. Wiadomość ten potwierdził bliski znajomy, dzięki któremu informacja ta została zweryfikowana i okazała się prawdziwa. W końcu stało się - Współpraca zespołu Konkwista 88 z "Czerwonym" została całkowicie przerwana, a sam Czerwony stał się stałym bywalcem Dworca Głównego we Wrocławiu, gdzie dzielnie dawał w żyłę, podobnie jak zwykli narkomani i żule. Nie wiadomo do końca, kto pomógł "Czerwonemu" - czy Monar, czy koledzy - w każdym razie ostatnio Polskie środowiska NS obiegła informacja o planowanym w marcu koncercie w Małopolsce, na którym ma wystąpić zespół "Obłęd" - będący nowym projektem "Czerwonego". Piszący te słowa zastanawia się w trym miejscu - o jaki "obłęd" chodzi" Czy o "obłęd" w ogóle, czy też o "Obłęd" przez duże "O". A może o narkomański "obłęd"???
W tym miejscu należy postawić jasno i głośno pytanie: CZY MAMY DO CZYNIENIA Z UPADKIEM ZASAD RUCHU NS CZY Z POJEDYNCZYMI PRZYPADKAMI PATOLOGII ? Bo jeśli przyjąć, że to ogólny upadek zasad - to lepiej rozejdźmy się po domach, nie róbmy nic, bo strach z takimi ludźmi cokolwiek robić - bo jak się nie "rozprują" i nie pójdą na współpracę z organami ścigania i nie zajmą się konfidencją - to może z kolei "przyćpają" . I tak źle, i tak niedobrze. Co z tym fantem robić? Czy WSZYSCY SPOTKAMY SIĘ NA DWORCU??? Mam nadzieję, że nie - i póki B&H - C18 Polska kierować się będzie zasadami „śmierć konfidentom i narkomanom”, to polskiemu ruchowi NS poważna zapaść nie grozi. Tego jestem całkowicie pewien. Należy jednak odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: KTO STOI ZA ORGANIZACJĄ TAKICH "IMPREZ", JAK TA PLANOWANA W MAŁOPOLSCE? TA Z UDZIAŁEM ZESPOŁU "OBŁĘD". Czy już nie ma w Polsce związanych z ruchem NS zespołów, w których grają normalni ludzie" Oczywiście że są! Czy nie lepiej zaprosić takie właśnie osoby, zamiast jakiegoś ćpuna (nieważne, czy aktywnego czy już byłego)? Zasada powinna być jedna i podstawowa: DLA ZDRAJCÓW IDEI NS, PODOBNIE JAK DLA KONFIDENTÓW I NARKOMANÓW (NIEZALEŻNIE OD WCZEŚNIEJSZYCH ZASŁUG) DO RUCHU NIE MA POWROTU! Tylko czystość moralna naszych ludzi jest gwarantem naszej wiarygodności. I następna zasada: należy bezwzględnie odcinać się od ludzi, którzy naruszają podstawowe zasady tego ruchu, a do których powinny należeć takie:
1.zero narkotyków,
2.zero konfidencji, współpracy z organami ścigania, udzielania informacji tym służbom
3.gotowość do poświęcenia się dla idei, w tym również ponoszenia kosztów osobistych w celu pozyskiwania przez ruch środków na działalność bieżącą,
Tak więc jeśli o mnie chodzi - to nie robiłbym tragedii z tego, że ktoś tam nie potrafił się zachować jak należy w przypadku zatrzymania przez organy ścigania, że się "rozpruł" i zaczął donosić. Nie robiłbym też tragedii z faktu, że ktoś tam stał się ćpunem. To, że później może twierdzić, że się cudownie wyleczył, nie ma żadnego znaczenia. Skoro raz się skusił na ćpanie - nie ma żadnej gwarancji, że nie zrobi tego po raz drugi. Nie ma powrotu dla takich osób. Koniec, kropka.
Tak czy inaczej - zaistniałe zdarzenia ja osobiście uważam za pojedyncze przypadki. Trudno tu mówić o upadku zasad jako takich. Ale jest to sygnał - należy uważać na to, kogo w ruchu NS mamy, pilnować zasad. No i przede wszystkim PIĘTNOWAĆ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WIADOMYMI SŁUŻBAMI - WYMIENIAĆ Z IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA, PUBLIKOWAĆ WIZERUNEK - tak, aby każdy wiedział, kogo się wystrzegać. Oczywiście takie wszystkie przypadki powinny być udokumentowane bez cienia wątpliwości. To też zasada. Jeśli ktokolwiek spotkał się z próbą nakłonienia do współpracy - powinien poinformować środowisko o tym, kto (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza), kiedy i gdzie oraz w jaki sposób próbował go nakłonić do współpracy czy udzielania informacji, o co pytał itp. W wypadku tymczasowego aresztowania konsekwentnie milczeć na tematy dotyczące osób z ruchu, odmawiać odpowiedzi na pytania (odpowiedź typu: "nie chcę odpowiadać na to pytanie" powinna być standardem). Podobnie w przypadku zwykłego zatrzymania. Czy to tak wiele, że nie można zapamiętać? Myślę, że nie.
A swoją drogą należy napiętnować osoby, które mimo tej całej zadymy wokół "Obłędu" i "Czerwonego" organizują taką imprezę z jego udziałem - i to niezależnie od tego, kim te osoby są. A każdy szanujący się polski Narodowy Socjalista powinien po prostu taką imprezę zbojkotować. Albowiem zastanowić się należy nad tym, KTO JEST GORSZĄ MENDĄ - SAM KONFIDENT CZY ĆPUN, CZY TEŻ TEN, KTO MAJĄC WIEDZĘ NA TEN TEMAT - ŚWIADOMIE ZADAJE SIĘ Z KIMŚ TAKIM. I nad tym właśnie wszyscy się zastanówmy i na to pytanie sobie odpowiedzmy.
                                                   Men C18 KRK

PS.
Blood And Honour/Combat18 Poland nie ma nic wspólnego z niejakim Maciejem Matysem vel Pryszcz z Krakowa który Powołuje się na nas a jest funkcjonariuszem MSWiA oraz pracownikiem naukowym jednej ze śląskich uczelni technicznych
                                                     
 

15.02.2011

Dnia 22 stycznia 2011. 3 aktywistów przeprowadziło akcję plakatowania na Policach- niedaleko Szczecina.Następnego dnia został oplakatowany teren wokół CH Galaxy w Szczecinie.Odbyły się też rozmowy z przechodniami, których zainteresowały plakaty.Kolejny raz okazało się iż "szary przechodzień" dostrzega problemy multikulturowej papki jaką faszerują nas syjonistyczne media, oraz choć po cichu, to popierają ochronę rasy i zachowanie jej czystości.              Podobne akcje będą jeszcze przeprowadzane.                                                         Combat 18 Szczecin


09.01.2011

W dziale książki ,dodaliśmy zbiór książek skompresowanych  do pliku rar  z "Biblioteki Jacka Hammera"

30.12.2010

21.11.2010

13.11.2010

Dodaliśmy trzy artykuły :

"SAVITRI DEVI: KAPŁANKA HITLERYZMU"
"KRYZYS EUROPEJSKI"
"DZIAŁALNOŚĆ  NIEJAWNA"

Przypominamy że codziennie od 19 do 21 w radio internetowym "Biała Rewolucja" nadawna jest audycja muzyczna

29.10.2010                                                                17.08.2010

Dziś mija kolejna  rocznica śmierci Rudolfa Hess niezłomnego Narodowego-Socjalisty .My Patrioci Rasy z Polski ciągle pamiętamy !!!

                                                               07.08.2010

Zespól POTOP 318 wszedł do studia  nagrywać  materiał na swoja kolejną płytę Wydawcą jest legendarna i niezłomna wytwórnia ze stolicy Warmii. Płyta ukaże się pod tytułem  "Strażnicy Rasy " Potop318 oprócz własnych kawałków nagra  cover zespołu Honor. CD dedykowana jest przyjaciołom z koszer fuck pc i okop zine

                                                               03.07.2010

  W dniu 23 - 25 lipca odbędzie się 3 obóz pod nazwą Security White Race w woj. Mazowieckim/Podlaskim. Obóz ma na celu samodoskonalenia siebie i nauki przetrwania w każdych warunkach. Po więcej informacji prosimy pisać na adres slavic318@hotmail.com  

                                                                12.06.2010                              

Ukazał się nareszcie trzeci numer pisma "Sława". Wszelkie informacje dotyczące możliwości otrzymania tego magazynu ,otrzymacie pisząc na e-mail: slawa318@aim.com

                                                                   31.05.2010

Wczorajszego dnia w stolicy doszło do marszu połączonego z pikietą upamiętniającego  śmierć czarnucha z Nigerii  ,zabitego w obronie własnej przez jednego z policjantów biorącego udział w akcji likwidowania handlarzy podrobionymi towarami markowych firm. Marsz ten firmowany by jako: "Marsz solidarności przeciw rasizmowi i przemocy policji" Policja jako nasz wróg -obrońca koszernego systemu zwanego demokracją( Z.O.G.) ,po raz pierwszy zachowała się jak ludzie a nie jak Mendy ,Psy itp. A co do całego tego marszu to ktoś stworzył baner, który trafia w sedno sprawy z wydarzeń w Warszawie " policja kontra czarnuchy"

