Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Publicystyka - Artykuły
 

                            “Eugenika- nauka w służbie dla rasy”

 Za początek eugeniki można by przyjąć rozwój nauk przyrodniczych i środowiskowych. Początkowo był to darwinowski pogląd na świat i życie. Kontynuował i ulepszał go krewny Darwina Fr.Galton (1822-1911).


I tak Galton sformułował  naukę eugeniki:

„Eugenika jest to nauka zajmująca się wszystkimi wpływami, które mogą poprawić oraz rozwinąć kierunki dla społeczeństwa najkorzystniejszym wrodzone właściwości rasy”.         W pracach swych „Hereditary Genius” (pol.Dziedziczny Geniusz) przedstawił koncepcje, że człowiek jest od środowiska niezależny, ponieważ prawdziwy rasowy człowiek poradzi sobie z przeciwieństwami i potrafi się wspiąć ponad warunki zewnętrzne. Gdyż „Genius” jest forma wrodzoną tu właśnie pojawia się główny cel eugeniki: stworzenie jak najlepszych warunków do rozmnażania się ludzi silnych, inteligentnych z fantazja i przede wszystkim zdrowych duchowo i fizycznie, ażeby później zasilili społeczeństwa.

Kreacją tego prądu był „Eugenics Laboratory”. Było to laboratorium, które zajmowało się obserwacja, gromadzeniem materiałów służących później do badań nad koncepcją eugeniki. Uczestniczyli w tym wielkim przedsięwzięciu antropolodzy, socjologowie, lekarze. Wszystko działo się pod kierownictwem K.Pearsona. Ażeby zacząć jakiekolwiek naukowe badania trzeba było wpierw stworzyć jakiś plan. Oczywiście, że Galton takiż ów posiadał. Wyglądał on mniej więcej następująco:

1.Sporzadzic listę najlepszych rodzin.

2.Biografie zdrowotna (tzn. Stan psychiczny i fizyczny) danych rodzin.

3.Sprawdzić rozrodczość wybranych klas społecznych

Co do sprawy społecznej i państwowej:

1.Oddzielic zbrodniarzy od zdrowego społeczeństwa i zablokować im reprodukcję.

2.Sprawdzić czy pomoc państwowa dla osób niepełnosprawnych umysłowo jest na miejscu.

3.Pozwolenie na wyższe studia dla wybranych osobników.

4.Sprawdzenie warunków na zawieranie zdrowych małżeństw.

5.Badanie dziedziczności.

6.Spisać pomoc naukową niezbędną dla badań eugeniki.

7.Stworzyć również instytucje do tzw. świadectw eugeniki.

Galton od samego początku nie wierzył w mit równych ras. Jego autorytetem była rasa Greków.

Nauki Galtona nie były znane tylko na kontynencie europejskim. Ameryka jakoż miała kłopoty (i ma!) z kolorowymi przybyszami zaakceptowała bez wątpliwości i natychmiastowo nowa rasowa naukę. Wpierw naukowcy amerykańscy zajęli się badaniem osobników aspołecznych. I od razu w niektórych stanach wprowadzili ustawy o nie zawieraniu małżeństw z osobami o niepewnych genach tzn. których ktoś z rodziny cierpiał na choroby umysłowe. Bez wahania wprowadzili również sterylizacje. Amerykańscy eugenicy stosując takie metody chcieli żeby nie dopuszczono do życia publicznego ludzi chorych genetycznie. Zamiast tych osób pragnęli by Amerykę zasiedlili północni Europejczycy- najbardziej zdrowa rasa.

 Eugenika w Niemczech.

(przypominam ze jesteśmy w XIX w.)

Przedstawicielami eugeniki (Rassenhygiene) są tu Grotjahn, Plotz, Lenz, Baur. Na plan pierwszy wysuwają pierwiastek rasowy. Po raz pierwszy przedstawia się typ

pólnocno-europejski jako blondyna. Typ wartościowy. Właśnie tak bardzo pożądany przez Amerykanów. Niemcy z kolei bardziej przykładali się do higieny społecznej niż i tu uwaga rasowej.

