Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Publicystyka - Artykuły
 

                                                   Deklaracja z Cotswold

    Prezentujemy czytelnikom oryginalny tekst porozumienia z Cotswold, które powołało do życia Światową Unię Narodowych Socjalistów (WUNS). WUNS powstała w Wielkiej Brytanii w 1962r., z inicjatywy George Lincoln Rockwella i przywódcy Brytyjskiego Ruchu Narodowosocjalistycznego (NSM) Collin Jordana. Uważamy, że poniższe założenia są nadal aktualne.

                                                Porozumienie z Cotswold

   Wierzymy, że uczciwy człowiek nie może być szczęśliwym dążąc jedynie do materialnego zysku i komfortu, potrzebny mu jest cel, który byłby ważniejszy od niego samego, dla którego byłby gotów poświęcić swój własny egotyzm. Cel taki wcześniej zapewniały ludziom religie fundamentalistyczne, ale nauka i tendencje wywrotowe je osłabiły i dały człowiekowi fałszywe wyobrażenie o jego „władzy nad Naturą”, tak że w rezultacie uznał się za boga. Stał się duchowo zagubiony, nawet jeśli tego nie przyznaje. Wierzymy, że jedyny realny cel, który może pomóc jednostce wydostać się z nieszczęśliwego egocentryzmu do obszaru idei samopoświęcenia jest ciągły wysiłek własnej rasy oraz walka o wspólne dobro jej ludu.

   Wierzymy, że społeczeństwo może funkcjonować skutecznie i szczęśliwie tylko jako spójny organizm, w którym wszyscy odnoszą korzyść, jeżeli każdy z elementów wykonuje swoje zadania, w ramach których jest najlepiej przygotowany, aby osiągnąć stan zjednoczenia i wspólnoty, która jest w stanie przewyższyć poszczególne jednostki, wzmacniając funkcjonowanie wszystkich współpracujących elementów i w ten sposób podporządkowując część swojej indywidualnej wolności na rzecz społeczeństwa. Jedność zanika i wszystkie części na tym cierpią, gdy jeden z elementów przestaje prawidłowo funkcjonować, zakłócając pracę, wchodząc w konflikty z innymi elementami lub tak, jak rak pożera żywotność i rośnie w sposób dziki i samolubny, nieproporcjonalnie do swoich zadań czego przykładem jest działalność pasożytniczych żydów i ich teorii marksistowskich.

   Wierzymy, że człowiek robi autentyczny krok do przodu jeżeli traktuję Naturę z pokorą i stosuje jej powszechne prawa, zamiast w sposób arogancki ignorować i starać się zapanować nad Naturą, jak robią to Marksiści, głosząc teorie nadrzędnej roli wpływu środowiska nad genetyczną prawdą rasy, specjalnych prawach równości biologicznej wyłącznie wśród ludzi, czy też nienormalnie zaprzeczają podstawowej, prymitywnej instytucji jaką jest dla człowieka prawo własności.

   Wierzymy, że walka jest życiodajnym elementem procesu ewolucji i samą „esencją” życia, jedyną metodą, która pozwoliła nam wygrać i utrzymać dominującą rolę nad innymi istotami ziemskimi, tak więc walkę musimy traktować jako środek sprawdzania i ulepszania siebie, dlatego też musimy gardzić słabeuszami, którzy unikają walki. Wierzymy, że życie jest darem Natury dla tych, którzy o nie walczą i je wygrywają, nie jest dane natomiast tym, którzy wyrażają życzenia lub błagają o nie jak o prawo.

   Wierzymy, że żaden człowiek nie ma prawa do usług, produktów i efektów pracy swoich współtowarzyszy, dopóki nie wniesie przynajmniej równej części dóbr lub usług swojej własnej produkcji bądź działalności intelektualnej. Wierzymy, że wkład jednostki w postaci pieniądza jest oszustwem wobec współtowarzyszy i nie wyłącza człowieka mogącego uczciwie pracować od odpowiedzialności za wyprodukowanie „jego” udziału.

   Uważamy, że jest korzystnym dla społeczeństwa stan, w którym każdy uczciwy człowiek ma wolność i możliwości osiągnięcia maksimum swojego potencjału poprzez ochronę zdrowia, zabezpieczenie przed katastrofalnymi wydarzeniami, edukację w zakresie własnych możliwości i ochronę przed polityczną i ekonomiczną eksploatacją.

   Wierzymy, że Adolf Hitler był darem niezbadanej Opatrzności dla świata stojącego na krawędzi żydowsko-bolszewickiej katastrofy i tylko orzeźwiający duch tego bohaterskiego człowieka może nam dać siłę i inspirację, aby odnowić tak jak wcześni chrześcijanie ducha idealizmu, realistycznego pokoju, porządku międzynarodowego i sprawiedliwości społecznej dla wszystkich ludzi.

   Siedem powyższych założeń stanowi podstawę naszego działania, wykorzystując je możemy poruszyć świat. Program polityczny partii, który przyjmujemy, oparty na w/w zasadach będzie się zmieniał w zależności od wkładu sił w miarę doskonalenia nowych metod. Powyższe siedem podstawowych punktów zostaje fundamentalnymi, absolutnymi i ponadczasowymi prawdami, które się nie zmienią. Wiążemy się z nimi na stałe bez oporów i do walki o ustanowienie ich, jako jedynych naukowych i realistycznych zasad funkcjonowania społeczeństwa.

tłum.:C18       

 

 
 
           Copyright:
    Blood & Honour