 

Wystarczył tylko weekend a żeby cały  nakład (1000szt) bezpłatnej płyty  zespołu Potop318 "Hail White Sons" rozszedł się. Ponieważ nie wszystkim udało się go dostać ,na stronie naszego Dolnośląskiego oddziału można ściągnąć wersję WMA tej płyty:  www.bhpoland-ds.org  

26.05.2010

Juz jest dostępna płyta CD Potopu318 Hail White Sons .Płyta jest całkowicie bezpłatna zamawiać ją można pod adresem mailowym potop318@hotmail.com

Na pewnym forum gdzie można spotkać osoby broniące konfidentów bądź same nimi będące ,pojawiły się krytyczne uwagi odnośnie okładki do tej CD.  My możemy jedynie im odpowiedzieć że ich uwagi odnośnie w/w okładki  interesują nas  jak los żydów w obozie  Auschwitz. Sam zespół skomentował ten  atak na nich tekstem do utworu który biedzie można usłyszeć na kolejnej płycie
"Niech nasze uderzenie rozbije twoje plany Rozwieje twe złudzenia że tutaj nie zagramy Tworzymy to dla braci choćby nam zabraniano Grać będziemy nadal choćby nas nie słuchano Bo to Dla idei nuta co płynie z naszych serc Dlatego przetrwa wszystko ,pokona nawet śmierć Te prawdziwe słowa wyśpiewane z naszych ust To bunt przeciw sztosie komunistycznych bzdur Dlatego unieś głowę i śpiewaj razem z nami Wyciągnij swoją dłoń, razem wszystko pokonamy!"   Potop318

Wracamy do infa z dnia
27.04.2005
Blood & Honour Hiszpania zostało rozbite przez tamtejszą policję. 21 członków w wieku od 17 do 34 lat zostało zatrzymanych i postawiono im zarzuty posiadania broni, występowania przeciwko fundamentalnym i publicznym prawom, szerzenie nienawiści rasowej itp. Jak widać ZOG kontynuuje swoją krucjatę przeciwko wszelkim próbą zachowania odrębności kulturalnej i rasowej oraz dumie ze swego pochodzenia. Dziś ruszył proces w tej sprawie 5 osobą grożą wyroki do 5 lat ,a głównym dowodem oskarżenia są płyty CD z muzyka WP

       

 CD

                                                                   23.05.2010

W Warszawie zastrzelono czarnucha.
W trakcie przeprowadzania przez policjantów akcji przeciw nielegalnemu handlowi w Warszawie (na bazarze przy dworcu PKS) zginął czarnuch. Funkcjonariusze podeszli do grupy obcokrajowców. Nagle jeden z handlarzy zaczął uciekać. Gdy został powalony na ziemię przez policjanta, kilkudziesięciu innych handlarzy zaatakowało funkcjonariuszy. Wtedy doszło do szamotaniny, w trakcie której padł śmiertelny strzał. Zastrzelony to 36-letni Nigeryjczyk, wcześniej notowany za przestępstwa gospodarcze. Sprawiedliwości stało się zadość. Jednego ścierwa w Białej Europie mniej.

                           

                                                                   20.04.2010

                                                                   22.03.2010

Radio Biała Rewolucja pod nowym adresem

06.03.2010

27.12.2009

Po długim czasie przerwy rusza radio "Bała Rewolucja" początek godzina 20:00


                                

03.12.2009

01.12.2009

28.11.2009

Stanowisko Combat 18: Opowiedz na zarzut

Po przeprowadzeniu rozmów z towarzyszami z Combat18\Format 18 w Rosji, chcemy stanowczo i bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczyć, że żadna osoba aktywnie działająca w B&H lub C18, nie posiada żadnej wiedzy, ani też nie brała aktywnego udziału w przygotowaniu zamachów na terenie Rosji, ani dziś, ani w przeciągu ostatnich tygodni.

Uważamy,że osoby powiązane z antifą lub inną organizacją komunistyczną, mogły mieć coś wspólnego z tym wydarzeniem ,ale po kryjomu zrobili to w naszym imieniu żeby rząd mógł się zająć akcja wymierzonym przeciw nam, jako akt zemsty za usunięcie pewnego czerwonego w Moskwie. Rzeczywistość jest taka że Combat 18 nie jest w ogóle związany z Rosyjskim Nacjonalistycznym forum na którym był post ,że Combat 18 przyznaje się do tego wydarzenia. 

Pomijamy również fakt, że C18, nigdy nie chwali się swoimi akcjami bezpośrednimi. Jest to idiotyczne i dziecinne , żeby samemu prosić się o złapanie. Wierzymy, że prawda zostanie ujawniona, a udział Combat18 w zamachu wykluczony.

10.11.2009

Jutro obchodzimy rocznice Niepodległości w związku z tym w kilku miastach organizowane są okolicznościowe uroczystości i manifestacje:

Gdańsk-Parada Niepodległości Targ Rybny godzina 10:30
Bytom-Białe Orły zbiórka przy kasach PKP godzina 15:00
Warszawa -ONR Plac Zamkowy (Pod Kolumna Zygmunta) godzina 14:00
Pewne miasto w Wielkopolsce -B&H/C18 godzina 17:00

02.10.2009

                                                             17.08.2009

                                                             25.07.2009

                                                             16.05.2009
Mit o Unii Europejskiej, jej samych zaletach gospodarczych, ekonomicznych, moralnych czy ekologicznych jest nadal nieosiągalny intelektem dla wielu tzw. „euroentuzjastów” i liberałów potrafiących nadal bezczelnie wymieniać swoje bezpodstawne argumenty, w tle ruin i zgliszczy powstałych w wyniku kryzysu. Nadciągają kolejne wybory, które pochłoną zawartość portfela nie jednego Polaka, tylko po to, żeby ktoś grzał tyłek w brukseli i kilka razy powiedział swoje, co i tak każdy z pociągających za sznurki będzie miał w swoim napuszonym tyłku. Bo wiadomo, że UE jest tak demokratyczna, jak III Rzesza prosemicka (hehe).
Dlatego uprzejmie nawołujemy naszych sympatyków do bojkotu wyborów euro parlamentarnych . To będzie prawdziwie patriotyczna podstawa.

  A co do ostatniej wizyty Benedykta XVI w Izraelu... Tak jak my nie przepraszamy za Jedwabne, tak też uważamy, że Joseph zachował by twarz nie przepraszając za Mauthausen i Auschwitz . Zrobił inaczej... ale wrzawa syjonistycznych krzykaczy zarzuciła mu obojętność, a zbytnie przejęcie się losami Palestyny. Kij dmuchał ich wszystkich, ale tak czy siak po zbojkotowaniu wyborów – ruszajcie na Izrael. Każdy nabój to jeden żyd! :-)

 
  Policja po raz kolejny pokazała na czyich jest usługach i skutecznie stłamsiła głos zdrowego rozsądku, który usiłował dzisiaj w Krakowie pokazać swoje oburzenie przemarszem dewiantów i wszelkiej maści pedałów, lesb czy lewych aktywistów. Co najbardziej godne zdziwienia,
kontrmanifestacja ugrupowań narodowych była zgłoszona do magistratu i nic nie było nielegalnego w tym, a uczestniczący nie przejawiali agresji. Dotkliwie pobitych zostało kilku z Naszych. W tym miejscu brakuje już komentarza...

                                                                01.05.2009                                  

  1 maja, Święto Pracy zawłaszczone przez czerwone gnidy i wszelkich socjalpseudodemokratów znowu stał się okazją do siania głupawej ideologii na ulicach polskich miast. Na szczęście, ich żałosne wiece stały się niezłym celem dla naszych kolegów po fachu i nie jeden młodociany „komunista”, żyjący pod opieką swoich bogatych, kapitalistycznych dorobkiewiczów – rodziców, dostał łomot za głupotę.
  Stąd nasze ogromne uznanie dla FALANGI, którzy zdecydowali się kontrmanifestować wobec plugawienia Święta Pracy na potrzeby reaktywacji SLD w opinii publicznej.
   Nie zapominajmy, że 1 maja jest także Narodowo Socjalistycznym dniem Klasy Pracującej. I powinno być tylko powodem do afirmacji Człowieka Pracy, a nie żadnej plugawej czerwonej ideologii, ani promocji lewicy!