A jak się miała polska eugenika?

W XIX w. w Polsce istniało „Polskie Towarzystwo Eugeniczne-Walka z wyrodnieniem rasy”. Swe poglądy przedstawiało na łamach „Zagadnienia Rasy z punktu widzenia zdrowia społecznego”. Jako lidera mamy tu postać dr.Leona Wernica. Specjalny nacisk kładli na walkę przeciw alkoholizmowi i chorobom wenerycznym. Niestety w Polsce polakatolickiej nie było przekładów prac Galtona i innych naukowców. Więc cały prąd szedł w ślady pojęcia higieny społeczeństwa niż eugeniki. Na dodatek brak zrozumienia ze strony społeczeństwa polskiego, który starał się tworzyć nowe niepodlegle państwo, zablokował tak wspaniałą

 i ważna naukę rasy dla każdego narodu i rasy w Polsce.

Dla eugeniki prócz nauk ewolucyjnych kluczem była antropologia. Teraz przejdę do niej, ale tylko do strefy Polski.

Pierwsze badania antropologiczne zapoczątkował dr Jan Czekanowski na Lwowskim Uniwersytecie.

Polegały one na opisach antropologicznych, rasowych określeń wybranych jednostek. Dzięki pracom Czekanowskiego i jego uczniów (którzy potwierdzili i pogłębili jego prace) przedstawię rasowe typy naszego kraju:

Pierwszy rodzaj jest to rasa pólnocno-europejska. Rejonem tej rasy jest Pomorze i Wielkopolska. Ten typ spotykamy w Skandynawii, Niemczech północnych, Anglii, Francji pólnocnej. Na tych ziemiach rasa pólnocno-europejska jest najliczniejsza. Wygląd ludzi pólnocno-europejskich przedstawia się jako blondynów o jasnych oczach, podłużnych twarzach i wąskich nosach.

Drugim rodzajem jest rasa presłowianska. Rejonem jest tu Centrum. Jest najbardziej spotykana w Polsce. Wygląd charakteryzuje się niskim wzrostem, ciemnymi włosami, okrąglej czaszce, oczy szare i jasno brązowe przeważnie piwne, nos lekko uniesiony w gore.

Trzeci rodzaj to rasa alpejska. Teren występowania to Małopolska, ciąg od Karpat aż do rzeki San, Góry Świętokrzyskie. Liczny rodzaj w Środkowej Europie, Poludniowe Niemcy, Francja środkowa, Słowacja, Czechy. Wygląd: wzrost jak w rasie presłowiańskiej, włosy ciemne, twarz podłużna, oczy siwe.

Czwarty rodzaj- rasa dynarska. Terenem jest tu Południe Słowiańszczyzny do Adriatyku. Wygląd: wzrost wysoki, podłużna twarz, wąski nos, ciemny kolor skóry.

Piąty rodzaj- ras śródziemnomorska. Teren południowa i wschodnia część kraju. Wzrost niski, zazwyczaj brunet, twarz z nosem szeroka.

Szósty rodzaj to rasa subnordyczna. Terytorium północny wschód. Wygląd: wzrost wysoki, blondyni, długa twarz, nos średni, oczy lekko zielone. Była spotykana wśród polskiej szlachty.

W ten oto sposób wyodrębniliśmy sześć głównych ras, które występują w Polsce.

Na koniec tej części mogę podąć tu małą ciekawostkę, ze zróżnicowanie rasowe widać nie tylko u osobników dorosłych. Ale tez u dzieci! Dr.Lipcówna w swych badaniach zaobserwowała ze w porównaniu np. do małych osobników pochodzenia żydowskiego, piękne Aryjskie dzieci pochodzenia polskiego są bardziej rozwinięte fizycznie i jaśniejsze. Z kolei izraelici na odwrót, słabe i ciemne.

Przejdźmy teraz do innego tematu. Do doborów biologicznych i społecznych bez których przetrwanie najlepszych materiałów rasowych byłoby niemożliwe.

