Data:

 

Magazyn STORMER Nr.1


 

WYDAWNICTWO:


ISD RECORDS
 

 

B&H Oddziały na Świecie

Publicystyka - Artykuły
 

        AGENT PROWOKATOR

 Agent-prowokator może być opłacanym bądź nie opłacanym agentem, zwerbowanym przez wrogów naszego narodu. Ma za zadanie infiltrować, krzyżować plany i/lub je niszczyć.

Tak jak Koń Trojański, agent-prowokator pracuje nad zniszczeniem naszych struktur od wewnątrz. Robi to poprzez zdobycie zaufania tych, których obrał sobie za cel. 

Istnieją dwa rodzaje prowokatorów: łagodny bądź stanowczy. Obaj są dla nas niebezpieczni, a więc trzymajcie się na baczności.

Łagodny prowokator jest specjalistą od siania niezgody, zamętu oraz destrukcji. Jego arsenał zawiera fabrykacje, wypaczenia, misinterpretacje i dezinformacje. Sprytnie i systematycznie sieje oszczerstwa w celu podkopania zaufania do przywódców, aby Ruch stracił swą siłę napędową. Sieje zwątpienie w celu zniechęcenia do podejmowania wszelkich działań, a w zamian kieruje uwagę na walkę wewnątrz Ruchu.  Jego modus operandi brzmi: dziel i zdobywaj!

Stanowczy prowokator jest bardziej bezpośrednim zwierzem, dzięki temu staje się łatwiejszy do rozpoznania i powstrzymania. Prezentuje się jako człowiek czynu i nieustannie próbuje namawiać innych do podejmowania czynów nielegalnych. Wmawia ludziom, że jeżeli nie są skłonni do podejmowania nielegalnych działań, to pozbawieni są ducha walki bądź poświęcenia.  Wówczas poprzez nacisk i zastraszenie skłania ludzi do uczestniczenia w nielegalnych działaniach, które z góry skazane są na niepowodzenie i ukazują ich w niekorzystnym świetle.  

Imperatywem przywódców powinno być podjęcie stanowczych kroków przeciwko osobom podejrzewanym o działanie prowokacyjne. Niezależnie od tego czy osoba jest  plotkarzem czy prowokatorem, szkoda i tak zostaje wyrządzona. Co do stanowczych prowokatorów, prawa konspiracji wymagają szybkich i stanowczych rozwiązań. 

Aktywiści muszą być szczególnie uczuleni na opisane powyżej zachowania i powinni zgłaszać przywódcom objawy takich działań. Po weryfikacji oskarżeń powinno nastąpić natychmiastowe wykluczenie. Osoba uznana za agenta-prowokatora powinna być unikana przez wszystkich, a wszelkie formy koleżeństwa zerwane dla dobra i bezpieczeństwa Ruchu.

Ruch powinien ustalić wytyczne wewnątrz-organizacyjne, jak również w sferze życia prywatnego jego członków. Współpraca pomiędzy organizacjami jest jak najbardziej pożądana, aby zapobiec przechodzeniu agentów-prowokatorów z jednej organizacji do drugiej.

Uważajcie na nieznajomych ,obcych. Historycznie, opór wobec tyranii przybierał formę małych, niezależnych grup, których członkowie znali i ufali sobie z powodu wspólnych doświadczeń. Grupy te łączył ten sam interes, cel oraz literatura. Ściślejsza hierarchia byłaby szybko obalona poprzez agentów panującej tyranii.  

Uważajcie na osobę, która jest “zbyt doskonała”. Mówi tylko właściwe rzeczy, nie potrzebuje wiele perswazji i dostarcza fundusze. Bogaci zazwyczaj “sypiają z tyranem” i są ostatnimi, którzy sprzeciwiliby się despotyzmowi.

Szczególnie uważajcie na nieznane osoby, które proponują wam nielegalne działania. Z biegiem czasu to one będą zeznawały przeciwko wam w sądzie.

Uważajcie na tych, którzy czerpią korzyści od wroga. Ich lojalność jest prawdopodobnie dwubiegunowa. Trudno jest człowiekowi uwolnić się od bestii, która go karmi. 

Unikajcie pijaków, narkomanów i osób o chwiejnym charakterze. Zawsze wybierajcie jakość nad liczebnością.

Patrzcie na taktykę mediów z dystansem i nie reagujcie na prowokacyjne slogany. Narodowi Socjaliści wraz z innymi grupami są nazywani ksenofobami, rasistami i określani słowami, które masy mają utrwalone jako negatywne. Po fakcie demonizacji celu przez media, rząd ma wolna rękę, aby robić z nim co zechce. 

Jeżeli nie macie do kogoś zaufania, zróbcie małe dochodzenie. Rząd potrafi zapewnić dobrą osłonę dla swych agentów, ale w naszym środowisku rzadko się to robi, a to z tego powodu, że grupy oporu nie często sprawdzają pochodzenie swoich członków.

Bądźcie świadomi bezwzględności panującej tyranii i działajcie odpowiednio do danej sytuacji. Nie można liczyć na to, że system, który nie zawaha się przed mordowaniem niewinnych kobiet i dzieci będzie postępował uczciwie ze swymi przeciwnikami politycznymi.

 

 
 
           Copyright:
    Blood & Honour