20.04.2009

W dniu dzisiejszym obchodzimy 120stą rocznicę urodzin "Boga Wojny" i Białej Europy - Adolfa Hitlera. Postaci, która stała się symbolem Walki o wolność i niepodległość Białej Rasy. Wzorem dla każdego Białego Patrioty, któremu zależy na czystości krwi i zachowaniu narodowej godności. Godności, którą teraz zatracamy, dając wzbudzać w sobie poczucie winy przez żydowskich "długonosych biznesmenów" i  "działaczy społecznych". Idea, którą zaszczepił w nas Adolf Hitler będzie żyć wiecznie, a czasy Triumfu NarodowegoSocjalizmu nie minęły!     Walka o Matkę Europę trwa nadal!
Heil Hitler !!!
W tym miejscu pozdrowienia dla wszystkich Białych Patriotów i Narodowych Socjalistów. Niezłomnych i nie poddających się, pomimo fanatycznej nagonki na nas przez struktury ZOG
Dla Eli zwanej Perłą, Przepięknej Góralki Marioli ,Kuby,Antyboga ,Łukasza vel Gruz, Pawła, Kasi, Rudolfa, Firmy HH, Andrzeja Narewa ,Czułego, Barta, Tomasza z  Koszalina, Grześka ze Szczecinka,Guderiana z J G,zespołu Potop, Dusiciela z Warmii i jego przyjaciół i dla
Thomasa z Chicago- Dziękujemy za te wszystkie lata wsparcia i walki o wspólną Ideę- Towarzyszu i Przyjacielu 8318

                                                                 31.03.2009

Ostatnimi czasy wieść gminna niesie, że w Białymstoku dochodzi do buntu lokalnej społeczności przeciwko szybkiemu wzrostowi liczby legalnych i nielegalnych emigrantów. Ogólnopolska afera o nazwaniu czarnucha czarnuchem jest paranoją a robienie z małoletniego chłopaka kozła ofiarnego zakrawa na aż zbyt poprawną politycznie nagonkę. W akcie zemsty, przyjaciel polskiej  młodzieży w Białymstoku postanowił zademonstrować swój sprzeciw rzucając pochodnią w synagogę.
Tak czy owak, potwierdza się naturalne prawo, które jasno mówi, że usilne próby mieszania obcych kultur zawsze zakończą się buntem i sprzeciwem rdzennych właścicieli ziem. A polskie media i prawo, na usługach Mossadu i pseudoliberalnych ścierw, będą co chwilę nas dręczyć propagandą multirasowości i tolerancji. Do czasu...

03.03.2009

Dzisiaj kolejna porcja wiadomości o działaniach naszych przywódców z Wiejskiej. El Donaldo zwraca się z „dramatyczną prośbą” o finansowe wsparcie Auschwitz. Ponoć potrzebne jest na to 120 milionów euro i, kolejno co roku, 6-7 milionów. Cena jakby trochę wywindowana, ale jak zauważył jeden z internautów (którego komentarz od razu usunięto) – za coś trzeba sfinansować nadchodzącą kampanię wyborczą. O zdanie, oczywiście, zapytano samych Polaków i patriotów, takich jak Edelman czy Steinmeier. Nasz apel jest taki – 120 milionów euro na pielęgnowanie pamięci o kłamstwie to zdecydowanie zbyt dużo. A pan premier niech lepiej zacznie znajdywać ciekawsze sposoby na pokonanie kryzysu, niż modlitwa i znajdowanie tematów zastępczych.
 Ps. Godny zaznaczenia jest też fakt, iż Przedsiębiorstwo Holokaust Singera nie dorzuci do tej żebraniny nawet centa.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na forum internetowym        

  

02.03.2009

Czerwone psy z SLD znowu szczekają. Tym razem lamentują nad ustawą odbierającą wysokie emerytury zasłużonym zbrodniczemu systemowi, czyli wszelkiej maści ścierwom z UB, SB, ORMO, itp. Janusz Zemke (po nazwisku sądząc – czy są jeszcze jakieś wątpliwości?) powołuje się na fakt, iż w pozostałych krajach UE nie przyjęto aż tak restrykcyjnej ustawy. Bzdura, w samych Niemczech, zaraz po obaleniu muru skutecznie rozprawiono się z czerwonymi świniami i dzisiaj mogą co najwyżej dostać pracę dozorcy po znajomości.
Pasuje tutaj powiedzieć tylko jedno – miejsce świń jest w chlewie.

 Zapraszamy do dyskusji na ten temat na forum internetowym     

     

28.02.2009

 Według ostatnich sondaży, 1/3 europejczyków winę za światowy kryzys gospodarczy i ekonomiczny przypisuje żydom. W płaczliwych wypowiedziach organizacji ALD przeczytać możemy, że kryzys wzmacnia antysemityzm i co rusz przypomina sytuację z 1929 r.
 I teraz trochę faktów. FED, której szeregi zasilają w ponad 95% żydzi, zamiast przystąpić do planu odbudowy, rozdają kredyty z oprocentowaniem 0,25 %. Goldman Sachs przyznał się, że nie będzie już spekulował walutą złotego, gdy tymczasem izraelska ekonomia, o dziwo, rozwija się z rekordową szybkością. Amerykańska finansjera, na której spoczywają łapy żydów w pełni świadoma swojej odpowiedzialności za sytuację ekonomiczną i gospodarczą na świecie jednak nie kwapi się nawet do dążenia, aby ta sytuacja się zmieniła, a wręcz przeciwnie – kosztem Europy, chce najpierw wywindować w górę giełdę jewSA.
 abraham foxman, żyd z ALD, przypisuje także temu wzrost zainteresowań ruchami WP i NS wśród społeczeństwa. I... dobrze! Ktoś już kiedyś chciał ostatecznie tą kwestię rozwiązać:))

Mamy też pierwsze efekty rządów dzikusa za oceanem. Departament stanu wydał właśnie raport, w którym zarzuca się Polsce przemoc, nietolerancję, antysemityzm i brak poszanowania dla mniejszości seksualnych. Nie zapomniano także o tym, aby z imienia wymieniać „niepoprawnych politycznie” i najbardziej zagrażających żydokracji, wśród których B&H/C18 Polska zajęła 1 miejsce. Dziękujemy, nagrody proszę wysłać pocztą :-)
 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na forum internetowym

 

24.02.2009

Mamy zapewnienie że już niebawem zostanie uruchomione radio "Biała Rewolucja"

      

25.01.2009

..z pozdrowieniami dla Serbskiego Brata Razor88

 

13.01.2009

Zespół Potop rozpoczął próby w pełnym składzie i pracuje nad nowym materiałem na płytę.

 

9.12.2008

2,000 Białych Patriotów Pamięta o Zabójstwie Daniel Wretströma

Daniel Wretström był młodym szwedzkim nacjonalistą, który został brutalnie zamordowany: 09,12,2000r. Sprawcami okazali się obcokrajowcy, należący do kolorowych gangów zalewających całą Szwecję.

W Szwecji Daniel Wretström ze względu na swoje poświęcenie i ciężką pracę dla sprawy narodowej, został mocnym przykładem wielorasowej przestępczości. Był młodym czlowiekiem z całym życiem przed sobą, który padł ofiarą podludzi. Po tej tragedii szwedzcy patrioci wraz z rodziną Wretströma organizują coroczne przemarsze(pierwszy w 2001r.)w dzielnicy Salem w celu uczczenia pamięci ofiary.

8.12.2008

Ostatnimi czasy Agencja Bzdur Wszelakich (ABW) odwiedza domy w celu znalezienia winnego umieszczenia w sieci danych osobowych 16 letniego kundla z Lublina. Czyżby polskie sługusy mossadu nie miały już nic innego do roboty tylko nękanie ludzi? Niebawem zobaczymy jak ABW wystawia mandaty za złe parkowanie!

29.11.2008

Kiedy Rasa jest w niebezpieczeństwie, jedną z jej nadziei zostaje Biała Miłość!!! 
Pozdro dla rodaków z UK!

15.11.2008

Z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polske niepodległości, Obóz Narodowo-Radykalny(ONR) zorganizował w Warszawie manifestacje mającą na celu uczczenie tego wydarzenia. W przemarszu ulicami wzieło udział mniej więcej 300-350 osób. Manifestacja przebiegła spokojnie i bez większych zakłóceń, pomimo śmiesznych gróźb ze strony środowsk homoseksualno-anarchistycznych. Gratulujemy ONR-owi i mamy nadzieje na liczniejszy udział środowisk patriotycznych w przyszłym roku!
B&H/C18 Poland

27.10.2008

Ze względu na to, że 08.11.2008 i 15.08.2008 mają się odbyć dwa koncerty WP. Blood & Honour Combat18 Poland planowany koncert 15.11.2008 przenosi na inny termin. O nowym terminie powiadomi drogą elektroniczną.

15.10.2008

Udało nam się ustalić pochodzenie obecnego premiera Polski Donalda Tuska. Kiedy ostatni żołnierz Wehrmachtu opuszczał okupowany Gdańsk zgwałcił świnie.

15.09.2008

Ukazała się płyta Polskiego zespołu 318% Combat18 - Potop "Zdrajcy Krwi".
Wydawca
THUNDER RECORDS.

15.08.2008

Niebawem ukaże się CD Zespołu Potop. Wydawcą jest znana niezłomna wytwórnia z Warmi.

12.08.2008

Gratulujemy Narodowi Rosyjskiemu wygrania wojny z agresorem gruzińskim. Prosimy o nie traktowanie zbyt poważnie wypowiedzi Prezydenta Polski, który jest jak pies "pekińczyk" zamknięty w dezelowanym samochodzie na którego szczekanie i tak nikt nie zwraca uwagi!!!

09.08.2008

04.07.2008

 

30.06.2008

Polski Naród i jego Medycyna doczekała sie powrotu Mistrza Kardiochirurgi Mirosława G (Marudy :P).