Dobór biologiczny według w/w Lenza występuje przy nie pozostawieniu przez daną rasę równej ilości potomstwa. Często przyczyną tego zjawiska w świecie ludzi jak i zwierząt jest niedostawanie się do warunków zewnętrznych . Jednym słowem jest to ułomna dziedziczność.

Dzięki selekcji (doboru) można by zwiększyć liczbę osób bardziej wartościowych (rasowych), tu wystąpi proces doboru korzystnego. Jeśli jest na odwrót to będzie tu występować kontra selekcja. Czyli pozostawienie przy życiu większej ilości osób ułomnych.

Lecz co może być przyczyna doborów?

Medycyna udowodniła w swym czasie, ze jedyna z przyczyn jest np. uzębienie może one spowodować choroby jamy brzusznej i różne w związku z tym zaburzenia. Jeśli byśmy tu zauważyli liczniejsze masy z tym problemem to jest to działanie selekcyjne.

Prace Rosinskiego udowodniły, ze rasa subnordyczna różni się uzębieniem od rasy preslowianskiej. Mogą to tez potwierdzić badania H.Wilgi.

Następnym problemem są choroby psychiczne, tym bardziej jeżeli są dziedziczone.

 Ileż to mamy przypadków śmierci osób chorych umysłowo, którzy zginęli z własnych rąk. Sam Galton napisał, ze leczenie takich osób i w najgorszym przypadku wypuszczanie ich do świata zewnętrznego jestem poważnym błędem!

Dr Demianowski zwrócił uwagę badając pacjentów szpitala dla chorych umysłowych,

że najczęściej morderców posiada rasa preslowinska, gdyż ta rasa ma charakter odważny, energiczny, wojowniczy. Tzw. „podpalacze kulparowscy” z XIX w. składali się z rasy dynarskiej- ludów ze Wschodu, dla których podpalania stanowiły najlepsze rozwiązania wszelakich problemów. Demianowski podaje również, że wśród rasy północno-europejskiej można znaleźć wielu samobójców. I tu podaje statystyki z Niemiec północnych i południowych. Gdzie w tych ostatnich było ich znacznie mniej niż  na północy.

Ale możemy wziąć poprawkę, ze w owym XIX w gdzie występowały te w/w przypadki głównymi powodami śmierci w dużym stopniu były różne bunty i niskie morale społeczne.

Następną przyczyną selekcji są choroby zakaźne. Czyli choroby dziedziczne lub epidemie. Występują tu widoczne różnice na zachorowania epidemii pośród ras.

Rasa pólnocno-europejska jest wg.Lenza odporniejsza na gruźlicę. Beddoe, Lundborg, Kolba (różni uczeni z Anglii, Szwecji i Niemiec) pisali, ze rasy o kolorze jasnym są bardziej odporne od ras o kolorze ciemniejszym.

Idźmy dalej, następną przyczyna selekcji może być wojna. Wiadomo po ca są wojny. Po to by rasy mogły udowodnić, która jest najlepsza. Tu wojna zwycięską daje szanse rozmnażania się rasy zwycięzców. Tak przegrana rasa stoi przed zagrożeniem selekcji. Skutki powojenne przecież charakteryzują się pogorszeniem gospodarki, a w parze tym idą głód, choroby zakaźne i anarchia społeczna. Nikt przecież w takich warunkach nie będzie zakładał rodziny, a jak nie ma rodziny to i potomstwa.Za przykład takiego rozwoju podaje statystkę po I wojnie światowej Niedoboru państw:

-Sprzymierzonych 49 milionów

-Centralnych 8,2 miliona

To ciągnie za sobą utratę materiałów jak najlepiej rasowych, rozwiniętych. Ludzie państwowo twórczy, kreatywni, najsilniejsi w narodzie. Taka wojna pod względem nauki jest nieeugeniczna. Bo wiadomo, ze wpierw rozstrzela się oficerów niż żołnierzy. Poza tym

po wojnie zostają tylko niedobitki. Są to ludzie, którzy nie brali udziału w wojnie ze względów niskiej siły fizycznej, ułomności. Później jeśli uda się im mimo wszystkich w/w trudności stworzyć coś w stylu rodziny to sprawi to, że społeczeństwo będzie słabej jakości. Przykładem jest tu następna statystyka stworzona przez niemieckich eugeników też   

po I wojnie światowej. Na 100 osób ginęło 2,5 Niemca , a wrogowie ludzkości- Żydzi tracili tylko 1%.I nie są to żadne tyrady nienawiści, ale czysta prawda.

Wniosek: Żydzi specjalnie wywołują konflikty wojenne ( nie tylko w przeszłości, spójrzmy teraz -Palestyna, Liban nazwy mówią same za siebie), by przez to zniszczyć znienawidzone przez siebie narody które sprzeciwiają się polityce okupacyjnej

Z.O.G. Zwłaszcza  nas Polaków, ponieważ zniweczyliśmy im plan powstania państwa żydowskiego w Centrum Europy (w Polsce).

Wróćmy jednak do tematu. Różnice selekcyjne wśród ras zauważył L.Bykowski. Przy użyciu dynamometru Bykowski wywnioskował, że najlepsza i wytrzymalsza rasa (w ćwiczeniach fizycznych) jest rasa subnordyczna, na drugim miejscu rasa pólnocno-europejska i preslowianska, a na trzecim rasa alpejska i dynarska. Widać w tych wszystkich podanych badaniach, ze każda rasa ma odpowiednie dla siebie odpowiedniki rasowe.

Wiadomo z drugiej strony, że rasa lepsza dzięki galtonowskiemu „Hereditary Genius” będzie się szybciej rozmnażać i przez to rasa gorsza gatunkowo jest zmuszona do usunięcia się. Ale czasami zdarzają się katastrofy społeczne, podczas których ta lepsza ulega zagładzie. Właśnie następnym ważnym celem eugeniki jest zatrzymywanie procesów niszczących wartościowsze rasy. Żeby to doszło do skutku niewątpliwie konieczny jest następny dobór- dobór społeczny.

Dobór społeczny występuje w każdym miejscu np. w pracy zawodach fizycznych tj. budowlaniec spotykamy ludzi o dużej tężyźnie fizycznej. Jeśli chodzi o doktorów, prawników, nauczycieli są to w dużej mierze ludzie wątcy fizycznie, ale o wysokich zdolnościach umysłowych.

Poprzednio napisałem, ze w doborze biologicznym występują znaczne różnice(umysłowe

 i fizyczne) pośród ras. Te różnice świadczą również o umiejętnościach wykonywanych prac, a to jest niezbędne do określenia miejsca, które by było najlepsze dla danej osoby. Tu wnioskuje się, że miejsca w społeczeństwie, wybrane zawody i warstwy społeczne będą różnić się rasowo.

Według Czekanowskiego rasa preslowianska, która spotykana jest na całym obszarze Polski zasila niższe warstwy społeczne. Wiemy, że rasa preslowianska wyodrębniła się w epoce neolitu- gdzie powstaje rolnictwo. Wnioskując, ta rasa musiała stworzyć zalążek pierwszej gospodarki. W takim razie ta rasa ma bardziej rozwinięte warunki fizyczne niż umysłowe. Tu Lenz odkrywa, że na 10 000 rosyjskich (rasa preslowianska) jeńców wojennych dziewięcioro było ułomnych psychicznie wśród jeńców francuskich tylko 2 osoby.Za przyczynę większej liczby występowania osób ułomnych wśród Rosjan można przyjąć łatwe rozmnażanie się ludzi mniej wartościowych. Drugim przykładem jest szlachta polska, gdzie większość z niej stanowiła rasa subnordyczna. Wiadomo ze Unia Polski z Litwa spowodowała przeniesienie stolicy do Warszawy. Skutkiem tego rasa subnordyczna była bliżej stolicy. A że byli to członkowie rasy subnordycznej, która charakteryzuje się kreatywnością od razu zasilili szeregi służby państwowej. Dzięki nim poszedł do przodu proces kolonizacyjny co spowodowało polepszenie się standardu życiowego. Wnioskując dobory społeczne i biologiczne stanowią nieodłączne czynniki życia każdej rasy. Bez nich panowałaby dysharmonia i chaos. Są to boskie prawa, które maja za główne zadanie podtrzymywanie najlepszej rasy na szczycie ewolucyjnym. Dobory pozwalają na zachowanie harmonijnych praw w Naturze, co dla nas Pogan jest sprawą normalną i przede wszystkim potrzebną.