07.06.2008

 Przez osiemdziesiąt lat, największe masowe morderstwo, znane historii współczesnej było haniebnie skrywane bądź celowo ignorowane. W latach 1932-33, Stalin wraz ze swoimi żydowskimi pachołkami: Łazar Mojsiejewicz Kaganowiczem i Wiaczesławem Mołotowem, przeprowadzili bezlitosną kampanię mającą na celu zdławienie oporu ukraińskich rolników przed komunizmem i kolektywizacją. Odizolowali Ukrainę, a później odcięli dostawę żywności. Jakieś 6-9 milionów Ukraińców zginęło w skutek głodu i masowych egzekucji dokonywanych przez tajne służby żydowskiej bestii.
 Wielu Ukraińców także zginęło w okresie tzw. Wielkiego Terroru lat 1936-38, w których to mniej więcej 2 miliony obywateli sowieckich zostało zamordowanych lub wywiezionych do obozów koncentracyjnych.

Krew, Słowiańska krew, wsiąknęła w ziemię
Kłos, złocisty kłos, znów wyrósł z ziemi
Pamięć, narodu pamięć, będzie tam trwać!
Będzie tam trwać!

                                Agressiva 88

26.05.2008

Wszystkim Matką Polskich i Białych Patriotów, życzymy zdrowia i pomyślności oraz dumy ze swoich  dzieci.

21.05.2008

Co prawda wielka działaczka Polskiego ruchu WP NS znana jako młoda i piękna z Prudnika wydaje dziesiątki magazynów i pism o tematyce WP NS, to trwają prace nad drugim numerem magazynu "Stormer" więc jeśli masz ciekawy artykuł , który chciałbyś opublikować to wyślij go na adres stormer@bhpoland.org

18.05.2008

Zeszły tydzień przyniósł dwie dobre wiadomości:
zdechła sendlerowa
Lechia Gdańsk nareszcie powróciła na swoje miejsce w extra klasie z niecierpliwością czekamy na powrót tam Śląska Wrocław !!!

17.03.2008

Dobre wieści z Serbskiego Kosova !Dwadzieścia osiem męskich kurew z Polskiej milicji zostało rannych w czasie zamieszek pod sądem z Serbskimi Patriotami. Te milicyjne kurwy zapomniały o tym, że Polski Naród miał taki czas jak obecnie Serbia. Trzy kraje odebrały nam niepodległość, wtedy nazywało się to zabór!!

05.03.2008

Wczorajszy wyrok jaki zapadł wobec Marka B. nie był zaskoczeniem dla nikogo obserwującego tę sprawę. Nagłaśniane medialnie kłamstwa nie mogą jednak pozostać bez odpowiedzi.  Blood and Honour /Combat18 Poland stanowczo podkreśla, iż oskarżony Marek B. nigdy nie był związany z naszą ideą. Osoby, znające oskarżonego dobrze wiedzą również, iż był on bardzo odległy od idei Narodowego Socjalizmu. Związki z nami, które zarzucały mu prokuratura, media oraz lewicowe ścierwa będące świadkami w jego procesie są kompletnie wyssaną z palca bzdurą. Prokuratorzy i sędziowie po raz kolejny wykazali się totalną ignorancją, złą wolą oraz chęcią zaszkodzeniu każdemu, kto nie godzi się na panoszenie się lewackich bojówek na ulicach polskich miast. Tym razem padło na osobę związaną z grupą apolitycznych skinheadów. Ciężkie represje jakim poddawani są od lat polscy narodowi socjaliści teraz dotknęły również przypadkową osobę, której jedyną winą było to, iż nie chciała dać się zastraszyć grupie lewicowych bandytów. Lewicowa bojówka, której szefem jest poszkodowany Maciej D. ps. "Chirurg" działa nadal i kwestią czasu jest, kiedy pojawią się kolejne jej ofiary. Osobnik ten, odpowiedzialny za liczne pobicia i ataki z bronią na młodych polskich patriotów, a nawet zupełnie apolityczne osoby, człowiek zamieszany w śmierć młodego skinheada śmieje się obecnie z polskiego prawa i każdego uczciwego człowieka w Polsce. Rozzuchwalony takim wyrokiem przywódca warszawskich bandytów spod znaku sierpa i młota - Chirurg zapewne już planuje kolejne ataki. Ataki, które co należy zaznaczyć, wymierzone nie są tylko w narodowych socjalistów. Ataki te spotkać mogą każdego patriotycznie myślącego człowieka, każdego kto nie godzi się z chorą wizją świata reprezentowaną przez "Chirurga" i jego bandziorów. Ofiarą takiego ataku padł już Marek B. oraz wielu innych apolitycznych skinheadów. Pozostaje nam zastanawiać się kto będzie następną ofiarą Chirurga? A system przechodzi do kolejnego uderzenia. Do bezpardonowego zwalczania narodowych socjalistów zdołaliśmy się już przez kilkanaście lat przyzwyczaić. Ale obecne wydarzenia pokazują, iż w Polsce nikt nie może czuć się bezpieczny wobec terroru lewicowych bandytów. Państwo zabiera ludziom możliwość samoobrony oraz przeciwdziałania wobec licznych panoszących się po ulicach polskich miast band, kierowanych przez kreatury pokroju "Chirurga". Ciężki wyrok, jaki otrzymał Marek B. powinien ostatecznie otworzyć oczy szerokiej grupie osób, które chciałyby określać się jako "apolityczne".  Albo jesteś po stronie sił patriotycznych, albo lewicowych bandytów. Innego wyboru nie ma.
 

04.03.2008

23.02.2008

16.02.2008

                                                                                  

W wieku 91 lat zmarł Polski Bohater walki o niepodległość Antoni Heda "Szary"

11.02.2008

                         Obchodzimy drugie urodziny Akcji Redwatch Polska  

03.02.2008

Dodano artykuły:
"Tragedia Rodezji"
 "Komunizm bez maski"

29.01.2008

Dodano artykuł:
"Czarno-białe IQ"

17.01.2008

Dodano artykuł:
"Ofiary głupoty... i demokracji"

13.01.2008

Dodano artykuły:
"Kiedy Zniknie Zagrożenie Żydowskie?"
"Deklaracja z Cotswold"
"Bolszewizm i Synagoga"
"Bolszewizm w Teorii i Praktyce"

17.12.2007

Dodano artykuł:
"Agent Prowokator"

oraz drugą część artykułu:
"NarodowySocjalizm- ruchem lewicowym "

13.12.2007

Na śniegu krew,na bramach lód
Niezapomniany obraz dni,tu ginął tłum z nadzieją w sercu
Kamienny deszcz-jedyna broń,przeciwko działom wrogich wojsk
Komunistycznych mas morderców

Dziś patrzysz w oczy mi
Choć wczoraj chciałeś by ginęli moi bracia
Czas zatarł Twoją twarz,lecz pamięć w sercu
Głęboko będzie trwać,do końca życia

15.11.2007

Dodano relacje  z koncertu B&H/C18 na Mazowszu:

12.11.2007

Z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ONR 11.11.2007 zorganizował przemarsz ulicami Warszawy, w którym udział brały różne grupy narodowe, min.: B&H/C18,NOP,Celtic Front i inne , wszystkie ponad podziałami.Po dojściu pod pomnik Romana Dmowskiego zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. W manifestacji uczestniczyło ok.250-300 osób.

11.11.2007

Rusza Strona internetowa rodem z Kurpi:
http://www.bhpoland-narew88.info

 

30.10.2007

Dodano artykuł:
Generał Leon Degrelle


            29.10.2007

21.10.2007

Dziś dzień wyborów parlamentarnych w naszej Ojczyźnie .Niestety koszer-demokracja i brak wolności słowa spowodowały ,że nie mamy tak naprawdę na kogo głosować!!! W kilku okręgach wyborczych jest możliwość  zagłosowania na ludzi związanych z Narodowym Odrodzeniem Polski i  ONR ,więc jeśli macie w swoim okręgu takich kandydatów to waszym obowiązkiem jest zagłosowanie na nich .Wasza absencja na wyborach to glos na kurestwo z żydo-komunistycznego PiS i Lid oraz głos na żydo-pederastów z PO.

 

19.10.2007

Dodano artykuł:
Wywiad  z Tomem Metzger (liderem White Aryan Resistance ) z maja 2005

 

15.10.2007

 Dodano artykuł :
 "EUGENIKA-W Służbie dla Rasy"                                           

12.10.2007

Z.O.G  zaczął swoje prześladowania w Beskidzie Żywieckim ,po rzekomych napaściach na romskich podludzi .
Dolny Śląsk uruchomił swoją stronę internetowa ,która ma adres:
                                                  http://www.bhpoland-ds.org

02.10.2007

 04.10.2007

Tak Blood And Honour  Combat18 Poland  przyznaje się do puszczenia w Polskę hasła „Uratuj  Polskę -Ukradnij Babci Dowód W Dniu Wyborów” Celem akcji było zmniejszenie sukcesu wyborczego  komunistów z PiS    
                
Prawidłowe Brzmienie Nazwy  PiS to: Pomówienia i Szantaż

                                                                28.09.2007

37 Urodziny Naszego Towarzysza Świętego -Najlepsze Życzenia!!!  A My Trwamy Dalej !A We Wrocławiu Ciągłe OK A.F.P .Żyje W Nas Do Dziś  88

                                                                24.09.2007

BOHATEROWIE ŻYJĄ WIECZNIE!!!