Bo nie można przecież oddając np. władzy ludziom, którzy nie są w stanie udźwignąć takiej ogromnej odpowiedzialności. To selekcje sprawiają wyłanianie się najlepszych narodów a te lepsze narody udowadniają siłę tylko poprzez podboje Nie chodzi mi tu o wojnę fizyczną ale o kulturalną Ta pierwsza tylko przynosi śmierć jednostkom wybitnym(rasowym).

Tu zachodzi potrzeba ażeby naród miał zapewnione warunki do egzystencji. Jeżeli te warunki są spełnione to społeczeństwo będzie się piąć ku szczytom. Drogą ku temu są nauki eugeniki. Trzeba „wyhodować” jak najlepszy materiał rasowy, w celu by ten mógł stanowić przyszłą elitę (elitaryzm).Konieczne jest tu myślenie o sferze duchowej i tożsamościowej. Jeżeli zabraknie owego myślenia to naród będzie w poważnym niebezpieczeństwie.

Jakaś osoba może zapytać: Cóż z tego jak ludzie o wyglądzie rasowym nie będą myśleć rasowo?

Odpowiedz: Cała rasowa nauka i prace jej poświęcone zostanie poddana procesowi degradacji i oczerniania! Spójrzmy na Żydów jak pod osłoną tzw. „rozpowszechniania nazizmu” mordują każde przedsięwzięcia związane z eugenika i antropologia. Ciekawostką jest to,

 że do dzisiejszego dnia działają instytuty, które zajmują podtrzymywanie wyglądu antropologicznego u Żydów (alliance israelite uniwerselle, United Order B’nei).

Jakie istnieją rozwiązania?

Naprzód trzeba zając się religią. Człowiek patrzy na świat poprzez pryzmat religii. Mam tu na myśl jedynego „duchowego raka” – judeochrzescijanstwo. Ta pseudo wiara jest obojętna na wszystko co jest związane z rasą, narodem, szczepem i w ogóle z człowiekiem. Tu rządzi uniwersalizm. Otrzęsienie z tego duchowego marazmu stanowi tylko Pogaństwo, wraz z idącym z tą Wiara Porządkiem. Każdy i wszystko na swym miejscu. A żeby to wszystko mogło kiedykolwiek ujrzeć światło dzienne niewątpliwie jest potrzebne odpowiednie wychowanie. Powinno owe charakteryzować się następującymi cechami:

Dobieranie ludzi na odpowiednie stanowiska państwowe i społeczne (selekcje)Oddzielić edukację płci żeńskiej od męskiej. Dlaczego? Jedną z przyczyn jest nie wychodzenie za mąż wykształconych kobiet.

Zmienić edukacje kobiet- wprowadzić przedmioty jak: życie domowe, życie publiczne,

a na pierwszym miejscu macierzyństwo.

Następny krok to wychowanie fizyczne. Prowadzone masowo pozwala na niedopuszczenie do zniewieścienia społeczeństwa. Przecież siła fizyczna, zdrowie odpowiadają za rozrodczość mężczyzn i kobiet.

Wyeliminowanie z narodu zgniłych idei materialistycznych zaczynając od liberalizmu,         

a kończąc na złowrogim komunizmie (44 lata pokazały co ten wytwór żydowski zrobił z Polski)

Kończąc opis wychowania, który jest wymagany przedstawiłem zarys rozwoju eugeniki

w XIX w. Teraz przejdę do wieku następnego, gdzie eugenika osiągnęła apogeum. Mianowicie do III Rzeszy. Jest to temat bardzo obszerny, lecz ja się zajmę tylko sprawami najbardziej z nią zwianymi.