Dziś  mija 14 lat od dnia śmierci naszego wielkiego towarzysza Iana Stuarta Donaldsona ,on będzie zawsze żył w naszych sercach .A jego Idea Blood  And Honour będzie na zawsze drogą naszego życia !!!

                                                                  21.09.2007

Dodaliśmy artykuł „ Leaderless Resistance- Opór Bez Przywódcy” Wielu młodych ludzi pisze do nas w celu przyłączenia się do B&H/C18. Musimy wyjaśnić ,że Blood And Honour to idea do której nie trzeba się zapisywać! Wystarczy ,że będziecie robić wszystko według zasad  Leaderless Resistance i jeśli podpiszecie się pod tym B&H/C18 to wasz wybór ,wiecie co robicie !Pamiętajcie: Blood And Honour to nie zapijaczony burak  w koszulce B&H ,czy frajer z Lubuskiej dziury  szukający sobie kolegów .To Ludzie walczący dla Białej Rasy i Matki Europy w jaki kolwiek sposób !!!

                                                      Hail Blood And Honour
                                                      Hail Combat 18

17.09.2007

Dodano artykuł  :
NARODOWYSOCJALIZM-zasady i ideały


Odblokowano artykuły zawarte w piśmie "Stormer"

14.09.2007

Niebawem ukaże się drugi numer pisma "SŁAWA!" wydawanego przez Combat18 Warszawa :oto fragment artykułu ,który będziecie mogli w nim znaleźć:    NarodowySocjalizm- ruchem lewicowym         

13.09.2007

Dodano trzy artykuły :

Mity i Fakty
Wieczny żyd
Cytaty 2 wojny światowej

06.09.2007

Dodano 2 artykuły  wydawnictwa COMBAT18 WARSZAWA  „SŁAWA!”

Adolf Hitler o Rasie
Pierwsza wypowiedz Adolfa Hitlera na temat żydów

05.09.2007

Dodano 7 artykułów wydawnictwa COMBAT18 WARSZAWA  „SŁAWA!”

Judea wypowiada Niemcom wojnę
Wywiad z B&H RUMUNIA
Droga do niewoli
Żyd
Głosy o żydach
Joseph Goebbels
Adolf Hitler

01.09.2007


Od dwóch lat, Polacy są pod rządami partii "Prawo i Sprawiedliwość", która ich terroryzuje, okłamuje, wyprzedaje. Od samych początków sprawowania władzy przez tę partię, ludzie wtrącani są do więzienia za inne poglądy od partii braci Kaczyńskich, którzy twierdza, że żyjemy w rzekomo demokratycznym państwie.
Mówi się nam, iż takie drastyczne środki służą jedynie temu, aby wykorzenić pozostałości po czasach komunistycznych rujnujące nasz naród. Przypomnijmy naszym czytelnikom, że Jarosław Kaczyński oraz jego brat bliźniak, Lech, współ z innymi Żydami takimi jak znany komunistyczny agent Lech Wałęsa (Lejba Kohne), Bronisław Geremek (Berele Lewartow) nawiązali współpracę z sowieckimi mordercami z PZPR oraz z SB w latach osiemdziesiątych. Polityka partii u władzy niczym nie różni się od tych komunistycznych czy liberalnych. Nasz rząd jest agenturą syjonistyczną, łatwo to dostrzec mając na uwadze; kontynuacje okupacji Afganistanu i Iraku w celu utrzymania bezpieczeństwa Izraela, plany by zainstalować tarcze ochronna, która pogorszy nasze relacje z Rosja, zmuszanie polskich robotników do wyjazdu z kraju aby ich zastąpić tania siłą robocza ze wschodu, tajne negocjacje za naszymi plecami z żydami aby zwrócić im zagrabione majątki w czasie wojny. Jeśli tak się stanie Polska znajdzie się na skraju bankructwa.
Jedynym celem polityków u władzy jest pozyskanie wszystkich kluczowych i strategicznych resortowi aby móc ustanowić dyktaturę tylko jednej partii tak jak to było w czasach sowieckich.
Oczywiście ten żydowski terror nie przestraszy wojowników Narodowego Socjalizmu. Będziemy trwać dumni i silni głosząc nasza idee nie bacząc na konsekwencje.

                                                         DEATH TO Z.O.G.!!!
                                                      WHATEVER IT TAKES!
                                                                     C18
 

25.08.2006

Strona zaczyna żyć na nowo, więc czekamy na wasze artykuły i felietony. Bart uruchomił Radio wiec nastrój do pracy powinien być dobry. Walka trwa cokolwiek to znaczy.

23.08.2006

Jest w Polskim ruchu grupa ludzi godnych nazwania ich kurwami i innym ścierwem. Próbują oczernić naszego towarzysza Szuberta. Kiedy oni bawili się przy piwie i muzyce, on nieugięty i dumny siedział w areszcie przez 15 miesięcy. Wystarczyłoby, żeby wskazał jakieś osoby związane z NS a na pewno był by od razu na wolności. Nie zrobił tego bo jego mottem życiowym jest hasło "Mój Honor Zwie Się Wiernością". Niebawem rusza akcja B&H/C18 Poland "Poznaj konfidenta" ze strona internetowa www.rozjebusy.info a tam na sam początek skany akt sprawy Redwatch i dowiecie się tak naprawdę kto sprzedaje kto się wypiera kontaktów z ruchem! I tak naprawdę co wie (raczej to, że nic nadal nie wie mimo rocznego śledztwa) o nas polski Z.O.G. A tym co Mówią coś złego o Szubercie mówimy jesteście tym: patrz na rysunek Łajzo

07.05.2006

                                             List otwarty do władz RP
  
Pół roku po wyborach parlamentarnych i prezydenckich ukształtował się Rząd, który w zamierzeniach jego uczestników ma doprowadzić nasz kraj na drogę reform zmierzających do szeroko pojętej poprawy. Mówi się wiele na temat naprawy moralnej Polski. Wzywa się do rozliczenia ze „starą” władzą, która jest utożsamiana ze zbrodniczym systemem komunistycznym. Patrząc na obecny skład Rządu oraz obietnice, które składali jego członkowie na przedwyborczych wiecach my, jako wolni i pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej Polski, korzystając z naszych swobód uważamy za swój obowiązek zabranie głosu w nurtujących nas kwestiach.
    W związku z nominacją Romana Giertycha na ministra oświaty, biorąc wzgląd na tradycje patriotyczne, na które się powołuje, domagamy się jasnych zmian w zakresie praw i obowiązków uczniów szkół, które podlegają ministrowi oświaty. Uważamy, że powinny powstać zarządzenia mające na celu walkę z „modą” na komunizm wśród młodzieży szkolnej, jak również te, odwołujące się do problemu szerzącej się narkomanii.
   Poprzez „walkę z „modą” na komunizm” uważamy za konieczne wprowadzenie i egzekwowanie pełnego zakazu używania przez młodzież szkolną symboli związanych z totalitaryzmem komunistycznym, czyli czerwonej gwiazdy, symbolu sierpa i młota, wizerunku Ernesto „Che” Guevary etc. Uważamy to za konieczność, ponieważ te symbole związane są nieodłącznie z systemem, którego ofiar nie można dokładnie zliczyć. Przez wzgląd na historię Polski, zakaz propagowania i pochwalania idei komunistycznej powinien być bezwzględnie przestrzegany. Naszym zdaniem szkoła, jako miejsce mające ogromny wpływ na wychowanie i kształtowanie świadomości ludzkiej, musi zająć się tym problemem.
   Nieodłączną kwestią w dekomunizacji sfery edukacji jest problem wykładowców uczelni wyższych, którzy sprzedając się w zamian za urzędy stali się tajnymi współpracownikami aparatów takich jak Urząd Bezpieczeństwa PRL. Naszym zdaniem potrzebna jest lustracja, która sprawdzi powiązania wykładowców uczelni wyższych z aparatem bezpieczeństwa PRL. W przypadku wykrycia tajnych współpracowników powinno się pozbawiać ich możliwości prowadzenia kształcenia, ponieważ tchórze i sprzedawczyki nie mogą mieć dostępu do kształtowania młodych umysłów. Ci ludzie nie dość, że nie mają moralnego prawa do nauczania, częstokroć również przekłamują historię wybielając zdarzenia związane z komunizmem. Reakcje studentów na takie przypadki są mocno ograniczone, ponieważ często brak zgody z wykładowcą oznacza problem z otrzymaniem zaliczenia przedmiotu lub oceny pozytywnej z egzaminu.
     Jak powszechnie wiadomo, jednym z problemów współczesnego systemu edukacji są narkotyki. Naszym zdaniem, jednym z podstawowych kroków, jakie powinny zostać podjęte w walce z narkomanią, to wprowadzenie zakazu używania symboliki jednoznacznie kojarzonej z narkotykami, czyli np. symbolu liścia konopi indyjskiej, popularnego wśród niektórych młodzieżowych grup związanych z muzyką reggae, etc.
     Powinny zostać podjęte szeroko zakrojone działania, aby uniemożliwić dystrybucję wyżej wymienionych symboli, aby nie tylko szkoły, ale także ulice pozostały wolne od wszelkich rzeczy odwołujących się do tematyki komunizmu oraz narkomanii. Dlatego też, przez wzgląd na pamięć historii naszej Ojczyzny oraz naszych przodków, walczących i ginących przeciwko czerwonej bestii, poddanych represjom systemu komunistycznego, domagamy się wprowadzenia odpowiednich rozporządzeń, które jasno zakażą rozprzestrzeniania symboli propagujących ten system totalitarny. Troska o przyszłość Narodu każe nam domagać się wszczęcia poważnej walki ze zjawiskiem, jakim jest narkomania, a pierwszym krokiem powinno być naszym zdaniem zdelegalizowanie przedmiotów kojarzonych z narkomanią oraz uniemożliwienie dostępu do nich.
                                                                    Blood & Honour /Combat18 Poland

   26.04.2006

Według najnowszych doniesień prasowych, osoba podejrzana o zabójstwo młodego obywatela Belgii jest zwykłym cygańskim ścierwem z polskim paszportem. Dlatego też nie godzi się nazywać go Polakiem, tylko pasożytem.