Narodowy Socjalizm w swych założeniach mówi, że potomstwo jest kluczem do kontynuowania Narodowo-Socjlistycznego państwa .I że zbrodnią jest zabijanie zdrowych, czysto Aryjskich dzieci. I z godnie z tym prawem Adolf Hitler po przejęciu władzy w 1933r wprowadził zakaz wystawiania, reklamowania i sprzedawania środków antykoncepcyjnych. Również w związku z tym od razu zamknięto wydziały szpitalne w całych Niemczech, które zajmowały się aborcja. Sprostujmy tu jedna rzecz : Niemieccy Narodowi Socjaliści byli za przerywaniem ciąży tylko w 3 przypadkach:

1.Zagrozenia życia matki.

2.Dziecko miało być niedorozwinięte psychicznie.

3.Ciaza była wynikiem gwałtu.

Kontynuując. Wprowadzono bezwzględne kary dla lekarzy, którzy dotychczas usuwali ciąże.

Dopiero III Rzesza zaczęła hojnie dawać dodatki na rodziny wielodzietne. Im więcej dzieci w rodzinie tym lepiej. Kobiety mające dużo dzieci były specjalnie uprzywilejowane. Z drugiej strony w latach trzydziestych np. w Monachium 90% ludności, w Saksonii 50% uprawiało stosunki przedmałżeńskie. Wynikiem czego rodziło się dużo niezaplanowanych dzieci. Aby zapobiec takim sytuacjom utworzono w grudniu 1935r pod Monachium a dokładnie w Steinhoring „Stowarzyszenie Źródeł Życia”(Lebensborn e. V).Twórcą tego ośrodka był Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler.

Himmler znany był ze swych zainteresowań eugeniką. Lebensborn zajmowało się niezaplanowanymi dziećmi, które nieodpowiedzialne matki (jeżeli w ogóle zasługują na takie miano) zostawiały. Znajdowano im rodzinny opiekuńcze. Pomagano także samotnym matkom znaleźć kandydata na męża i ojca dziecka. Byli to w dużej mierze ludzie z SS.

Himmler tak określił cele i zadania Lebensborn:” Lebensborn zorganizowano w przeświadczeniu, ze wartościowym rasowo kobietom rodzącym nieślubne dzieci należy stanowczo zapewnić bezpłatna opiekę i przyjazna atmosferę w ostatnich tygodniach ciąży”.

Domy Lebensborn oznaczone były białymi flagami z czerwonym punktem pośrodku. Warto tu napomknąć, ze były lepiej wyposażone niż niejedne szpitale i kliniki położnicze Ośrodki „Źródła Życia” były finansowane ze składek SS-manów, w nich „Brunatne Siostry”

(tak się nazywały) miały dbać o samopoczucie przebywających tam kobiet ciężarnych. Heinrich Himmler zajmował się wszystkim, co związane było z Lebensborn zaczynając od ustalania jadłospisu a kończąc na dokładnym sprawdzeniu rodzin, które wystąpiły w sprawie adopcyjnej. Lebensborn było również pierwszym ośrodkiem prokreacyjnym. Taki ośrodek potrzebował tzw. ”asystentów prokreacji”(Zeugnungshelfer), lecz żeby zostać takim „asystentem” trzeba było wpierw przejść bardzo surowa selekcje. Stawali się nimi tylko mężczyźni pełnowartościowi rasowo. Brzemienne kobiety wybierały miejsce pobytu do czasu rozwiązania. Mogły wrócić do siebie, lub od razu pojechać do domu opieki macierzyńskiej.

Lebensborn podlegało Głównemu Urzędowi Ras i Osadnictwa (RuSHA), a konkretnie wydziałowi Rodów „Sippenamt”(był on odpowiedzialny za genealogiczne badanie małżeństw).Państwo niemieckie nie tylko zajmowało się tworzeniem miejsc sprzyjającym rodzeniu, ale jako jedyne w czasach nowożytnych podjęło próbę sterylizacji osób chorych psychicznie i upośledzonych fizycznie(z wszelakimi deformacjami).Nie będę tu opisywać przebiegu „Akcji T4”, a podam bardzo dobitny cytat wypowiedziany przez Reichsfuhrera SS do Hitlerjugend w maju 1936r:

„Jednakże, według mego zdania, będzie miała miejsce znacznie większa selekcja, za którą opowiada się Narodowy Socjalizm. Naród niemiecki, zwłaszcza młodzi Niemcy, znów nauczyli się oceniać ludzi wedle ich rasy- znów odwrócili się od chrześcijańskiej teorii, opartej na chrześcijańskim nauczaniu, które panowały w Niemczech przez z góra tysiąc lat i spowodowało rasowe wyjałowienie ludu niemieckiego, prawie doprowadzając do jego rasowej śmierci- znów nauczyli się zwracać uwagę na kształt ciała i przyswajać go naszej rasie, zależnie od wartości tego ciała danego nam przez Boga i tej danej nam przez Boga krwi”.

Na zakończenie kwestii eugeniki w III Rzeszy chciałbym przytoczyć sprawę eutanazji.

 Jest to nieprawda jakoby Narodowi Socjaliści sami rozpoczęli na własną rękę proces eutanazji.

Pierwsza eutanazje przeprowadzono na życzenie w liście do jednego z lekarzy Fuhrera  dr Karla Brandta.

W owym liście pewna rodzina poprosiła o eutanazje dla swego dziecka, gdyż to urodziło się bez trzech kończyn i z upośledzonym układem mózgowym.

Na Procesie Norymberskim zapytano dr Brandta jak mógł dopuścić się takiej „zbrodni” jako lekarz? Brandt odpowiedział że „Eutanazja jest najwyższym wymiarem humanitaryzmu, gdyż człowiek bierze cala odpowiedzialność za drugiego”.

Tym cytatem mogę zakończyć temat eugeniki w Narodowo Socjalistycznych Niemczech.

Mój artykuł dobiega końca. Reasumując chcę napisać jakie eugenika ma dla nas znaczenie. Przede wszystkim decyduje o naszym istnieniu i walce. Ktoś by mógł zadąć pytanie dlaczego?

Jedną z przyczyn jest nasze położenie geograficzne zwłaszcza w XXI w. Mamy najbardziej korzystne warunki gospodarcze- centrum Europy, wolny dostęp do Morza Bałtyckiego. Unia europejska by nas kontrolować zawala nasz Kraj nie tylko śmieciami materialnymi, ale i ludzkimi-dzikimi i nieokrzesanymi ludami z Afryki i Azji. W takich warunkach wytrzyma tylko naród silny. Naród ludzi dzielnych, czystych rasowo, kierowanych zdrową ideą wolną od judeochrześcijańskiego jarzma. Musimy właśnie podjąć próbę stworzenia takiego narodu. Trzeba nam nowego Mitu i niech to będzie Mit Krwi i Rasy. Stoimy na krawędzi zagłady, Białych ludzi jest coraz mniej. Obecnie co dwunasty mieszkaniec kuli ziemskiej jest Biały w latach dwudziestych był co trzeci! Jest to światowa tragedia. Bo zagrożenie Białego człowieka to zagrożenie kultury i cywilizacji. Żeby temu zapobiec trzeba stworzyć grunt pod nauki eugeniki. Tworzyć odpowiednie instytuty. ”Jest to proces długofalowy, nie dla osób krótkowzrocznych” napisał A.Wacyk w „Micie polskim-Zadruga” ten cytat pasuje również do tematu mego artykułu. My jako młodzież musimy dbać o swe ciała. Jak mówi stare polskie przysłowie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nie dawać się zgubnej liberalno-demokratycznej propagandzie.

Apeluję do wszystkich Aryjczyków kierujmy się Narodowym Socjalizmem , on wskazuje nam drogę ku nadczłowieczeństwu. Jesteśmy tego świadom, ze ta droga jest pełna zakrętów i niebezpieczeństw. Młodzież Narodowo Socjalistyczna dumnie dźwiga ten obowiązek na własnych barkach.                                                                                              

 
                                                                               Tomasz

         Copyright:
 
   Blood & Honour