_______________________________________________________________

W piątek 10 kwietnia miał miejsce nalot policyjny na księgarnie “Libreria Europa”. Jej właściciel, Pedro Varela, został aresztowany pod zarzutem posiadani i dystrybucji materiałów o treściach ksenofobicznych oraz podważaniu „holokaustu”. Policja oczywiście tłumaczyła, że akcja nie była wymierzona w księgarnie, ale w wydawnictwo „Editorial Ojeda”, którego właścicielem jest Pedro Varela. Dzięki niemu publikacje wydawnictwa były dostępne na terenie Europy oraz Ameryki. Tego samego dnia został on uwolniony po wpłacie poręczenia/ W ręce psów gończych systemu wpadło 6 lub więcej tysięcy książek, 5 komputerów, programy edytorskie jak Quark Xpress, 30 książek będących w trakcie przygotowań, 13 tysięcy ulotek, gotówka, pieczątki, obrazy, które wisiały na ścianach oraz płyty cd z zapisami video spotkań i konferencji. Pedro Varela może zostać skazany na utratę wolności do lat 5 oraz karę grzywny.
6 lat temu został skazany na 5 lat więzienia za usprawiedliwianie „holokaustu” i podburzanie do nienawiści rasowej. Musiał też zapłacić 5 tysięcy dolarów grzywny. W roku 1999 sąd Katalonii zawiesił odbywanie kary na podstawie Art. 20 hiszpańskiej konstytucji, który gwarantuje wolność słowa i wyrażania swoich opinii. W tym samym roku przed jego księgarnią miała miejsce lewacka manifestacja, która przerodziła się w jawną dewastację mienia (zniszczenie witryny sklepowej, wtargnięcie, kradzież i zniszczenie mienia), przy biernej postawie policji. W opinii Pedro Verela działania systemu mają na celu doprowadzić do bankructwa jego firmę oraz są czystą polityczną cenzurą.

     23.04.2006

Jeden z naszych towarzyszy (D.Ś.))jest zmuszony do wyjazdu za chlebem poza granice kraju. Z tego też powodu życzymy mu szczęścia i powodzenia. Niech daleka ziemia przyjmie i ugości go godnie. Niech daleki kraj pozwoli mu na realizację planów, których nie może tak łatwo urzeczywistnić w swojej Ojczyźnie. Żegnamy i czekamy na powrót lojalnego towarzysza!

      20.04.2006

Dzisiejszego dnia obchodzimy kolejną rocznicę urodzin twórcy i wiecznego duchowego przywódcy Narodowego Socjalizmu, Adolfa Hitlera. Z tej okazji życzymy wszystkim, którzy utożsamiają się Aryjskim dziedzictwem Europy oraz chwałą, która stanowi podstawę naszej cywilizacji, wytrwałości i wiary w zwycięstwo nad naszymi wrogami, jak również kłamstwami, które rzucają przeciw nam. Uosobienie diabła, jako symbolu zła przybiera postać żyda. A dzięki obdarzonym charyzmom innowatorom i wizjonerom, takim jak Hitler oraz wcześniejsi wielcy wodzowie, nasza Rasa naznaczona została honorem, na którego utratę nie możemy sobie pozwolić. Nigdy nie zapominajmy o obowiązku, który wzięliśmy na swoje barki!
                                                                                                   Heil Hitler!

 12.03.2006

Wczoraj rano zamordowano w więzieniu haskiego „Trybunału Sprawiedliwości” byłego prezydenta Serbii, Slobodana Miloševića. To drugi z serbskich patriotów, który stracił ostatnimi czasy życie dzięki koszer-demokracji (jakiś czas temu „popełnił samobójstwo” prezydent Serbskiej Republiki Krainy - Babić). Milošević był patriotą, obrońcą i prawdziwym przywódcą Serbów. To on wypowiedział w 1987 roku na Kosowym Polu słowa skierowane do Serbów, których protest przeciwko dyskryminacji przez Albańczyków był rozpędzany przez policje, słowa: „Nikt już nigdy nie podniesie na was ręki”. Jego miłość do ojczyzny zaowocowała wieloma zarzutami, jakie postawił przed nim tak zwany „Trybunał Sprawiedliwości” w Hadze. Oczywiście nikt nie postawił zarzutów Billowi Clintonowi lub NATO za śmierć niewinnych ludzi, którzy zginęli w wyniku bombardowań na Serbskiej ziemi. Nikt też nie postawił zarzutów o czystki etniczne, dokonywane na serbskiej ludności w Kosowie rękami UCK, a sponsorowanymi przez USA.

                                                              08.03.2006

Jak podały wierne ZOG media, dzisiejszego ranka około godziny 6.00 policja zrobiła naloty na  119 mieszkań osób związanych z Blood & Honour Deutschland w różnych regionach Niemiec. Policja znalazła koszulki, płyty, plakaty, video, magazyny, pistolet startowy, granat ręczny i pistolet kalibru 7.65 mm.

             
Z pozytywnych wiadomości cieszy postawa Maćka Stuhra, który, mimo iż jest znanym aktorem, nie popadł w samouwielbienie i nie próbuje wywyższyć się ponad innych obywateli. Jego przywiązanie do kraju, w którym się urodził i dorastał czyni z niego wzór do naśladowania dla każdego z Polaków, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.


                         

                                                             21.02.2006 

Wczorajszego dnia rozpoczął się proces naukowca, historyka – Davida Irvinga. Za głoszenie swoich tez, popartych dowodami i wieloletnimi badaniami groziło mu 10 lat więzienia – został skazany na 3. Wyrok w tym procesie to odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście historia pisana jest przez zwycięzców…i gdzie leżą granice wolności badaczy historii i naukowców w ogóle. Teraz już wiemy, jak wygląda wolność słowa wobec politycznej poprawności.                                                     

                                                              06.02.2006

Po krótkiej nieobecności strona znów działa. ZOG pod naciskiem lewusów i lobby homoseksualnego bardzo starał się nas uciszyć, wszystko z powodu akcji Redwatch, o której mówiło większość polskich mediów 2 lutego. Z tego powodu w dziale Redwatch zostało umieszczone przesłanie dla mediów. Mam nadzieję, że ostatnie wydarzenia związanymi z B&H Poland, pokazaliśmy, że Walka Trwa. Nie poddamy się czerwonym!

                                                              19.01.2006

Rusza polska edycja akcji REDWATCH ! Jej celem jest zbieranie i publikowania danych na temat naszych wrogów wszelkiej maści: lewaków, antyfaszystów, sługusów systemu, kolorowych, pedałów i pedofilii oraz osób i organizacji stającymi za nimi i ich interesami. Potrzebujemy dokładnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, zdjęcia, blachy samochodu…słowem wszystko, co może się przydać. Jeśli macie jakieś namiary prześlijcie je nam na adres redwatch_pl@bhpoland.org

                                                               17.01.2006

UKAZAŁA SIĘ DŁUGO OCZEKIWANA PŁYTA RAZORS EDGE

10.01.2006

Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zawiesić emeryturę czerwonej zbrodniarce, prokurator Helenie Wolińskiej podejrzanej o bezprawne aresztowania patriotów. Sama służyła wiernie bolszewikom, czego dowodem była jej służba w Gwardii Ludowej oraz Armii Ludowej a następnie w Milicji Obywatelskiej a potem, do roku, 1954, stalinowski prokurator w randze pułkownika. Od roku 1971 przebywa w Wielkiej Brytanii,w której otrzymała obywatelstwo. Od roku 1998 trwają starania o jej ekstradycję, które są niestety bezskuteczne. Sama zainteresowana twierdzi, że jej sprawa jest związana z antysemityzmem Polaków, a ona sama czuje się niewinna.

                                                               28.12.2005

"Gazeta Wyborcza": Lubelski naukowiec ustalił, że w obozie koncentracyjnym w Majdanku hitlerowcy zamordowali 78 tysięcy osób. To kilka razy mniej od szacunków, które funkcjonują do tej pory.
  Żydo- Dziennik dodaje, że dotychczas podawano dwie liczby ofiar Majdanka - około 360 tysięcy lub około 235 tysięcy. Według Tomasza Kranza, kierownika Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, w obozie zginęło jednak około 59 tysięcy Żydów. Swoje ustalenia Kranz opublikował w najnowszych "Zeszytach Majdanka".

                                                             13.12.2005

  

24 lata temu komuniści wprowadzili Stan Wojenny. Zrobili to, by nie dopuścić do władzy żydowskich aparatczyków kierujących NSZZ "Solidarność". Na pohybel jednym i drugim.

                                                              08.12.2005 

Dzisiejszego dnia obchodzimy rocznice śmierci Roberta J. Mathews’a, założyciela i jednego z członków Bruder Schweigen. Został on zamordowany przez agentów federalnych po kilkudziesięciu godzinach oblężenia jego domu. Cześć Jego pamięci!
Hail Bob Mathews!Hail Bruder Schweigen!

                                                               27.11.2005

  

Jak potwierdziły ostatnie wydarzenia w Moskwie, środkowa i wschodnia Europa jest nadal bastionem oporu przeciwko fałszywej tolerancji i nurtów antynarodowych. Ostatniej niedzieli służby porządkowe rozwiązały nielegalną manifestacje liberalnego i lewackiego motłochu, która miała być odpowiedzią na brak zgody na manifestację z okazji przemarszu narodowców z 4 listopada, który jest dla Rosjan Dniem Jedności Narodowej.
Media zaczęły interesować się bliźniaczkami z zespołu Prussian Blue. Jak można było się spodziewać postawa i działania tych dziewczynek wychowywanych w klimacie miłości oraz przywiązania do Rasy i Narodu spotkały się z oburzeniem dziennikarzy i potępieniem ze strony lewackich i kolorowych aktywistów. My jednak jesteśmy dumni z ich postępowania i drogi życia, jaką postanowiły kroczyć - przecież nasze dzieci są gwarancją przetrwania naszej Rasy

                                                                 24.11.2005

Planowany na zeszłą sobotę w Poznaniu pochód organizowany przez pederastów, narkomanów i wszelkiej maści lewaków, hucznie nazwany Marszem Równości, nie odbył się. Co ciekawe, demonstracja została zatrzymana nie jak zwykle z powodu prób jej ataku przez środowiska o poglądach skrajnie odmiennych niż lewackie, lecz przez policję, która zrobiła porządek z nielegalnym zbiegowiskiem dewiantów i ich sympatyków. Cieszymy się z postawy służb porządkowych. Jakkolwiek można wiele zarzucić narodowi Polskiemu, nie da się o nas powiedzieć, że akceptujemy zboczeńców.

 

30.10.2005

Ponownie jesteśmy w sieci po awarii serwera spowodowanej atakami hackerów, niestety utraciliśmy pewną cześć danych, ale jest to do odtworzenia, za tydzień rusza ponownie forum (niestety nieudało się wgrać bazy danych  i wszystko od nowa) i być może radio

27.04.2005

Blood & Honour Hiszpania zostało rozbite przez tamtejszą policję. 21 członków w wieku od 17 do 34 lat zostało zatrzymanych i postawiono im zarzuty posiadania broni, występowania przeciwko fundamentalnym i publicznym prawom, szerzenie nienawiści rasowej itp. Jak widać ZOG kontynuuje swoją krucjatę przeciwko wszelkim próbą zachowania odrębności kulturalnej i rasowej oraz dumie ze swego pochodzenia.

       

23.04.2005

Chcielibyśmy podziękować wytwórni Stong Survive                                                   www.ssrahowa.com która przekazała nam 50 sztuk płyty szwedzkiej grupy ANGRIFF” Valkommen Till Reket”. Nabyć ją można pod adresem ostrowiec@bhpoland.org Cena albumu to 25 zł. Dochód ze sprzedaży płyt zasili fundusz na działalność B&H Polska.

       

20.04.2005

B&H/C18 PL pragnie skorzystać z okazji i życzyć wam, Szymonie i Leno, wiele szczęścia z powodu ślubu. Żyjcie długo i szczęśliwie. Życzymy Wam i Waszym przyszłym dzieciom dużo zdrowia. Również wielu wspaniałych chwil i sukcesów w życiu osobistym jak i w pracy. Niech bogowie czuwają nad Waszą rodziną.

 

19.04.2005

    Dziś przypada kolejna rocznica początku ostatecznej likwidacji warszawskiego getta, przez żydów i ich podnóżków czczona jako rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jak co roku w prasie, radiu i telewizji przeczytać i usłyszeć będziemy mogli o bohaterskich żydach oraz zbrodniczych Niemcach i Polakach. Trwająca od wielu lat w mediach akcja opluwania Narodów Aryjskich i wywyższania żydów, w czasie rocznic takich jak ta szczególnie przybiera na sile. Widzowie są karmieni wyssanymi z koszernego palca opowieściami o bohaterach takich jak Anielewicz i Edelman. Tworzone są liczne mity, jak ten o bohaterskiej obronie  bunkra dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej i samobójstwie broniących się tam żydów. Znów widzowie będą raczeni widokiem ohydnej gęby Edelmana i opowieściami o odradzającym się antysemityzmie.
      Nie dowiedzą się jednak o prawdziwych faktach historycznych, które ujawnił jeden z naukowców Polskiego Instytutu Historycznego w Stamford w USA. Wedle wszelkich znaków w bunkrze dowództwa ŻOB, gdzie znalazły się dwie konkurencyjne żydowskie grupy doszło do strzelaniny. Spór miedzy komunistami dowodzonymi przez Anielewicza a bundowcami (socjalistami) dowodzonymi przez Edelmana zakończył się wyrżnięciem jednej grupy przez drugą. Bowiem tak dziwnie składa się, że wszyscy żydowscy komuniści zginęli w bunkrze, natomiast bundowcy znajdujący się w nim, niemal bez strat przeżyli wojnę. W dodatku wszystko wskazuje wskazuje na to, że zrabowali przy tym kasę powstania. Edelman tuż po wojnie zakupił willę w luksusowej łódzkiej dzielnicy, pracując jako adiunkt w szpitalu. Skąd biedny młody żydowski chłopak miał tak astronomiczna sumę, by kupić sobie jednorodzinną willę i to w czasach gdy normą w Łodzi i całej Polsce było, że 2-3 rodziny żyły wspólnie w jednym małym mieszkaniu. Wiadomo że żydzi w bunkrze mieli znaczne zasoby finansowe i liczne kosztowności i nikt nie wyjaśnił po wojnie co się z nimi stało. Nie tylko Edelman spośród bundowców uratowanych z bunkra żył tuż po wojnie na bardzo wysokim poziomie. Także jego zastępca, Antek Zukierman obnosił sie po wojnie z wielka ilością gotówki. Wg jednego z niezależnych historyków z USA doszło w bunkrze tuż przed ewakuacją do walki socjalistów z komunistami. powodem miały być zasoby finansowe powstania. Niewątpliwie kontrole nad kasą powstania pragnął zachować Anielewicz, co bundowcom nie mogło się podobać.  Nie doszło wiec do żadnego masowego samobójstwa jak przedstawiają to filosemickie media. Doszło do puczu, w wyniku którego jedna żydowska grupa wystrzelała drugą. A zwycięzca bierze wszystko. W tym przypadku, co zresztą częste u żydów, chodziło zapewne przede wszystkim o pieniądze.  
      Przytoczona tu powyżej prawdziwa historia żydowskich powstańców z bunkra ŻOB jest tylko jednym drobnym dowodem na żydowskie manipulacje historią, a z manipulacjami takimi możemy spotkać się codziennie i na każdym niemal kroku. Dlatego uważajmy na informacje przekazywane nam w mediach i oficjalnych publikacjach, gdyż niemal pewne jest, ze kryją się za nimi kłamstwa sterowane przez parszywego żyda.

11.042005

05.04.2005

W polskich mass mediach rozpoczęła się ogólna żałoba i rozpacz po śmierci papieża Jana Pawła II. W radiu, telewizji i prasie słychać wiele głosów odwołujących się do nauk tego człowieka…ale co z tego, gdy jakiś czas po jego pogrzebie media znów wrócą do promocji homoseksualizmu i innych zachować sprzecznych z naukami tego polskiego papieża?

Dodaliśmy artykuł Maxa Hammera  " BRATERSTWO "

31.03.2005

ZOG i jego marionetkowe media kontynuują kampanie oszczerstw skierowaną przeciwko nam. Pojawiają się nowe artykuły jak choćby ten http://wiadomosci.wp.pl/kat,9811_,wid,6921610,prasaWiadomosc.html Komentarz znajduję się na forum.                                                                             Poza  tym  wydaje  się, że  Natura  coraz  bardziej  nie  lubi  kolorowych , czego przykładem  są  trzęsienia   ziemi  w  rejonie  Indonezji  i  zagrożenie  Tsunami.

28.03.2005

Wreszcie ruszyło radio internetowe Blood & Honour Poland. Dostępne jest pod adresem http://www.bhpoland.org:8040

27.03.2005

Papież wciąż żyje, katole mają święta a alkohol w Polsce jest dobry jak zawsze.

25.03.2005

                                            SERBSCY BOHATEROWIE 

Wczoraj minęło  6. lat od napaści bandytów z NATO na niepodległą Serbię. Jak wiadomo, wkroczenie sił okupacyjnych na ziemię naszych braci nie było spowodowane pobudkami pokojowymi, próbami ustabilizowania sytuacji w regionie itp. Świadczą o tym fakty, takie jak fałszywe doniesienia o rzekomych zbrodniach dokonywanych przez Serbów jak choćby ta, osławiona masakra w Srebrenicy. Mówiono, że Serbowie to naziści, podkreślano ich niebezpieczny nacjonalizm, oczerniano w oczach świata. Wiadomo jednak, ze prawda jest zupełnie inna. Interwencja, a raczej napaść, która miała miejsce w Serbii, spowodowana była pobudkami finansowymi. Tak zwana walka o prawa człowieka byłą, i nadal jest, walką o surowce. Z tym, że masakry ludności cywilnej, które miały być powodem interwencji nie zostały nawet potwierdzone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się ekshumacjami itp. Stany Zjednoczone, sojusznik NATO często mówi o walce z terroryzmem. Ale co z tego, gdy NATO oraz USA sami są terrorystami? Patriotów, takich jak Radovan Karadic lub Slobodan Milosevic oskarża się o ludobójstwo, łamanie praw człowieka, choć nie ma ku temu żadnych dowodów. W tym samym czasie jednostki UCK pacyfikują ludność serbską, w imię wyzwolenia ziem albańskich, co jest farsą. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że także żołnierze polscy brali udział w okupacji Serbii. Pojechali zabijać i niszczyć dom naszych braci sponsorowani przez ZOG. Jest to traktowane jako zdrada rasy i braterskich więzi łączących nasze narody.      Znany jest powód napaści na Serbów, polityka ZOG, choć skrupulatnie zatajane, wyszła na jaw. Składamy naszym braciom rasowe wyrazy szacunku, z powodu ich nieustannej i dumnej walki z okupantem. Nie będzie Wolnej Białej Europy bez Serbii z Kosowem!

----------------------------------------------------------------------------------------

Czcicielom nauk i zwolennikom pewnego nazarejczyka rozpoczęły się kolejne święta. Tym razem będą odwiedzali świątynie obłudy w celu święcenia pokarmów i zostawiania większej niż zwykle sumy pieniędzy przeznaczonej na funkcjonowanie aparatu indoktrynacji i obłudy oraz na nowe zachcianki hierarchów kościoła. Podczas gdy oni będą się bawili w stawianie kolejnych kościołów lub innych bazylik duża część polskich rodzin będzie cierpieć głód z powodu dużego bezrobocia i słabo rozwiniętej opieki socjalnej w naszym kraju. Dobrze, że chrześcijaństwo kieruje się miłością do bliźniego, bo co by nas spotkało gdyby było inaczej…

23.03.2003  

Niemiecka Bawaria będzie szukała możliwości do wycofania ze sprzedaży „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera. W polskich księgarniach książka ta ukazała  się w nakładzie 2000 egzemplarzy.   Przypominamy, że prawa do książki Bawaria dostała od alianckich władz okupacyjnych w roku 1945. Powodem tej decyzji było zameldowanie Hitlera w stolicy landu – Monachium.

20.03.2005

Na dniach ukarze się singiel nowego zespołu RAC OCTOBER 15 cztery utwory zaśpiewane po angielsku, zespól niedługo też wyda swoją debiutancką płytę

Wczorajszej nocy w całym kraju grupy patriotów uczestniczyły w staropolskim obrzędzie Jarych Godów. Oddawano hołd starym bogom, patronom naszych praojców. Święto to czerpie swoje korzenie w czasach, gdy rodzima wiara nie była jeszcze atakowane ze strony sługusów Jahwe a przywiązanie do ziemi, rodzimych wierzeń i natury było powodem do dumy.

Wczoraj w Szczecinie miała miejsce lewacka manifestacja przeciwników wojny w Iraku. Demonstrowali oni pod hasłem „Jedzenie zamiast bomb”. Na miejscu znalazło się 40 manifestujących, 60 policjantów i 15 radiowozów. Teraz wiemy, na jakie cele radni Szczecina wydają pieniądze przeznaczone na rozwój i funkcjonowanie miasta

18.03.2005

Wczoraj Irlandczycy oraz część Europy obchodziła dzień świętego Patryka. Przypominamy, że według pewnej mitologii to właśnie jemu ukazał się Jahwe i natchnął do chrystianizacji (czytaj zniszczenia dorobku kulturowego i tradycji) Irlandii. Gratulujemy im pomysłu zorganizowania święta na cześć człowieka, który walczył z ich przodkami i rodzima kulturą, ogniem i mieczem, czyli w sposób naturalny dla pełnych miłosierdzia i szacunku dla bliźnich chrześcijan. Na pohybel im!

15.03.2005   

Tak zwana głowa państwa polskiego, Aleksander Stoltzmann vel Kwaśniewski, wykonał dzisiaj krok ku zaleczeniu złej sytuacji na scenie politycznej w naszym kraju i ….Zamiast stawić się na przesłuchanie przed komisją populistów i politykierów rozpatrujących aferę PKN Orlen, pojechał na otwarcie muzeum w Yad Vashem. Ośrodek ten ma za zadanie pokazywać ogrom jak i koszmar holokaustu oraz pokazać, jakie zagrożenie niesie ze sobą antysemityzm i nacjonalizm, zwany potocznie miłością do swego kraju, patriotyzmem, itp. Jak widać nadal trwają niekończące się kłamstwa i fałszowanie historii, w których ZOG wraz ze swymi pomocnikami biorą jawny i aktywny udział.

14.03.2005

26.03.2005 w Bohemi zagrają MAX RESIST i FINAL WAR  więcej informacji odnośnie tego koncertu znajdziesz na  www.bhpoland.org/forum

13.03.2005 

ZOG wciąż skutecznie skłóca Białe narody, czego dowodem manifestacja, która odbyła się wczoraj w Warszawie. Demonstranci sprzeciwiali się rosyjskiej polityce walki z terroryzmem, której ostatnim sukcesem było usunięcie czeczeńskiego bandyty Asłana Maschadowa. Przypominamy, że krytykę Rosji wyraził również przedstawiciel polskiego MSZ Adam Rotfeld. Dziękujemy mu za tak wierną i oddaną służbę żydostwu. Rosjanie likwidują terrorystów a Polskie władze ich przygarniają .

Poza tym afer w naszym kraju coraz więcej i, jak nie trudno się domyślić, każda z nich jest w jakiś sposób powiązana z rodziną  Stoltzmann vel Kwaśniewskich.

11.03.2005

Spóźnione  gratulacje dla naszych Rosyjskich Braci, którzy pozbyli się swojego wroga maschadowa. Od wielu lat ta czeczeńska brudna świnia i jego poplecznicy odpowiedzialni byli za zamachy w Moskwie i innych miastach Rosji. Szkoda ze w Polsce niema prezydenta, który był by polakiem i dbałby o interesy i bezpieczeństwo naszej ojczyzny.                          

10.03.2005

Nowy artykuł  w dziale publicystyka  "Biała Rewolucja"  dodane linki do oddziałów  B&H Serbia  i  B&H Litwa

08.03.2005

Z tak zwanego święta naszych matek, sióstr, koleżanek i towarzyszek życia zrobiono aparat propagandowy. Tak za PRL-u, gdy władze państwowe pod płachtą zainteresowania obywatelami robiły wielkie gale, z nieodłącznymi czerwonymi goździkami, tak teraz dewiantki postanowiły wykorzystać ten dzień do swych celów. Pod osłona feministycznych haseł równouprawnienia promują postawy homoseksualne i niezgodne z porządkiem świata i natury. Najlepszym dowodem tego są marsze lesbijek organizowane w Dzień Kobiet.    Mimo czerwonego rodowodu tego święta w tym dniu, jak i w każdym innym składamy najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet, które nas wspierają i z nami wytrzymują. Kobietom, które działają na szkodę interesów naszego kraju i rasy, czyli Janina Ochojska ,Jolanta Kwaśniewska i im podobnym, życzymy rychłego końca.          

06.03.2005

Lokalna stacja telewizyjna w Chicago NBC5 podała, że Blood&Honour Poland to jedna z najbardziej groźnych organizacji Nazistowskich w Europie, w komentarzu była również zawarta informacja, że Polacy to  bardzo rasistowski naród..I tu powód do dumy :))) 
Przypominamy również ,że ukazał już się w sprzedaży projekt Głosu Prawdy

            

          05.03.2005

Forum znów działa.... Nasz Dolno-Śląski supoorter  uaktywnił swoją stronę internetową www.bhpoland.org/dolny_slask

            03.03.2005

Dzis Z.O.G. w Czechach skazał naszego przyjaciele Frolde na 6 lat więzienia.

           01.03.2005

Doszedł nowy link na B&H/C18 Rosja. Nasze myśli skierowane są do naszych towarzyszy- Śledzia, którego ZOG trzyma w więzieniu i tych, co pojechali za chlebem na Wyspy Brytyjskie i Irlandii
                                                          
     
                                                                  28.02.2005

Strona z nową szatą graficzna ruszyła !!! Nastąpiły zmiany typu zamiana księgi gości na forum, dodanie działu książki. Jeśli bogowie będą nam sprzyjać, niebawem ruszy nasze radio internetowe, czekamy tylko na załatwienie sprawy przez naszych amerykańskich przyjaciół !  828  

            

 
                                                   

         Copyright:
 
   Blood & Honour